Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Koloman Sokol: Cuadros | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Koloman Sokol: Cuadros

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
23. 9. 2009 - 25. 10. 2009
Kurátor: Lee Karpiscak

Koloman Sokol (1902 – 2003), vynikajúci slovenský maliar a grafik 20. storočia, je často označovaný za „otca modernej slovenskej grafiky“. Komplikované detstvo strávené v Rakúsko-Uhorsku a následné roky štúdia v Československu a Paríži dostali nový náboj, keď sa zoznámil s česko-americkou výtvarníčkou Lýdiou Kratinovou (narodenou v roku 1907), spolužiačkou z Akadémie výtvarných umení v Prahe. Zosobášili sa v roku 1933 počas Sokolovho študijného pobytu v Paríži a následne sa presťahovali do Prahy a potom do Mexico City.

Použitie španielskeho slova „cuadros“ na označenie súboru vlastných malieb svedčí o Sokolovej bezhraničnej láske k Mexiku a jeho ľudu, ktorú spomínajú aj publikácie venované „majstrovmu“ pobytu v tejto krajine pred druhou svetovou vojnou (1937 – 1941). Sokolovci sa tu stretli s vrelým privítaním, ako aj s príjemným pracovným prostredím, na ktoré často spomínali.

 

Výstava prezentuje 25 malieb (cuadros), ktoré sú malé rozmerom, ale impozantné obsahom. Pre Kolomana Sokola to boli intímne práce, neboli určené očiam jeho obdivovateľov, ale ostali ukryté pre jedného z jeho najbližších, aby boli nakoniec objavené. Stalo sa to v lete 2005, dva roky po umelcovej smrti, keď jeho syn Dr. George Sokol, už takmer päťdesiatročný, pripravoval na predaj dom svojich rodičov v Bryn Mawr, Pensylvánia. Skrývali sa pod poličkou na knihy vedľa otcovho pracovného stola v hlavnej jedálni, až kým Dr. Sokol opatrne neodkryl starú žltú kartónovú škatuľu, na ktorú jeho otec napísal „cuadros“. Tak boli odhalené pomaľované, nezarámované sololity, desiatky rokov uskladnené pod portfóliami a selekciami ďalších originálnych prác.  

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.