Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ASKOLD ŽÁČKO - Sklárska tvorba/ Externá výstava | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

ASKOLD ŽÁČKO - Sklárska tvorba/ Externá výstava

30. 11. 2006 - 4. 2. 2007
Kurátor: Ján Abelovský, Zuzana Bartošová, Adriena Pekárová, Agnesa Schrammová

MZacko.jpg.jpg

Dielo akad. Soch. Askolda Žáčka patrí k hodnotám, ktoré osobitým spôsobom rozšírili názorovú škálu nášho sklárskeho výtvarníctva a so značnou mierou prispeli aj k pozitívnemu zaradeniu slovenského umeleckého skla do európskeho vývoja tejto disciplíny koncom 20.storočia.
Vo svojich prácach veľmi dôsledne a na náročnej humanistickej a filozoficko-estetickej platforme riešil jeden zo základných vzťahov moderného sklárskeho umenia a jeho začlenenia do každodenného života. Je nim vzájomný pomer umenia, techniky a priemyslu.
Jeho práce vo všetkých záujmových okruhoch / objekty, plastiky, - úžitkové a nápojové sklo, - šperky a bižutéria, - práce pre architektúru / veľmi účinne spájajú náročné výtvarné postupy s možnosťou najnovšej techniky a ich eventuálneho využitia aj vo výrobe. Pričom v nich jednoznačne akcentoval svoj osobnostný vklad v rámci celého tvorivého procesu.

Pripravovaná súborná výstava má za cieľ predstaviť v čo najkomplexnejšej podobe jeho bohatú tvorbu spolu s teoreticko-odborným. spracovaním jeho osobnosti, umeleckej činnosti ako aj pedagogického pôsobenia na VŠVU v Bratislave v rámci katalógu.
Jeho tvorba bola predčasne ukončená náhlym úmrtím v roku 1997, je však veľmi dobre zastúpená vo verejných ako aj súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.