Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bratislava pre všetkých - Dotknite sa mesta/Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Bratislava pre všetkých - Dotknite sa mesta/Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava

25. 4. 2009 - 26. 4. 2009

Šiesty ročník populárnych dní otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých sa blíži. Počas víkendu 25. a 26. apríla 2009 sa pod spoločným sloganom "Dotknite sa mesta" bezplatne otvorí obyvateľom i návštevníkom Bratislavy viacero mestských organizácií, ktoré pripravili na tento víkend množstvo podujatí pre malých i veľkých. Na tomto mieste Vám prinášame kompletný predbežný program víkendu otvorených dverí. 

PROGRAM 2009

Štvrtok 23.4.2009
17:00
Hlavné mesto Bratislava a jej obyvatelia v rokoch 1919 – 1920
Primaciálny palác - prízemie – miestnosť č.5
Otvorenie výstavy k 90. výročiu začlenenia Bratislavy do Československej republiky
a ďalších pamätných dní viažucich sa k tomuto výročiu
Kino Čas - počas trvania výstavy premietanie filmov z rokov 1919 -1928                                     

19:00
Slovakia Cantat 2009
Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Otvárací koncert medzinárodného festivalu speváckych zborov
Účinkujú spevácke zbory z Ruska, Slovinska, Rumunska, Bulharska

Piatok 24.4.2009
8:30 – 21:00
Slovakia Cantat 2009 - Moyzesova sieň
4. medzinárodný festival speváckych  zborov
Súťažne vystúpenie speváckych zborov

10:00
Zo školských lavíc do atletickej haly Elán
Atletická hala Elán, Bajkalská ul.
Preteky zmiešaných štafiet škôl na 4x200 m

11:00 - 19:00
Slovakia Cantat 2009
Klarisky, Farská 4
Koncertné vystúpenie speváckych zborov  

14:00
Antická Gerulata Rusovce
Múzeum mesta Bratislavy- Antická Gerulata Rusovce
Otvorenie reinštalovanej expozície múzea s najnovšími archeologickými nálezmi a s interaktívnymi pomôckami pre návštevníka

16:00  
Bratislavský hrad
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
Otvorenie výstavy výtvarných diel zo zbierok Galérie mesta Bratislavy mapujúce historické obdobia a prestavby, ktorými táto významná architektonická pamiatka prešla                              

17:00
Reč písma
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
Vernisáž výstavy prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru          

19:00
Slovakia Cantat 2009, Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske námestie
Sakrálny koncert, účinkujú spevácke zbory z Maďarska, Ruska, Slovinska, Talianska, Švédska, Estónska                             

Sobota 25.4. 2009
8:30 – 16:00
Slovakia Cantat 2009, Moyzesova sieň

9:00 – 18:00
Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci

9:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v obrazárni Primaciálneho paláca

9:00 - 18:00
Prešporské rána
Primaciálny palác - Nádvorie Sv. Juraja
Celodenný program pre návštevníkov s hudobnou skupinou
9:00 - 16:00
Vláčik Prešporáčik
Prehliadka historického centra Bratislavy vláčikom Prešporáčikom
Odchod každých 30 minút spred Informačného centra BKIS na Klobučníckej ulici

10:00
Odpečatenie  mestských brán: Symbolické odpečatenie  Michalskej brány a pozvánka pre všetkých do mesta

10:00 – 18:00
Turistom vo vlastnom meste
Prehliadky Bratislavy historickou električkou (nástup na Jesenského ulici)
Prehliadky Bratislavy so sprievodcom - v slovenskom jazyku

10:00 - 11:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

11:00 - 12:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

12:00 - 14:00
Múzeum dopravy, Pražská 1/A  

14:00 - 16:00
Vydrica (od Morového stĺpa na Rybnom námestí)

17:00 – 18:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)  - v anglickom  a nemeckom jazyku

14:00 - 15:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

10:00 - 20:00    
Bratislavský jarmok

Nádvorie Apponyiho paláca
Predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek

10:00 – 18:45
Deti Základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
    10:00 - 10:45  ZUŠ Istrijská ul.
    11:00 - 11:45  ZUŠ Exnárova ul.
    12:00 - 12:45  ZUŠ E. Suchoňa, Batkova ul.
    13:00 - 13:45  ZUŠ Daliborovo nám.  
    14:00 - 14:45  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská
    15:00 - 15:45  ZUŠ Vrbenského ul.
    16:00 - 16:45  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská ul.
Pálffyho palác, Panská 19
    11:00 - 11:45  ZUŠ Vrbenského ul.
     12:00 – 12:45  ZUŠ Istrijská ul.
     13:00 – 13:45  ZUŠ I. Rajtera, Sklenárova ul.
     14:00 – 14:45  ZUŠ E.Suchoňa, Batkova ul.
     15:00 – 15:45  ZUŠ Daliborovo nám.
     16:00 – 16:45  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská ul.
     17:00 – 17:45  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská ul.
     18:00 – 18:45  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
    11:00 - 11:45  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská ul
     12:00 - 12:45  ZUŠ Daliborovo nám.
     13:00 - 13:45  ZUŠ Vrbenského ul.
     14:00 - 14:45  ZUŠ Istrijská ul.
     15:00 - 15:45  ZUŠ I. Rajtera, Sklenárova ul.
     16:00 - 16:45  ZUŠ E.Suchoňa, Batkova ul.
     17:00 - 17:45  ZUŠ Hálkova ul.
     18:00 - 18:45  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská ul


