Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

České umenie 1900 - 1939,   18. september - 2. november | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

České umenie 1900 - 1939, 18. september - 2. november

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
18. 9. 2008 - 2. 11. 2008
Kurátor: Mgr. Hynek Rulíšek

 

Spillar_vila.jpg.jpg

Karel Špillar, Dekorativní paneau, 1904

Výstava sa zameriava na zachytenie vývoja českého výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia. Súbor exponátov začína umeleckými predmetmi z obdobia secesie a symbolizmu, cez štýlové a názorové obmeny výtvarného prejavu, obdobie druhej svetovej vojny, až po politické zvraty okolo 1950, ktoré sa neskôr stali príčinou hlbokých a negatívnych zmien spoločenského a kultúrneho sveta.

 

Okrem iných sa na výstave môžete stretnúť s dielom Jana Preislera, Antonína Slavíčka, Františka Koblihu, Jana Zrzavého, Bohumila Kubištu, Emila Fillu, Antonína Procházku, Josefa Čapka, Jindřicha Štýrskeho a Toyen, Aloise Wachsmana až po diela Jana Smetanu, Kamila Lhotáka, Václava Tikala a mnohých ďalších.

 

Všetky vystavené diela sú z majetku Alšovej juhočeskej galérie v Hlbokej nad Vltavou.

Jan Konupek Kontempletace 1909_na web.jpg.jpg

Jan Konupek: Kontempletace. 1909, zo zbierok AJG

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.