Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

V. Zlínsky salón mladých 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

V. Zlínsky salón mladých 2009

Dom umění ve Zlíně
12. 5. 2009 - 13. 9. 2009
Kurátorka: Daniela Carna

V. ZLÍNSKÝ SALON MLADÝCH 2009
Společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let

Zlínský salon mladých, zaměřený na tvorbu umělců do třiceti let, navazuje - stejně jako Nový zlínský salon - na významné zlínské kulturní aktivity třicátých a čtyřicátých let, na výstavy soudobého výtvarného umění Zlínské salony (1936-1948) a Výstavy mladých (1940-1943). Od roku 2006 probíhá toto trienále v partnerské spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a představuje též významné reprezentanty uměleckého dění na Slovensku. Přísně výběrová přehlídka si klade za cíl nejenom prezentovat již zavedené tvůrce, ale objevovat i dosud neznámé, anebo z různých důvodů opomíjené tvůrčí osobnosti. Zaměřuje se na práce nejvýraznějších osobností nejmladší, na uměleckou scénu vesměs teprve nastupující výtvarné generace. Výstava nepředstavuje úzce vymezený kurátorský pohled, ale snaží se představit nejširší spektrum toho, pro co se v soudobé odborné diskusi používá slovo umění. Proto ani nelze povahu děl letošního salonu shrnout do krátké charakteristiky. Snad jen z formálního hlediska můžeme konstatovat opět početnější zastoupení tzv. nových médií a videa.
Na nominaci umělců se nepodílel jeden kurátor či pouze zlínští galeristé, nýbrž vícečlenná odborná porota, složená z předních znalců současného umění z různých míst a odborných institucí obou zemí. Díla vzniklá v období posledních třech let, tedy v mezidobí čtvrtého a pátého Zlínského salonu mladých, budou instalována v kmenových prostorách pořadatelské instituce, v Domě umění a ve druhém patře zámku ve Zlíně. Přehlídku provází obsáhlý katalog, který navazuje na již zavedenou ediční řadu a tradičně přináší vedle biografických údajů k jednotlivým výtvarníkům spolu s reprodukcemi vystavených prací rovněž medailony věnované zúčastněným autorům. Dvěma vybraným účastníkům salonu budou uděleny ceny: Cena Václava Chada, kterou navrhuje česká výstavní jury pro autora nejvýraznějšího díla či souboru děl v rámci české části výstavní kolekce, a Cena Igora Kalného, navrhovaná slovenskou výtvarnou jury autorovi nejvýraznějšího exponátu či souboru děl v rámci slovenské části. Oceněná díla pak budou po dohodě s autory zakoupena do uměleckých sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která oběma laureátům uspořádá v průběhu následných tří let ve svých prostorách samostatnou výstavu.

V. Zlínský salon mladých je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví EU. Záštitu nad ním převzali ministr kultury České republiky Václav Jehlička, ministr kultury Slovenské republiky Marek Maďarič, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a primátorka statutárního města Zlína Irena Odrová.

Vernisáž 12. 5. 2009 v 17 hodin v Domě umění ve Zlíně

Salon mladých je organizovaný v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (kontaktná osoba: Daniela Čarná, carna@gmb.sk, 5443 2807)

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.