Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ŽIADOSŤ O VÝSTAVU V GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

ŽIADOSŤ O VÝSTAVU V GMB

Projektový priestor Galérie mesta Bratislavy je výstavný priestor situovaný v suteréne Pálffyho paláca na Panskej ulici. Cez otvorenú výzvu je sprístupnený umelcom, kurátorom a umeleckým aktérom na realizáciu aktuálnych projektových výstav a premiérovú prezentáciu výskumných a štipendijných výstupov v meniacej sa a bližšie nedefinovanej programovej dynamike. Projektové návrhy sú prijímané na priebežnej báze a hosťovanie projektov schvaľuje interný kurátorský tím GMB podľa dostupných kapacít tak, aby program flexibilne reagoval na živé kultúrno-spoločenské dianie a napĺňal potrebu prezentácie aktérov umeleckej scény. GMB nemá stanovené ďalšie projektové obmedzenia, avšak v súlade s environmentálnymi hodnotami, ku ktorým sa galéria hlási bude uprednostňovať projekty s najmenším dopadom na životné prostredie. 

 

Informácie pre žiadateľov:

 

Záujemcovia môžu zasielať koncepcie výstavných projektov (odporúčaný rozsah 1 NS) spolu s vyplneným formulárom počas celého roka len prostredníctvom emailu na: gmb@gmb.sk

 

Žiadatelia obdržia písomné vyrozumenie GMB najneskôr do 2 mesiacov od potvrdenia prijatia žiadosti.

 

S úspešnými žiadateľmi bude uzatvorená zmluva o spolupráci, kde bude definované plnenie zmluvných strán.

 

Úspešným žiadateľom GMB poskytne:

– výstavný priestor

– inštitucionálne zázemie

– prevoz diel v rámci SR

– technickú podporu

– propagačnú podporu

– stráženie výstavy

– príspevok na honoráre 

GMB si vyhradzuje právo určiť  výšku spolufinancovania podľa možností svojho projektového rozpočtu, schváleného v danom kalendárnom roku. 

 

Pôdorys a fotodokumentácia priestoru: na stiahnutie TU

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.