Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ŠTEFÁNIK, GAUGUIN A TAHITI | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

ŠTEFÁNIK, GAUGUIN A TAHITI

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
22. 6. 2006 - 10. 9. 2006

Kurátorka: Hana Vaškovičová

Výstava sa koná v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine a Šarišskou galériou v Prešove

Vernisáž: štvrtok 22. 6. 2006 o 17h

„Nie dopredu, ale v každom prípade dozadu, pretože pred nami je priepasť“…..

Genéza príbehu pôsobenia Paula Gaugina na Tahiti je založená v elipse straty stredu, v enigme hľadania zázračného v nepoznanom a predovšetkým v Gauginovom intuitívnom pokuse prejsť zo sveta úteku do sveta viery; v jeho hľadaní centripetálnej sily, ktorá by sa postavila proti expanzii citového prázdna moderného sveta.

Prvopočiatkom bol moment, keď umelec na konci predminulého storočia opustil civilizovaný svet, kde sa na konci 19. storočia v dôsledku industrializácie rozpadali všetky prirodzené spoločenstvá a prešiel do autochtónneho priestoru Polynézie neohrozeného prílišnou socializáciou, ktorý fungoval ešte stále na základe prírody. Jeho očarenie týmto svetom dalo vznik dielam, ktoré zrkadlia rudimentárnosť prostredia a zároveň umelcov vzťah k nemu a navyše svojim technologickým novátorstvom, ktoré ocenila až generácia Picassa a Derraina a potom plejáda grafikov nemeckého expresionizmu, zakladajú základy modernej svetovej grafiky. Soyez amoureusses, vous serez heureuse, Femmes, animaux et feullage… či iné grafické listy z prostredia Tahiti zobrazujú človeka v jeho prapodstate, v plynutí života a vo viere v neho: najčastejšie v aktoch lásky, či v obrazoch ženy ako matriarchálnej prapodstaty života. To, že umelec krátko po ich vytvorení zomrel v objatí tejto krajiny a jednej z jej žien na jednu z chorôb, ktoré so sebou zasa prináša nedostatok civilizácie, je otáznym, nie exemplárnym vyústením príbehu.

Príbeh Milana Rastislava Štefánika - následný po desiatich rokoch Gauginovmu - začínal v primárne inak rudimentárnej situácii v malej obci pod Bradlom, v chudobnej rodine evanjelického farára. To, že Štefánik sa dostal na Tahiti súviselo s jeho vzdelávaním sa v Paríži a následne s jeho poverením francúzskou vládou realizovať astronomické výskumy v Polynézii. Štefánika rovnako očaril tento svet a prejavy jeho kultúry a civilizácie. Výsledkom boli neturistické fotografie zvelebujúce hrdú krásu ľudí žijúcich v tomto miniuniverze a potom rad predmetov, ktoré tu v zápale prebudeného zberateľstva vedome nazbieral. Jedným z nich boli aj pôvodné štočky grafík Gaugina, ktorého bol veľkým obdivovateľom od roku 1906 po jeho výstave v Paríži. Štefánik vedome hľadal pozostatky umelcovho pobytu na Tahiti a objavy zvyškov plastiky a originálnych matríc ho bohato odmenili. Nálezy sa zložitým spôsobom po Štefánikovej tragickej smrti pri havárii lietadla dostali napokon ako vyrovnanie dlhov jeho početnej rodiny predajom do zbierok v Čechách. Séria novotlačí vznikajúcich z nich v priebehu rokov z rôznych motivácií tak na Slovensku ako i v Čechách (pričom na tejto výstave sú vystavené iba odtlačky, ktoré sa momentálne nachádzajú na území Slovenska) poukazuje na neustálu citlivosť voči Gauginovmu počinu na našom území … Príbehy okolo nich objasňuje text Viliama Meššu v katalógu Šarišskej galérie v Prešove z roku 1968, kedy začalo znovuobjavovanie Gaugina a Štefánika na Slovensku.

Gauginov útek na Tahiti a objavenie viery v radostiach nesprostredkovaného života je aj na počiatku 21. storočia aktuálny, možno práve tým viac, že svet je ešte viac chaotický a rozštiepený. Málo mesiášov s potenciou Zvestovania sa uchyľuje na ostrovy. Aj civilizáciou viac-menej nedotknutých ostrovov je čoraz menej..

Hana Vaškovičová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.