Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Martin Benka (1888 - 1971) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Martin Benka (1888 - 1971)

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
8. 9. 2006 - 12. 11. 2006

Kurátorka: Anna Oláhová

Výstava sa koná v spolupráci s Múzeom Martina Benku v Martine

„Nenadrapovať sa, neliezť privysoko, nehľadať krásu v prázdnote, ale zveľaďovať ju a tešiť sa z nej tam, kde je : medzi ľuďmi,v živote."
Martin Benka

BZozatvy.jpg.jpg

Martin Benka (1888 – 1971) je jedným zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia. Galéria mesta Bratislavy v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine, pri príležitosti 35. výročia úmrtia umelca, predstavujú zo zbierkového fondu Múzea Martina Benku v Martine mimoriadny výber z výtvarnej tvorby tohto významného slovenského maliara a ilustrátora.
Reprezentatívny výber viac ako stodesiatich Benkových diel tvorí verejnosti všeobecne známa maliarska tvorba, ktorá vytvára celkový obraz o jeho maliarskom zameraní.
Prezentovaná kolekcia je určitým prierezom Benkovej výtvarnej tvorby, jeho vývojových etáp maliarskeho rukopisu, ako i zastúpenie jednotlivých tém a lokalít, pravidelne sa objavujúcich v jeho výtvarnom diele. Väčšina z nich zachytáva slovenskú prírodu, monumentálne prírodné scenérie, vysoké oblaky a široké obzory, roviny a vlniace sa obilné polia vo vzácnej súhre s človekom. Na počiatky jeho výtvarného snaženia – Medzi kukuricou (1915), Na rovine pri Bratislave (1917), Pieseň roviny (1919), kedy sa vyhraňoval a zároveň potvrdzoval jeho maliarsky štýl, nadväzuje tvorba z 20. a 30. rokov 20. storočia. Táto vrcholná Benkova tvorba predstavuje najmä horskú prírodu Slovenska, ku ktorej sa výtvarne neustále vracal – Na liptovských holiach (1925), V doline (1927), Cez rozvodnenú rieku (1927), Dve ženy (1933), Horské ženy liptovské (1936). Napriek tomu, že 39 rokov prežil v Prahe, témou sa všetky vystavené diela prikláňajú k Slovensku.
Najmladšími vystavenými dielami je málo známa Benkova tvorba zo 40. a 50. rokov (Verní rodu (1940 – 1943), Pred svadbou (1944), Stopy kultúr (1947), Matkina neha (1955 – 1960), Starý hrad (1960). Výstavnú premiéru tu majú niektoré diela z úplných počiatkov jeho tvorby. Celkový obraz o umelcovom maliarskom zameraní dotvára drobná maliarska tvorba – štúdie slovenskej krajiny, ktoré výstižne predstavujú jeho pocity a zážitky z potuliek po Slovensku. Najviac zastúpené sú štúdie z Oravy, Liptova a Spiša. Práve tieto oblasti mu boli veľkým zdrojom poznania a hlavne výtvarnej inšpirácie. Obdivuhodná je ich úprimnosť výtvarného záznamu, ovplyvneného silnými zážitkami umelca priamo v plenéri rôznych oblastí Slovenska a slúžili umelcovi ako podklad pre vznik veľkoplošných obrazových kompozícií. Práve tieto drobné dielka sú dôkazom toho, že jeho snahou nebolo vyvolať dojem zo slovenskej krajiny, zachytiť jej nálady, ale hlavne spontánne zachytiť špecifickú časť prírody, ktorá sa výtvarne stala svetom symboliky a aj vnútorných významov. Ich súčasťou sú i krojové štúdie z viacerých regiónov Slovenska, ktoré vznikali popri nich.

Po piatich rokoch je Martin Benka opäť v Bratislave. Predstavené výtvarné diela, ich výnimočnosť spočívajúca nielen v samotnom výbere tematiky, ale aj v nenapodobiteľnom rytme tvarov a farieb, snáď prebudia v ľuďoch túžbu znova ho vidieť, poznávať.

Anna Oláhová

P1016745.JPG.jpg

P1016777.JPG.jpg


 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.