Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Verejnosť

FEBRUÁR

KONŠTANTÍN BAUER – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTORKOU
ZSÓFIOU KISS-SZEMÁN
utorok 3. 3. 2020 l 17.00  
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy Zsófiou Kiss-Szemán k tvorbe významného predstaviteľa košickej moderny Konštantína Bauera. Bauer bol talentovaný výtvarník a samouk, ktorý sa stal výraznou osobnosťou výtvarnej scény v Košiciach v 20. rokoch 
20. storočia.
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie 

MAREC

ANTON ČIERNY - KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTOROM, KURÁTOROM
A HOSŤOM 
IVANOM JURICOM
utorok 3. 3. 2020 l 17.00
Pálffyho palác, Panská ul. 11
Komentovaná prehliadka s autorom Antonom Čiernym a kurátorom výstavy Jánom Kralovičom. Špeciálnym hosťom je Ivan Jurica, spoluautor dvoch videí výstavy Antona Čierneho Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch). Po prehliadke bude nasledovať diskusia. 
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma

RICHARD M. KAŠICKÝ – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTOROM A KURÁTORKOU JANOU BABUŠIAKOVOU
nedeľa 8. 3. 2020 l 16.30  
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Richard M. Kašický, študent 4. ateliéru prof. Ivana Csudaia na bratislavskej VŠVU, vstupuje do priestoru podkrovia Mirbachovho paláca s témou smrti, ktorá je v pomyselnom podkroví mysle moderného človeka zatlačená do úzadia. V maliarskej inštalácii zároveň nadväzuje dialóg so stálou expozíciou barokových zbierok v intenciách historického zrkadlenia pominuteľnosti.
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie 

ANTON ČIERNY - KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTOROM A KURÁTOROM
utorok 10. 3. 2020 l 17.00
Pálffyho palác, Panská ul. 11
Komentovaná prehliadka s autorom Antonom Čiernym a kurátorom výstavy Jánom Kralovičom. Viac info k výstave tu.
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.