Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Nataša Floreanová/Natasha Florean. More, zem a flóra | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Nataša Floreanová/Natasha Florean. More, zem a flóra

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
6. 3. 2009 - 26. 4. 2009
Kurátor: Ivan Jančár

 

Galéria mesta Bratislavy sa systematicky prezentuje tvorbu autorov, ktorí majú korene na Slovensko a dlhé roky z rôznych dôvodov pôsobili v zahraničí. Počas posledných dvoch rokov sme takto predstavili tvorbu Endre Nemesa (v spolupráci s Henkel Slovensko), Jakuba Bauernfreunda a Mateja Kréna ( v spolupráci s Henkel Slovensko). V Galérii aktualít v Pálfffyho paláci predstavíme tvorbu Nataši Floreanovej, ktorá  v roku 1969 odišla do Sydney. Absolvovala štúdium  Bachelor of Arts Degree na University of Sydney, študovala postgraduálne grafiku na National Arts School v Sydney, neskôr maľbu na Scuola Lorenzo di Medici vo Florencii. Získala niekoľko štipendií ako aj viacero  významných ocenení.
     Na výstave budú predstavené jej najnovšie grafické listy vytvorené špeciálnou grafickou technikou intaglio – collagraph, miestami doplnenej Chine Colle, alebo kolážou. Sú opretkávané jemnými štruktúrami, významým je pocit meditácie, pokoja a vnútornej harmónie. Pre Natašu Floreanovú sú  vonkajšie tvarové znaky cestou k hľadaniu ich skrytej  podoby a prekrývania jednotlivých pocitových vrstiev z magického pôsobenia mora, zeme a flóry.

Ivan Jančár

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.