10:00 – 17:00
Bratislava objektívom detí
Výstava fotografií detí organizovaná v spolupráci s Mestským detským parlamentom hlavného mesta SR Bratislavy
na tému "Byť Bratislavčanmi nás baví"

10:00 – 18:00
Námestie detí
Hlavné námestie
Prezentácia činnosti základných umeleckých škôl, centier voľného času a detských a mládežníckych organizácií

11:00 - 17:00
Gašparkove divadlo
Rudnayovo námestie 4
Otvorenie nového divadla a galérie marionet s vernisážou výstavy Bábkové divadlo v prvej polovici 20. storočia

11:00
Vyhliadkové plavby loďou Martin, odchod lode od pontónu č. 40

12:30
Vyhliadkové plavby loďou Martin, odchod lode od pontónu č. 40

14:00
Vyhliadkové plavby loďou Martin, odchod lode od pontónu č. 40

15:30
Vyhliadkové plavby loďou Martin, odchod lode od pontónu č. 40

14:00 - 16:00
Slovakia Cantat 2009


Hudobná  sieň Klarisky                                           
14:00 – 18:00
Kaplnka sv. Jakuba
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov  Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

16:00 – 16:30  
Bratislavská dychová harmónia

Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca

18:00
Slovakia Cantat 2009
Hlavné námestie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. medzinárodného súťažného festivalu speváckych zborov a koncert víťazov

10:00 - 20:00
Deň otvorených dverí v Múzeu mesta Bratislavy

bezplatný vstup do expozícií:

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum zbraní – Michalská veža, Michalská ulica
Múzeum J.N.Hummela – rodný dom, Klobučnícka 2
Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Múzeum Farmácie – lekáreň  U červeného raka,  Michalská ulica
Hrad Devín, Muránska ulica – výstava Archeológia pre všetkých
Antická Gerulata Rusovce
10:00 - 20:00
Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy

bezplatný vstup do expozícií:

Pálffyho palác, Panská 19
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
10:00 - 20:00

Bratislava - mesto, ktoré číta. Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici

úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
úsek odbornej literatúry, Klariská 16
úsek literatúry pre mládež, Kapucínska 3
úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1


Sprievodné podujatia:
10:00 - 20:00
Bratislavská burza kníh
Klariská 16 vo dvore
organizátori:  Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou,  
Knižnicou  Bratislava Ružinov, Knižnicou Bratislava  Nové Mesto a Miestnou
knižnicou Petržalka
Burza kníh bude od 25.4. do 29.4.2009.

10:00 – 20:00
Neprečítaný príbeh afrických detí – výstava o Afrike
Spoluorganizuje: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

10:00
O deviatich mesiačikoch
Divadelné predstavenie pre deti, účinkuje Katarína Aulitisová
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 (v prípade nepriaznivého počasia Úsek literatúry    pre mládež na Kapucínskej 3)

14:00
Ukážka výcviku vodiacich psov
Letná čitáreň  U Červeného raka, Michalská 26

16:00
Little Big Library – Malá veľká knižnica
Vernisáž výstavy architektonických návrhov poslucháčov Fakulty architektúry  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na riešenie modernizácie Mestskej knižnice v Bratislave
Úsek literatúry pre mládež, Kapucínska  3

13:00 - 17:00
Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Devínska cesta 1

Sprievodné podujatia:
H2O + Art - výstava diel spolku voľných výtvarných umelcov na tému voda živel a  výstava o kvalite pitnej vody v Bratislave

Program pre deti - animátori, nafukovacie atrakcie, zábavné hry, maľovanie na tvár, súťaže, darčekyVstup do chráneného vodárenského objektu na ostrove Sihoť so zaujímavým výkladom

10:00 - 20:00
Śportoviská STaRZu otvorené pre Bratislavčanov

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 2:
10:00 – 17:00
Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00  
Hokejové skupiny (rezervácia hodinových blokov 6428 8963)

Športová hala STaRZ, Harmincova (vchod z Bullovej ul.)
10.00 – 20.00   

Bedmintonové kurty (rezervácia kurtov 6436 6171)

