Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

NOVÁ KRV. Mladá slovenská maľba | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

NOVÁ KRV. Mladá slovenská maľba

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 4. 2007 - 6. 5. 2007
Kurátor: Ivan Jančár

Po výstave J. Puchovského predstavujeme druhý rozsiahly projekt novozaloženej Nadácie Mladá maľba, ktorá si dáva za cieľ pomáhať talentovaným mladým maliarom s vierou, že zakúpením a prezentovaním ich diel napomôže ich ďalšiu umeleckú tvorbu, pomôže im vytrvať neraz na neľahkej ceste a dostať ich viac do povedomia odborníkov, verejnosti, zberateľov či ďalších milovníkov umenia. Ide o výstavu 15 mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov, v ktorých dielach sme videli snahu niečo dokázať, kde maľba nebola len chladnou kalkuláciou, ale spaľujúcou vášňou, i keď sa mohla prejavovať aj v tichom meditatívnom prejave.
Nadácia Mladá maľba však chce spolupracovať s týmito i s ďalšími autormi aj v budúcnosti a postupne mapovať ich tvorbu.

Vystavujúci autori: E. Krutáková, A. Fazekašová, M. Moflár, J. Vasilko , I. Pálová, R. Podoba, Ľ. Hrachovinová, J. Srna, M. Nociarová-Rázusová, I. Ondruš, J. Puchovský, P. Ševčíková, I. Žirková, K. Balážová, P. Chrenková.

