Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

VLADIMÍR BOUDNÍK | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

VLADIMÍR BOUDNÍK

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
29. 6. 2006 - 10. 9. 2006

Kurátor: Zdenek Primus

Výstava sa koná v spolupráci s Českým centrom

VLADIMÍR BOUDNÍK

Medzi avantgardou a undergroundom

České centrum v osvedčenej spolupráci s Galériou mesta Bratislavy po úspechu s minuloročnou monografickou výstavou Josefa Váchala, osobnosti českej avantgardy prvej polovice dvadsiateho storočia, prichádza toto leto s nemenej lákavou ponukou výstavy grafík Vladimíra Boudníka, nesporne najvýznamnejšej osobnosti českého povojnového abstraktného umenia.

Život, pohľad na umenie a umelecká produkcia Vladimíra Boudníka predstavujú jednotu, akú nenájdeme u žiadneho iného českého výtvarníka. Inovácia grafických techník, nech už to bola aktívna alebo štrukturálna grafika, parciálna deštrukcia formátu a štruktúry papiera a použitie nezvyčajných tekutín vo fotografických prácach, sa rovná otvoreniu novej kapitoly v dejinách umenia. Takisto vplyv, aký mal na mladých výtvarníkov na konci päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov bol enormný. Aj v súčasnej produkcii mnohých umelcov nájdeme stopy jeho spôsobu myslenia, ktorý je porovnateľný s podobným myšlienkovým systémom, aký vytvoril až o niekoľko rokov neskôr Joseph Beuys.

Len zopár priateľov – predovšetkým z jeho profesného okolia - presvedčil svojou progresívnou myšlienkou explozionalizmu, že totiž umenie je súčasťou nášho bytia a každý z nás je v svojej podstate kreatívnou osobnosťou a len vonkajškové okolnosti, rovnako ako náš prehnaný rešpekt pred umením samotným nám bráni pochopiť princípy umenia, dokonca aj vo vlastnom výtvarnom výkone. Boudník bol vo svojej dobe v Československu jediný, kto programovo pracoval s publikom. Nepravidelne, ale často chodil medzi ľudí, po uliciach, aby na príklade štruktúr nájdených na obitých, špinavých a pomočených pražských fasádach učil vidieť krásu abstraktných tvarov a v nich rozpoznávať silu vlastnej kreativity. Takto išiel do terénu viac ako 200krát. Divák nemal byť len pasívnym svedkom svojho okolia, ale slobodným kreatívnym indivíduom, ktoré nachádza inšpiráciu bezprostredne okolo seba. Inšpiráciu, ktorá ho núti k vlastnej tvorbe. Umenie ako súčasť života a človek ako kreatívne indivíduum – to sú do istej miery ešte stále príliš radikálne myšlienky pre vtedajšiu, ale aj dnešnú spoločnosť.

Od poloviny päťdesiatych rokov začal Boudník systematicky pracovať na abstraktných obrazoch. Všetko sú to práce na papieri, ich kvalita, farebnosť a formálna presvedčivosť z nich robia to najradikálnejšie, čo bolo v tej dobe v Československu vytvorené. Vladimír Boudník vymyslel a realizoval aktívnu, magnetickú a štrukturálnu grafiku, výtvarne experimentoval s Rorschachovými testmi a pracoval aj s fotografiou.

Len ťažko si dnes vieme predstaviť aký kunsthistorický význam by sa Boudníkovi prisúdil, keby žil v slobodnom svete. To, čo preňho môžeme spraviť dnes my, je stále znovu hľadať pohľad na jeho originálnu tvorbu a opakovať už veľakrát povedané: Vladimír Boudník patrí svojím dielom – vytvoreným v pravý čas na nesprávnom mieste – k najdôležitejším umelcom našej doby. K jeho zaradeniu do európskeho kontextu je takisto potrebná kunsthistorická práca najmä zo strany (vtedy) západnej Európy.

Výstava predstaví v doposiaľ najkomplexnejšej forme aktívne a štrukturálne grafiky päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, monotypy a neznámu fotografickú tvorbu.


Zdenek Primus, Petra Darovcová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.