Plaváreň Pasienky, Junácka 4
10:00 – 20:00    

Voľné plávanie pre verejnosť v 50 m bazéne

Areál STARZ, Drieňová 11
10:00 – 20:00

Posilňovňa - odborné poradenstvo športového inštruktora
Asfaltové ihriská na basketbal
Futbalové trávnaté ihrisko
Tenisové kurty
Tenisová hala
Rezervácia ihrísk (0903 791 824)
9:00 - 18:00
Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade Bratislava

Sprievodné podujatia:
9:00 – 18:00    
Prezentácia slovenských ľudových remesiel (na námestí pri výbehu zebier a na námestí pri výbehu medveďov)

10:00 - 17:00
Animačné programy – interaktívne súťaže a hry pre deti i dospelých na rôznych miestach areálu
zvierací súboj
skákanie vo vreci, 3D zvieracie hlavy, mäkké meče a zábavný  
súboj pre veľkých i malých pri jazierku plameniakov
hra pétanque pri jazierku plameniakov
prekážková dráha, go-go šlapadlá, zábavné chodúle, balančné rekvizity
kŕmenie opice

12:00 - 13:00
Zábavný program na hlavnom pódiu a súťažné bloky pre deti

14:00 - 15:00
súťažno-zábavná show Roba Miklu - piesne, tance, súťaže pre deti

10:00 – 17:00
Vozenie na poníkoch v detskom kútiku

9:00 - 18:00
Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade UK- informácie o pestovaní rastlín a predaj nadproduktov (kaktusy, sukulenty, skalničky, ihličnanany)


Nedeľa 26.4. 2009
9:00 - 12:00
Slovakia Cantat 2009
Vystúpenie speváckych zborov počas sv. omší v bratislavských kostoloch

10:00 - 15:00
Vláčik Prešporáčik
Prehliadka historického centra Bratislavy vláčikom Prešporáčikom
Odchod každých 30 minút spred Informačného centra BKIS na Klobučníckej ulici  

10:00 – 18:00   
Turistom vo vlastnom meste
Prehliadky historickou električkou  
nástup na Jesenského ulici

10:00 – 18:00
Prehliadky Bratislavy so sprievodcom - v slovenskom jazyku

10:00 - 11:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

11:00 - 13:00
Vydrica (od Morového stĺpa na Rybnom námestí)

13:00 - 14:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

14:00 - 16:00
Dóm sv. Martina (hlavná loď, kaplnka sv. Alžbety, krypty)

17:00 – 18:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku
14:00 - 15:00
pešia prehliadka historického centra (od IC BKIS, Klobučnícka 2)

10:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v obrazárni Primaciálneho paláca

10:00 - 20:00
Bratislavský jarmok
Nádvorie Apponyiho paláca
Predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek


10:00 - 17:00
Gašparkove divadlo

Rudnayovo námestie 4
Otvorenie nového divadla a galérie marionet s výstavou Bábkové divadlo v Bratislave v prvej polovici 20. storočia


11:00
Slávnostná sv. omša za Bratislavu a Bratislavčanov v Dóme sv. Martina

11:00 -  14:30
Deti  Základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov  


Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
    11:00 - 12:00 ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska ul.
    12:20 - 13:20 ZUŠ I. Rajtera, Sklenárova ul.
    13:30 - 14:30 ZUŠ J. Kowalského, Jesenského ul.
Pálffyho palác, Panská 19
    12:00 -  13:00   ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska ul.
     13:10 - 14:10 ZUŠ J. Kresánka, Karloveská ul.
     14:20 - 15:20 ZUŠ Hálkova ul.
     15:30 - 16:30 ZUŠ J. Kowalského, Jesenského ul.  
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
    13:00 - 13:40 ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska ul.
    14:00 - 14:30 ZUŠ Hálkova ul.
    15:00 - 15:30 ZUŠ I. Rajtera, Sklenárova ul.

14:00 – 18:00
Kaplnka sv. Jakuba
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov  Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

16:00
Melódie z čias Propeleru a plynových lámp
Metropolitný orchester Bratislava pod vedením umeleckého vedúceho Petra Uličného
sólisti: Jana Šomošiová – soprán, Heiko C. Reissing - tenor
Hlavné námestie                         

16:00
Komorné dni J.N.Hummela
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
3. ročník medzinárodného hudobného festivalu
Koncert poslucháčov HTF VŠMU v Bratislave a Konzervatória Josepha Haydna v Eisenstadte

