Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bratislavské kostoly. Výtvarné diela zo zbierok GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Bratislavské kostoly. Výtvarné diela zo zbierok GMB

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 4. 2008 - 15. 6. 2008
Kurátor: Jana Luková

Výstava sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského pri príležitosti V. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých.
vernisáž výstavy: 25.4. o 17:00 h

Sakrálne architektonické pamiatky tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho mesta. Chápeme ich ako stavby zviazané so životom náboženskej komunity, fenomény odzrkadľujúce ducha doby, symboly a architektonické klenoty, ktoré významne formujú jeho stavebnú štruktúru.
Výber výtvarných diel zo zbierok Galérie mesta Bratislavy zachytáva premenu mesta počas jeho vývoja a rastu od 18. storočia do druhej polovice 20. storočia a tematicky sa sústreďuje na jednu z ťažiskových kapitol jeho dejín.
Výstava prezentuje päťdesiat diel, ktoré ponúkajú návštevníkovi možnosť nahliadnuť do historických interiérov mesta očami umelcov, ktorí zachytávali jeho dobovú podobu. Za mnohých možno menovať jedného z najplodnejších vedutistov 18. storočia F. B. Wernera, maliara J. A. Lántza, či Bratislavčanom dobre známeho Karola Frecha. Zastúpení sú aj M. Schurmann, J. Schubert a Ľ. Fulla.
Prezentované diela ponúkajú pohľad iba na časť bratislavskej histórie a bohatstva, ktoré nám zanechali naši predkovia. Je iba na nás, či ich náš záujem o ich obnovu a udržiavanie uchová aj pre budúce generácie. Našim príspevkom k pripomenutiu tejto problematiky je aj album 12 reprodukcií s rovnomenným názvom Bratislavské kostoly, ktoré Galéria mesta Bratislavy vydáva vďaka podpore hlavného mesta SR Bratislavy. Hoci je iba skromným príspevkom k tejto rozsiahlej problematike, dúfame, že nezaujme iba Bratislavčanov, ale všetkých milovníkov histórie a výtvarného umenia.

Jana Luková, kurátorka zbierky starej grafiky

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.