Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ŠTVORVÝSTAVA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

ŠTVORVÝSTAVA

Autori: Jan Steklík - Otis Laubert - Monogramista T.D. - Igor Kalný
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
30. 6. 2009 - 23. 7. 2009
Kurátorka: Daniela Carna

K R E S B A prechádzala v histórii umenia rôznymi etapami vývoja. Menili sa jej podoby aj status. Kresba stojí na začiatku potreby vizuálneho prejavu pravekého človeka, je prirodzeným prejavom dieťaťa. Z pomocnej skice či štúdie pred vznikom definitívneho artefaktu, ktorá získala na význame v renesancii, sa na prelome 19. a 20. storočia stala plnohodnotným médiom schopným bezprostredne zachytiť autorskú ideu v jej najrozličnejších podobách, bez nutnej viazanosti s vizuálnym svetom. Vo svojej intimite, krehkosti a priamočiarosti, schopnosti byť pri zrode idey, si zachováva svoju špecifickosť, ktorá ju definuje voči iným médiám, ku ktorým neraz presahuje, a to aj napriek nenápadnosti a skromnosti, ktorá ju odsúva skôr do úzadia.

Výstava predkladá štyri príbehy štyroch autorov: Jana Steklíka (1938), Otisa Lauberta (1946), Monogramistu T. D. (1947) a Igora Kalného (1957 - 1987). Hoci podľa veku nepatria k tej istej generácii, spája ich blízky, konceptuálny spôsob hravého uvažovania a poetickej reflexie sveta a v neposlednom rade aj priateľstvo, ktoré malo v neslobode minulého režimu, počas ktorého vstupovali na neoficiálnu československú výtvarnú scénu, svoju nezastupiteľnú hodnotu. Jan Steklík vstúpil na výtvarnú scénu na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia, Otis Laubert a Monogramista T. D. na prelome 60. a 70. rokov, v časoch nastupujúcej normalizácie, a Igor Kalný v druhej polovici 70. rokov. Jedným z dominantných a pre dobu príznačných spôsobov komunikácie autorov neoficiálnej scény sa stali osobné stretnutia, diskusie a výstavy v neoficiálnych a polooficiálnych priestoroch. Ani pre jedného z týchto štyroch autorov nie je kresba výlučným médiom. Pre Jana Steklíka a Igora Kalného sa stala dominantnou, pre Otisa Lauberta a Monogramistu T. D. sprievodnou, no výraznou súčasťou tvorby.Napriek tomu, že ich kresby by sa na prvý pohľad mohli zdať neuchopiteľné, banálne a v niektorých prípadoch takmer neviditeľné, sú premyslenou, nie náhodnou, no predsa spontánnou hrou s významami a ich posunmi. Majú charakter intímnych denníkových záznamov ich tvorcov, odzrkadľujúcich proces ich uvažovania a vnímania. Sú to - slovami Jiřího Valocha - kresby o kresbách, ktoré nereflektujú výlučne vonkajší svet videného, skôr prenikajú do jeho neviditeľných javov, do podstaty myslenia a jeho štruktúr. Hovoria o malých veciach veľkého významu, sú básňami napísanými rečou výtvarného jazyka.


Kresba sa bez ohľadu na svoj formát spája s istým rozmerom intimity vo vzťahu k autorovi aj divákovi. Básne sa dajú vnímať najhlbšie, keď sa s nimi človek ocitá sám v tichu. Podobne je to aj s kresbami, ktoré vznikajú trpezlivým, niekedy až meditatívnym zaznamenávaním ich autorov. Nie sú to kresby na jedno pozretie, preto je na nás, či si ich v symbolickej rovine odnesieme so sebou a pristúpime k ich hlbšej reflexii.

Daniela Čarná

 

Publikácie k výstave

ŠTVORVÝSTAVA / Jan Steklík, Otis Laubert, Monogramista T.D, Igor Kalný
Autorka: Daniela Čarná
Počet strán: 45
Nová cena: 0,50 €

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jan Steklík - Otis Laubert - Monogramista T.D. - Igor Kalný

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.