18:00
Hommage a Lucia Popp
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
Koncert operných predohier a árií od skladateľov  W.A. Mozarta, G. Rosinniho a G.Verdiho
účinkuje: Cappella Istropolitana – Komorný orchester mesta Bratislava, Mário Košík - dirigent
Katarína Štúrová- soprán, Gustáv Beláček - bas
Spevácky zbor mesta Bratislavy- zbormajster Ladislav Holásek
Bezplatné vstupenky na koncert je možné si  vyzdvihnúť od 20. apríla 2009 v IC BKIS na Klobučníckej 2

10:00 - 18:00
Deň otvorených dverí v Múzeu mesta Bratislavy

bezplatný vstup do expozícií:

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum zbraní – Michalská veža, Michalská ulica
Múzeum J.N.Hummela – rodný dom, Klobučnícka 2
Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Múzeum Farmácie – lekáreň  U červeného raka,  Michalská ulica
Hrad Devín, Muránska ulica – výstava Archeológia pre všetkých
Antická Gerulata Rusovce
10:00 - 18:00
Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy
bezplatný vstup do expozícií:

Pálffyho palác, Panská 19
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
16:00
Prehliadka výstavy Bratislavský hrad s odborným sprievodom

10:00 - 18:00
Bratislava - mesto, ktoré číta. Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici
úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

úsek odbornej literatúry, Klariská 16

 Sprievodné podujatia:
10:00 – 18:00  

Bratislavská burza kníh
Klariská 16 vo dvore
Organizátori: Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou,
Knižnicou  Bratislava  Ružinov, Knižnicou Bratislava  Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka

10:00 – 18:00
Neprečítaný príbeh afrických detí – výstava o Afrike
Spoluorganizuje: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

10:00 - 22:00
Športoviská STaRZu otvorené pre Bratislavčanov


Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 2
10:00 – 17:00    
Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00   
Hokejové skupiny (rezervácia hodinových blokov 6428 8963)

Športová hala STaRZ, Harmincova, Bratislava (vchod z Bullovej ul.)
10:00 – 20:00   
 Bedmintonové kurty (rezervácia kurtov 6436 6171)

Plaváreň Pasienky, Junácka 4
10:00 – 20:00    
Bezplatné plávanie pre verejnosť v 50 m bazéne


Areál STARZ, Drieňová ulica 11   
10:00 – 20:00    

Posilňovňa - odborné poradenstvo športového inštruktora
Asfaltové ihriská na basketbal
Futbalové trávnaté ihrisko
Tenisové kurty
Tenisová hala
Rezervácia ihrísk (0903 791 824)

9:00 - 18:00
Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade Bratislava

Sprievodné podujatia:

9:00 – 18:00
Prezentácia slovenských ľudových remesiel (na námestí pri výbehu zebier a na námestí pri výbehu medveďov)
10:00 - 17:00
Animačné programy – interaktívne súťaže a hry pre deti i dospelých na rôznych miestach areálu

zvierací súboj
skákanie vo vreci, 3D zvieracie hlavy, mäkké meče a zábavný     
súboj pre veľkých i malých pri jazierku plameniakov
hra pétanque pri jazierku plameniakov
prekážková dráha, go-go šlapadlá, zábavné chodúle, balančné rekvizity
kŕmenie opice
12:00 - 13:00
Zábavný program na hlavnom pódiu a súťažné bloky pre deti
14:00 - 15:00
súťažno-zábavná show Roba Miklu - piesne, tance, súťaže pre deti    
10:00 – 17:00
Vozenie na poníkoch v detskom kútiku
10:00 - 19:00
Mestské lesy pozývajú do Bratislavského lesoparku
Partizánska lúka
10:00 – 16:00   Lanoland na Kolibe – prekážková dráha v korunách stromov

11:00
Otvorenie programu Lesníckych dní v Bratislave
Doplnenie výsadby ďalších stromov do Euroarboreta pri amfiteátri
10:00 – 19:00    
Skákacie trampolíny - bezplatne

10:00 - 16:00    
Zážitkové spoznávanie lesa - lesní pedagógovia pomocou hier predstavia deťom les, ukážky práce sokoliarov a trubačov, súťaže pre deti a dospelých

12:00 – 14:00    
Rodinné súťaže v amfiteátri – pílenie dreva na čas, hod polenom na diaľku ai.  

10:00 – 19:00    
IV.rybník pri Partizánskej lúke – otvorenie  sezóny člnkovania a rybárstva na 4.rybníku

15:00 – 18:00   
Hudobný program na Partizánskej lúke. Účinkujú skupiny Salamander /SK/, Bukasový masív /SK/ a Bengas /CZ/

19:00        
Zapálenie lesníckej vatry

10:00 - 18:00
Bratislava dobýja Mt. Everest
Lanové centrum Liana, OC AuPark
Akcia je súčasťou festivalu Hory a mesto

14:00 - 18:00
Dostihový míting
Závodisko Bratislava, Starohájska 29
Cena primátora Bratislavy - dostihy trojročných žrebcov                 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.