Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zapožičavanie zbierkových predmetov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Zapožičavanie zbierkových predmetov

ZAPOŽIČIAVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Postup pri žiadosti o výpožičku zbierkových predmetov GMB:

I. ŽIADOSŤ O VÝPOŽIČKU


Žiadosť o zapožičanie zbierkového predmetu (zbierkových predmetov) zo zbierok GMB musí byť podaná písomne riaditeľovi GMB. Zasielajte ju poštou na adresu galérie, či e-mailom na adresu gmb@gmb.sk (vždy si vyžiadajte potvrdenie o prijatí mailovej správy).
V prípade výpožičky na území SR je žiadosť potrebné doručiť najneskôr 60 dní pred predpokladaným prevzatím zbierkových predmetov, v prípade zahraničnej výpožičky je to 90 dní. 

Pred samotným podaním žiadosti je možné dohodnúť si konzultáciu k výberu zbierkových predmetov s kurátorom zbierky.

Žiadosť musí obsahovať:
1.    údaje o vypožičiavateľovi (meno a sídlo, zástupca, kontaktná osoba – tel. č., bankové spojenie, IČO/DIČ),
2.    presnú identifikáciu výpožičky (autor, názov, datovanie, inventárne číslo),
3.    dobu trvania výstavy, resp. trvania výpožičky,
4.    názov výstavy,
5.    miesto realizácie výstavy

6.    informáciu, či vypožičiavateľ požaduje zároveň aj reprodukciu zbierkového predmetu pre vydavateľské, či propagačné účely.


II. POSTUP SPRACOVANIA ŽIADOSTI 

Každá výpožička je hodnotená individuálne, podľa posúdenia kurátora zbierky a reštaurátorov. Galéria si v prípade nutnosti vyhradzuje žiadať finančnú kompenzáciu vzniknutých nákladov (paspartovanie, rámovanie a pod.), na ktorú vopred upozorní. Na základe rozhodnutia riaditeľa GMB bude vypožičiavateľovi zaslaný návrh Zmluvy o výpožičke diela, kde budú upresnené podmienky výpožičky. Zbierkové predmety môžu byť odovzdané až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

GMB si vyhradzuje právo žiadosť o výpožičku zamietnuť.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.