Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zberateľská vášeň. Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970 zo súkromných zbierok | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Zberateľská vášeň. Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970 zo súkromných zbierok

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 1. 2007 - 15. 4. 2007
Kurátor: Ivan Jančár, manager - Jan Kukal

Po niekoľkých výstavách opierajúcich sa z veľkej časti o súkromné zbierky, sme sa rozhodli prezentovať výber zo zbierok zberateľov z obdobia rokov 1957 – 1970, ktorý nie je nijako náhodný. Práve týmto, v histórii nášho umenia snáď najvzrušujúcejším obdobím, sa Galéria mesta Bratislavy pomerne často venuje. Bola to už realizácia výstavy zo zbierok Vladimíra Železného, pripravujeme aj výstavu alternatívnej popkultúry 60. rokov Papež kouřil trávu. Tentokrát je to výber mimoriadne významných diel z tohto obdobia, ktoré by som rád pripomenul aspoň v jej zásadných medzníkoch. Zoznam súkromných zberateľov je nepreberný. Z histórie môžeme spomenúť Mediciovcov, lorda Arundela, cárovnú Katarínu II., kupca Treťjakova, z novších Johna Pierponta, Alberta Barnesa, Gettyho, Gulbenkiana, z okolitých krajín sú nám dobre známe zbierky z Leopoldovho či Ludwigovho múzea, v Prahe bola mimoriadna vynikajúca kolekcia kubizmu od dr. Vincenta Kramářa či rozsiahla kolekcia českého a slovenského umenia od Medy Mládkovej a zbierka Vladimíra Železného, v Maďarsku sú známe Nudelmannova a Kieselbachova zbierka. Aj v Bratislave malo súkromné zberateľstvo starú tradíciu. Na jej začiatku stál Albert Tešínsky. Na Bratislavskom hrade vlastnil rozsiahlu zbierku svetovej grafiky, ktorú v r. 1794 presťahoval so sebou do Viedne, kde sa stala základom známej Albertíny. Okrem jeho zbierky boli v Bratislave známi viacerí šľachtici a meštianske rodiny, ktoré sa venovali zberateľstvu. Zo šľachticov to boli Pálffy, Török, Nyáry a tiež Mirbach, ktorý svoju zbierku v testamente počas 2. svetovej vojny odkázal mestu. Z meštianskych zbierok boli známe Hübnerova, Ederova, Lafranconiho, Stampfelova, Schercova a ďalšie. V r. 1883 sochár V. Tilgner daroval rodnému mestu kolekciu svojich prác. Tie boli bezprostredným podnetom na vznik výtvarnej galérie v rámci Mestského múzea, z ktorého sa v roku 1959 odčlenila Galéria mesta Bratislavy. Viaceré významné zbierky vznikali aj na Spiši a východe Slovenska.
Zberateľstvo však na Slovensku zďaleka nebolo také rozvinuté ako v ďalších krajinách, napríklad v Čechách.Päťdesiate roky znamenali pretrhnutie aj tej malej kontinuity a zberateľstvo na Slovensku prakticky prestalo existovať. Začalo sa obnovovať len pomaly a sporadicky. Najvýznamnejším súkromným zberateľom sa stal Ernest Zmeták, ktorý veľkoryso zo svojej zbierky európskeho umenia v roku 1979 daroval 2145 diel galérii v Nových Zámkoch. Postupne však začali vznikať ďalšie súkromné zbierky. Boli postavené na osobných priateľských vzťahoch s umelcami, mnohých hodinách strávených v ateliéroch, diskusiách a mnohých nezabudnuteľných zážitkoch. Takto precizovali svoju zbierku Jan Kukal s manželkou, neskôr Ivan Melicherčík, ktorý Galandovcov rozšíril aj o zbierky naivného a afrického umenia, zberateľská rodina neskôr zakladajúca Galériu Linea a mnohí ďalší. Sporadicky sa zbieraniu začali venovať aj niektoré bankové inštitúcie, najmä však po roku 1989, najmä Slovenská sporiteľňa.
Niektorí zberatelia si zbierky úzkostlivo strážia v súkromí svojich bytov, iní radi svoje zbierky zverejňujú. Takto bola založená spomínaná Galéria Ernesta Zmetáka či Galéria Linea, často svoje zbierky verejne prezentoval Ivan Melicherčík, viackrát boli publikované informácie o zbierke Jana Kukala s manželkou či Bohumila Hanzela. Mimoriadne aktívne prezentuje svoje zbierky Prvá slovenská investičná spoločnosť, ktorá ich vystavovala vo viacerých prestížnych európskych galériách. Jedným z najvýznamnejších počinov bolo aj založenie Múzea Milana Dobeša a s ním súvisiacej Galérie Komart, ktorí sa so svojimi zbierkami zameranými na konštruktivistické a geometrizujúce umenia už výrazne presadili v medzinárodných súvislostiach, v tomto roku ich dokonca prezentovali v mimoriadne prestížnom Moskovskom múzeu moderného umenia. Vo svojej zbierke má viacero diel aj Galéria Danubiana, významnú zbierku prezentuje nedávno otvorená Zoya Gallery. Ivan Zubaľ napísal aj knihu Encyklopédia obrazu, v ktorej sa okrem iného venuje téme kupovania a zbierania obrazov. Taktiež Ivan Melicherčík vydal viacero katalógov a komornú knihu O zberateľstve alebo delirium collectoris. V januári 2004 bola založený Spoločnosť zberateľov umenia, ktorého členovia sa odvtedy pravidelne stretávajú. V čase písania tohto textu začala so zbierkovou činnosťou sústredenou na mladú maľbu aj Nadácia VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, podobné zameranie má aj nová Nadácia Mladá maľba, ktorá zbiera a podporuje mladých maliarov a úzko začína spolupracovať s Galériou mesta Bratislavy. Z hľadiska našej výstavy je pomerne zaujímavý aj fakt, že zväčša boli zbierky sústredené na klasickú maľbu, plastiku a grafiku, takmer vôbec neboli v centre záujmu autori venujúci sa alternatívnym podobám umenia. Až po roku 1989 ich začali nakupovať predovšetkým Prvá slovenská investičná spoločnosť, Aukčná spoločnosť Soga a Galéria Linea. Snažili sme sa preto o širší pohľad na túto problematiku, i keď táto výstava nemá ambície sústredeného vedeckého zhodnotenia daného obdobia.

Ivan Jančár
riaditeľ GMB, kurátor zbierky grafiky 20. storočia, kurátor výstavy

ZBvasen1.jpg.jpg            ZBvasen2.jpg.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.