Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Veronika Rónaiová. REALizácie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Veronika Rónaiová. REALizácie

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 6. 2008 - 14. 9. 2008
Kurátor: Ivan Jančár

Opakovane pribehy do textu .jpg.jpg

Veronika Rónaiová sa už od konca 80. rokov venuje pre-maľbám svojich starších obrazov, resp. v jej obrazoch sa objavujú fragmenty skorších prác. Na výstave REALizácie vedome narušuje overené podoby svojej maľby, používa citáciu, autocitáciu, ale aj konfrontáciu a polemiku so svojou predchádzajúcou tvorbou, ktorá sa takto výrazne prekrýva s novou realitou. Základným plánom sa stávajú vlastné obrazy realizované ako PC printy, na ktoré nanáša nové dejové vrstvy.

Výstava REALizácie je rozčlenená do troch tematických okruhov. V cykle „Opakované príbehy“ nahrádza staršie citácie diel známych autorov (Bernini, Warhol, Duchamp) alebo akcií slovenských autorov (Kordoš, Meluzin, Laubert) citáciami diel svojho otca Juliána Fila. Fotomontáže z fragmentov otcových nikdy definitívne nerealizovaných a nesignovaných predlôh veľkosti A4, ktoré tento významný slovenský maliar pôvodne plánoval maľovať vo veľkých formátoch, použila v širokom časovom oblúku a doplnila ich svojimi komentármi. Zväčšením nadobúdajú rozdielny vizuálny charakter a samotné pásky, ktorými boli fragmenty diel prilepené, sa menia na samostatné geometrizujúce plochy meniace štruktúru obrazu. Výrazne tým presahuje pôvodný fotorealistický zámer, ktorého neosobný charakter sa snaží zmeniť a posunúť do intímnejšej polohy už od začiatku svojej tvorby. Veronika Rónaiová tieto citácie dopĺňa zobrazením banálnych spotrebných predmetov, ako napríklad stolička, televízor, prípadne iné predmety, s ktorými sa bežne stretáva v ateliéri. Nie sú to kompaktné celky, skôr fragmenty odkazujúce na danú reálnu realitu. Zatiaľ čo staršie citácie a interpretácie sú prekrytím dvoch rozdielnych svetov, v tomto prípade ide skôr o hľadanie súzvuku ako o radikálnu polemiku.

V cykle „Autocitácie“ reflektuje a reinterpretuje obrazy, ktoré namaľovala v druhej polovici 70. rokov. Sú to príbehy špecifického koloritu mesta, do ktorého je domaľovaný príbeh novodobý, či už Zmena programu zobrazujúca Hviezdoslavove divadlo na základe diskusií o jeho potrebnosti, Návrh na pomník slovenskej celebrity ironizujúci stav slovenského show biznisu, alebo rovnako ironizujúci obraz volebného šotu Na Slovensku po slovensky, kde autorka interpretuje svoj starší obraz s textom „Som súčasná slovenská maliarka“ ako odkaz na postavenie maliarky a ženy v spoločnosti. Pripomeňme, že popri Jane Želibskej to bola práve Veronika Rónaiová, ktorá vstúpila na pôdu skúmania postavenia ženy a zobrazovania ženskej skúsenosti v podobe síce nie radikálneho, ale vyhraneného feministického princípu.

Ako už bolo naznačené, Veronika Rónaiová často používa iróniu, ale aj jemnú sebairóniu. Svedčia o tom aj diela z tretieho cyklu obrazov „L´ateliér“, ktorým nadväzuje na klasické obrazy alebo dávne príbehy. Charakteristickým obrazom je Tesco Lady, kde je nepriamo citovaný Vermeerov Portrét ženy čítajúcej ľúbostný list, v prípade interpretácie Veroniky Rónaiovej čítajúcej pokladničný blok z Tesca. Komentár nie je potrebný. Na ďalšom obraze je zobrazený biely a čierny obraz ako začiatok a koniec maľovania. V niektorých obrazoch prechádza až k asambláži, keď používa paletu, štetce, handry či vyliate farby ako priamy materiálny súvis s ateliérom. Prítomný je aj pocit osamelosti človeka, ktorý v tomto prípade evokuje prostredie maliara uzatvoreného v neprikrášlenom prostredí vlastného ateliéru, v ktorom žije a tvorí. V tomto kontexte je zaujímavé spomenúť jej zdôrazňovanie nepríťažlivých, zanedbaných momentov v rámci priestoru našej existencie, napríklad pri „dotváraní“ priestoru v Centre rodových štúdií FFUK, kde okrem iného prikreslila ku puklinám na stenách ďalšie. To, že autorka sa nezaoberá iba samotnou maľbou, ale aj prostredím, v ktorom vznikla a v ktorom bude prezentovaná, nám dokumentujú aj jej úvahy o inštalácii vlastných diel, pri ktorej jej často nestačí samotná plocha obrazu, ale motív dotvára, prípadne aj konfrontuje kresbou priamo na stenu, ako napríklad v Malej retrospektíve v Pavažskej galérii umenia (2003) alebo v Galérii mesta Bratislavy v stálej expozícii umenia 20. storočia Realizmus a skutočnosť (2005 – 2007).

Veronika Rónaiová aktívne vystavuje aj v súčasnosti. Na každú prezentáciu si pripravuje samostatný projekt s riešením nových problémov. Princíp zásahov do starších prác je prítomný už viac ako desaťročie, ale jej nová výstava REALizácie ju posúva do ďalších, veľmi intímnych a dôsledne realizovaných podôb. Médium maľby, ktorého sa nevzdala ani v obdobiach, keď maľba u nás nebola príliš preferovaná, neopúšťa definitívne, ale poukazuje na skutočnosť, že samotná maľba je pre ňu nepostačujúca. Napriek tomu v jej projekte ostáva mnohé zámerne nedopovedané a naznačené, čo nám neevokuje definitívny stav, ale otvorenosť pre budúcnosť.


Ivan Jančár

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.