Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kozmické divadlo | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Kozmické divadlo

Autor: Ena Bán, www.bubanova.sk
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 7. 2008 - 7. 9. 2008
Kurátor: prof. Peter Michalovič, Zbyňek Sedláček

Kozmicke divadlo_2.JPG.jpg

Výstavní projekt košické výtvarnice Leny Leškové Kozmické divadlo navazuje na její tvorbu rozvíjenou kontinuálně od počátku 90. let v médiích obrazu, grafiky a instalace. Centrálními body určujícími autorskou poetiku díla Leny Leškové přitom jsou koncepce výtvarného díla jako racionálně založené dynamické struktury, princip otisku (spojení řádu a náhody a současně také neosobního elementu a jedinečného gesta), aplikace vědeckých teorií popisujících komplikované přírodní a společenské procesy a v neposlední řadě zájem o estetický účinek výsledného tvaru.
S těmito ústředními principy souvisí vztah plochy artefaktu, tj. závěsného obrazu nebo grafického listu, a prostorových útvarů, realizovaný například formou promítání kruhů na plochu nebo otiskováním netradiční, trojrozměrné matrice.
Základním tématem expozice navrhované pro Galérii mesta Bratislavy je právě konfrontace prostorových, kulových matric a velkoplošných grafických listů, rozehrávající vztah různých variant geometricky členěné struktury a možnosti jejich odhalování. Jako další, aktivně působící vrstvy se uplatňují všechny uvedené principy, charakteristické pro výtvarnou činnost Leny Leškové.  
Projekt počítá s vytvořením instalace, kde konfrontace matrice a grafiky bude zároveň kontrastem materiálů a vizuálně účinným využitím rozměrných koulí, působivých jako samostatné objekty. Významová vícevrstevnost zajišťuje, že instalace nezůstává pouze na úrovni demonstrace poměru prostorového a plošného uspořádání struktury, ale že se diferencuje i do poloh racionálních, senzuálních, lyrických, expresivních nebo do  humorné nadsázky.
Výstavní projekt Leny Leškové organicky navazuje na práce realizované posledních patnácti let, především na její zastouupení na výstavě Súčasná slovenská grafika v galerii v Bánskej Bystrici, je však také podstatnou inovací.
Mgr. Zbyněk Sedláček

Kozmicke divadlo_do textu_3.JPG.jpg

Projekt bol realizovaný s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ena Bán, www.bubanova.sk

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.