Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Jakub Bauernfreund. Jacob Bornfriend.Natura Morta | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Jakub Bauernfreund. Jacob Bornfriend.Natura Morta

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
18. 6. 2008 - 10. 8. 2008
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava prezentuje takmer 100 diel z tvorby Jakuba Bauernfreunda zo zbierok:
Museum Bochum, Nemecko
Slovenská národná galéria
Galéria mesta Bratislavy
súkromní zberatelia

Z takmer 100 vystavených diel (maľby, koláže, grafiky, kresby) Jakuba Bauernfreunda na Slovensku nikdy nebolo prezentovaných vyše 70 diel!

K výstave vychádza monografia Jakuba Bauernfreunda (140 strán) v slovenskom a anglickom jazyku.

Meno Jakuba Bauernfreunda (1904, Zborov – 1976, Londýn) sa v dejinách slovenského výtvarného umenia spája so snahou mladej generácie, ktorá vstúpila na výtvarnú scénu v tridsiatych rokoch 20. storočia v Prahe, o moderný výtvarný prejav. Bauernfreundova maľba so zvláštnou imagináciou a poetizmom viedla k osobitému metafyzickému zátišiu s viacerými premenami obrazu človeka i spredmetnenej prírody. Tento zvláštny fenomén dodnes nebol v dejinách slovenského maliarstva dostatočne preskúmaný a ocenený, a dokonca ani prezentovaný širšiemu publiku.
Jakub Bauernfreund sa narodil 25. októbra 1904 v Zborove pri Bardejove a zomrel 8. novembra 1976 v Londýne. Od roku 1926 študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. O rok neskôr sa odsťahoval do Prahy, kde sa pripravoval na prijímacie skúšky na Akadémiu výtvarných umení (AVU). V rokoch 1929 až 1933 pokračoval v štúdiách na AVU u prof. Willyho Nowaka. Hneď v prvom ročníku získal prvú cenu všetkých ročníkov AVU. V Prahe sa zoznámil aj s maliarom Endre Nemesom (Andrej Nemeš), ktorý sa stal jeho celoživotným priateľom. V roku 1936 spolu vystavovali v pražskej Galérii Dr. Huga Feigla a následne boli pozvaní za riadnych členov Umeleckej besedy. Výťažok z predaja obrazov im navyše umožnil absolvovať študijnú cestu do Paríža, kde sa oboznámili s najaktuálnejšími trendmi vo výtvarnom umení. Zapôsobila na nich najmä poetická a surrealistická maľba, ku ktorej už dávnejšie inklinovali. Po návrate sa zapojili do umeleckého života v Prahe, ale v roku 1939 museli Československo opustiť. Hoci na Slovensko sa už nikdy nevrátil, jeho takmer polstoročná tvorba sa viaže práve k Slovensku, s ktorým nikdy nepretrhol duchovný kontakt. Nemes sa usadil vo Švédsku a Bauernfreund v Londýne, kde v emigrácii žil a tvoril viac ako tri desaťročia pod menom Jacob Bornfriend. Od päťdesiatych do sedemdesiatych rokov mal Bauernfreund niekoľko samostatných výstav v Londýne a vďaka organizačným schopnostiam a kontaktom svojho celoživotného priateľa Endre Nemesa aj vo Švédsku. Bauernfreundova mierumilovná povaha a uzavretosť mu nedovolili presadiť sa naplno, a preto jeho tvorba aj napriek svojim kvalitám ostala pomerne málo známa. Z hľadiska hodnotenia Bauenfreundovho diela priniesol lepší výsledok až katalóg vydaný pri príležitosti výstavy z maliarovej pozostalosti v múzeu v Bochume v roku 1986 s textom Petra Spielmanna. S výnimkou tohto katalógu však jeho dielo doteraz nebolo hlbšie spracované a neuskutočnila sa ani žiadna retrospektívna výstava, ktorá by predstavila kompletnú tvorbu tohto vynikajúceho, ale nedoceneného maliara, vrátane všetkých kľúčových diel jednotlivých tvorivých období. Verím, že touto publikáciou a výstavou zameranou na prezentáciu celkovej tvorby Jakuba Bauernfreunda naša kunsthistória splatí svoj dlh voči jeho dielu a naopak, že objavenie tvorby tohto výnimočného maliara obohatí našu históriu umenia.

Jakub Bauernfreund ostal v celej svojej tvorbe verný svojmu najdôležitejšiemu motívu, zátišiu, ktorý obmieňal v rôznych formách a rôznym spôsobom. O podstate jeho umenia, v ktorom je obsiahnutá príroda, ktorej sa nikdy nezriekol, ale aj umŕtvený svet, v ktorom sa postavy spredmetňujú, nadobúdajú vlastnosti figurín a bábok, čím strácajú charakter živého, nám viac prezradí latinský výraz natura morta. V jeho dielach sa stretávajú a maliarsky hodnotovo vyrovnávajú rozdielne vlastnosti zobrazeného. Sú to však predmety, javy a postavy z každodenného života, obyčajné veci a obyčajní ľudia, ktorí ho obklopujú. Tieto javy vo svojej zdanlivej jednoduchosti a triviálnosti tvoria svet maliara Jakuba Bauernfreunda, ktorý je plný dôverne známych postáv a predmetov, bez ktorých by náš život bol neúplný a prázdny.

Zsófia Kiss-Szemán

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.