Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Korunovačné slávnosti v Bratislave. Výber z grafickej zbierky GMB. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Korunovačné slávnosti v Bratislave. Výber z grafickej zbierky GMB.

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
20. 4. 2007 - 10. 6. 2007
Kurátor: Jana Luková

Galéria mesta Bratislavy sa pri príležitosti IV. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých rozhodla tohto roku svojim návštevníkom prezentovať vzácnu kolekciu grafických listov s tematikou korunovačných slávností. Ťažiskom výstavy sú výtvarné diela z našich zbierok, prezentujúce jednotlivé výjavy korunovačných dní v Bratislave, portréty panovníkov ako aj vyobrazenia kráľovských insígnií. Expozícia je obohatená o akvizície Múzea mesta Bratislavy v podobe korunovačných medailí, žetónov a streleckých terčov. Vďaka spolupráci s Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou a Farnosťou dómu sv. Martina v Bratislave uvidia návštevníci aj unikátne liturgické odevy z prvej polovice 18. storočia, ktoré nosili cirkevní hodnostári pri korunovačnom obrade uskutočňovanom vrámci pontifikálnej omše. Výstava mapuje udalosti štyroch storočí (16. – 19.), ktoré do veľkej miery ovplyvnili dejiny nášho mesta. Napriek tureckej hrozbe a komplikovanej politicko-hospodárskej situácii a v ktorej sa Uhorské kráľovstvo od začiatku 16. storočia nachádzalo, význam Bratislavy narastal a v roku 1535 (zák.čl. 49/1536) ju vyhlásil snem za hlavné mesto krajiny. Keď o osem rokov neskôr obsadili Turci Stoličný Belehrad (Székesfehérvár, Stuhlweissenburg) – tradičné korunovačné mesto uhorských kráľov, pripadla je aj táto dôležitá úloha. Pridali sme sa tak k ostatným európskym mestám s privilégiom účastníkov svetských rituálov a náboženských obradov, ktoré sprevádzali voľbu a nástup nového panovníka, či panovníčky na trón. Dovedna bolo v Bratislave v rokoch 1563 - 1830 korunovaných 18 panovníkov a ich manželiek. Tri korunovačné obrady sa v tomto období uskutočnili v Šoprone (Sopron) a jeden v Budíne.
Prezentované príležitostné letáky a grafické listy patrili v minulosti k výtvarným dielam, ktoré mali dosiahnuť čo najširšie publikum a zároveň slúžili ako pamiatka na tieto slávnostné dni. Dopyt po nich neustále rástol, čomu sa flexibilne prispôsobovali aj vydavatelia a vývoj reprodukčných techník. Každá doba preferovala iné podoby výtvarného spracovania motívov korunovačných festivít či už šlo o strohé podanie diania, alebo maliarskejšie stvárnenie doplnené oslavným textom. Obsahová stránka grafického listu pritom nemusela nutne korešpondovať so skutočnosťou, čo napokon môžme v mnohých prípadoch sledovať aj u prezentovaných dielach.
Galéria mesta Bratislavy ponúka svojim návštevníkom okrem výberu grafických listov zachytávajúcich jednotlivé korunovácie aj niekoľko zaujímavých vedút, ktoré mapujú vývoj zmien, ktorými naše mesto v posledných storočiach prešlo. Milovníci starého umenia majú tak po dlhom čase opäť možnosť uvidieť často publikované i menej známe diela z našich zbierok v originálnej podobe a vytvoriť si vlastnú predstavu o ich výnimočnosti - neskreslenej málo kvalitnými reprodukčnými technikami.

Jana Luková, kurátorka výstavy

Základné informácie k výstave:

Výstava sa koná pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského.

Galéria mesta Bratislavy prezentuje 140 grafických listov zo svojich zbierok, 6 streleckých terčov a 40 odliatkov korunovačných medailí a žetónov je zapožičaných z Múzea mesta Bratislavy. Z majetku rímskokatolíckej cirkvi pochádza 6 liturgických odevov.
Najstarším a najvzácnejším dielom je drevorez zobrazujúci prvú bratislavskú korunováciu (Maximilián I.), ktorý je zároveň najstaršou známou zachovanou vedutou mesta zachytávajúcou Bratislavu s blízkym okolím. List je datovaný do roku 1566 a bol vytlačený vo Viedni.

Pri príležitosti výstavy bol publikovaný výberový album Korunovačné slávnosti s 12 reprodukciami diel (grafických listov) zo zbierok GMB v slovensko-anglickej a nemecko-maďarskej verzii.

KORUN1.jpg.jpg     KORUN2.jpg.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.