Na Slovensku vzniklo v poslednom čase viacero nadácií sústreďujúcich sa na podporu výtvarného umenia. Niektoré z nich umenie podporujú výraznejšie, iné existujú viac-menej formálne. Jednou z tých, ktorá sa začala zaoberať intenzívnou podporou umenia, je aj Nadácia Mladá maľba. Jej prínos – napriek tomu, že bola založená len v minulom roku – pre vývoj mladej slovenskej maľby sa ukazuje ako mimoriadne významný. Nadácia Mladá maľba, na rozdiel od mnohých iných, používa len súkromné financie, nemá ani záujem na vlastnej reklame a tobôž nie na profitovaní zo zbierania umeleckých diel. Jej cieľ je veľmi jednoduchý – pomáhať talentovaným mladým maliarom s vierou, že zakúpením a prezentovaním ich diel napomôže ich ďalšiu umeleckú tvorbu, pomôže im vytrvať neraz na neľahkej ceste a dostať ich viac do povedomia odborníkov, verejnosti, zberateľov či ďalších milovníkov umenia. Prvýkrát podporila výstavu Juraja Puchovského začiatkom roku 2007 v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci, druhým jej rozsiahlym projektom je výstava 15 mladých slovenských maliarov Nová krv, pri príležitosti ktorej je vydaná aj publikácia.
Približne za šesť mesiacov sme si vytypovali mnoho mladých umelcov. Stretli sme sa asi s päťdesiatimi a pätnástich sme vybrali pre tento projekt. Prirodzene, uvedomujeme si možnú subjektivitu nášho pohľadu. Každý z kurátorov či zberateľov umenia by urobil svoj vlastný výber a rovnako zamerané výstavy by mohli mať úplne odlišný charakter. Uplatnili sme vekové kritérium a snažili sme sa vybrať autorov do 35 rokov, v ktorých dielach sme videli snahu niečo dokázať, kde maľba nebola len chladnou kalkuláciou, ale spaľujúcou vášňou, i keď sa mohla prejavovať aj v tichom meditatívnom prejave. Boli to mimoriadne zaujímavé stretnutia s mnohými novými a osobitými umeleckými svetmi, s Novou krvou. Ambíciou tohto projektu nebolo a nie je určovať víťazov či porazených, ale prispieť k rozvoju mladých umelcov. Práve preto sa Nadácia Mladá maľba rozhodla neudeľovať ceny. Od každého autora prezentovaného na tejto výstave (zatiaľ s jedinou výnimkou z dôvodu dlhodobého pobytu autorky v zahraničí) Nadácia Mladá maľba zakúpila do svojich zbierok niekoľko obrazov a položila základ takto orientovanej zbierky. Samozrejme, uvedomujeme si, že niektorí môžu radikálne zmeniť spôsob svojej maľby, iní dosiahnu svoj vrchol neskôr, ďalší sa prestanú venovať umeleckej tvorbe a budú sa orientovať na niečo úplne odlišné. Nadácia Mladá maľba však chce spolupracovať s týmito i s ďalšími autormi aj v budúcnosti a postupne mapovať ich tvorbu. Zaiste bude zaujímavé po dlhšom časovom odstupe pozrieť sa opäť na tento výber a skonštatovať, nakoľko bol z hľadiska ďalšieho vývoja autorov citlivý a správny.
Prečo práve maľba? Jej opätovný rozvoj prakticky na celom svete ovplyvnila zrejme aj výrazná únava z nových médií, často málo zrozumiteľné diela a napokon nemožnosť mať ich klasicky „zavesené“ doma. Tento pomerne silný tlak mnohých zberateľov sa postupne začal prejavovať aj na trhu s umením. Jeho rastúcu požiadavku som videl už úplne jasne na výstave Armory Show v New Yorku ešte začiatkom roku 2003, kde klasická maľba začala zaujímať oveľa významnejšie miesto v porovnaní s ostatnými médiami. Pomerne rýchlo zareagovala na tento trend aj naša výtvarná scéna. Už v máji 2005 v Považskej galérii v Žiline predstavili Richard Gregor a Beáta Jablonská rozsiahlo koncipovanú výstavu Prievan, ktorá obsahovala diela od viac ako 50 mladých slovenských maliarov a jasne dokumentovala zvýšený záujem o maľbu aj u nás na Slovensku. Jej repríza sa konala v Štátnej galérii v Banskej Bystrici, v Galérii hlavného mesta Prahy a v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Nemenej významná bola aj Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov pod názvom Maľba 2006, ktorá sa konala koncom uvedeného roku v zrekonštruovaných priestoroch kostola klarisiek. Porota tu vybrala dvadsať autorov, z ktorých traja boli ocenení.
Nie je bez zaujímavosti, že v oblasti maľby nevznikajú na Slovensku žiadne významnejšie skupiny alebo združenia, ako to bolo napríklad koncom 50. a začiatkom 60. rokov, keď s novou expanziou výtvarného umenia vzniklo aj viacero skupín. Rovnako sa v súčasnosti nedá hovoriť ani o nejakom prevládajúcom trende, skôr sa výraznejšie presadzujú autori z konkrétnych ateliérov, predovšetkým v Bratislave a Košiciach, menej už v Banskej Bystrici. Môžeme tu nájsť polohy maľby od abstraktnej až po tvorbu ovplyvnenú hypperealistickými tendenciami. Časté sú reakcie na konkrétne vlastné príbehy či dramatické udalosti vo svete alebo všadeprítomný konzum. Je však nesmierne rôznorodá a dúfam, že aj táto výstava, usporiadaná Nadáciou Mladá maľba v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, bude príspevkom k jej ďalšiemu rozvoju.
Som veľmi rád, že Nadácia Mladá maľba sa obrátila so svojou ponukou na spoluprácu práve na Galériu mesta Bratislavy. Práve naša galéria systematicky spolupracuje, ale aj podporuje najmladšiu generáciu slovenských výtvarníkov. Mnohí z dnes už renomovaných výtvarníkov mali na jej pôde svoje prvé samostatné výstavy, v rokoch 2000 – 2005 sa tu konali výstavy mladého umenia Cena mladého výtvarníka roka Tonal, v roku 2001 premenovaná na Cenu Oskára Čepana. S tým, samozrejme, súvisela aj samostatná výstava pre víťaza tejto súťaže. Od roku 2005 v rámci štipendia pre mladých kurátorov poskytuje svoje priestory aj na výstavy realizované ešte študujúcimi kurátormi. Všetky tieto projekty mali značný ohlas a verím, že to tak bude aj pri tejto výstave.

Ivan Jančár, riaditeľ GMB, kurátor výstavy

MladaM.jpg.jpg 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.