Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

KLENOTY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO MODERNÉHO MALIARSTVA 1907-1945 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

KLENOTY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO MODERNÉHO MALIARSTVA 1907-1945

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
18. 1. 2006 - 16. 4. 2006

ČESKÉ MODERNÉ MALIARSTVO 1907-1939

Kurátori: PhDr. Ludvík Ševeček, PhDr. Alena Potučková

SLOVENSKÉ MODERNÉ MALIARSTVO 1913-1945

Kurátor: PhDr. Ivan Jančár

Manager výstavy: Ing. Jan Kukal

Výstava sa koná pod záštitou ministra kultúry Českej republiky Vítězslava Jandáka
a ministra kultúry Slovenskej republiky Františka Tótha

Výstava je reprezentatívnym výberom diel českého a slovenského moderného maliarstva z rokov 1907 – 1945 zo zbierok českých a moravských galérií. Časť venovaná českému maliarstvu z rokov 1907-1939 predstaví 67 najvýznamnejších diel českého moderného výtvarného umenia. Od zakladateľskej generácie, predstaviteľov expresionizmu, kubizmu pred prvou svetovou vojnou a medzivojnovej avantgardy - umelcov narodených okolo roku 1900, ktorí od konštruktivisticko-poetickej a neskôr imaginatívne založenej tvorby v priebehu 30. rokov 20. storočia prechádzali na pôdu surrealizmu (E. Filla, J. Čapek, J. Šíma, J. Zrzavý, Toyen,...).

Slovenskú časť reprezentuje 30 špičkových, na Slovensku prevažne neznámych a prvýkrát vystavených diel od M. Benku, Ľ. Fullu, M. A. Bazovkého, C. Majerníka, E. Nevana, J. Želibského,... z rokov 1913 - 1945.

Súčasť česko - slovenského projektu tvorí prehliadka slovenského moderného maliarstva z popredných slovenských galérií, ktorá paralelne prebieha v Galérii výtvarného umenia v Zlíne a Českom múzeu výtvarného umenia v Prahe. Ide nepochybne o jednu z navýnimočnejších výmenných prezentácií za posledné desaťročia. Napriek svojej jedinečnosti je projekt výsledkom roky prebiehajúcej systematickej prípravy a vzájomnej odbornej spolupráce renomovaných inštitúcií na Slovensku a v Čechách.

kl2.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl3.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl1.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.