Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Verejnosť

 OKTÓBER


JAZYKY V STAREJ BRATISLAVE
prednášKa S JozefOM TanceROM

streda 2. 10. 2019 l 17.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Rozprávanie o podobách viacjazyčnosti v starej Bratislave s Jozefom Tancerom, germanistom a autorom knihy Rozviazané jazyky. Aké jazyky používali bratislavské rodiny na verejnosti a aké v domácnosti? V akých každodenných situáciách sa uprednostňoval jeden jazyk pred ostatnými? Bola Bratislava v pestrosti jazyka spojenej s multietnickým a multináboženským prostredím mesta výnimočná v stredoeurópskom kontexte? Prednáška sa uskutoční pri príležitosti konania výstavy Rozlomená doba.

Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie


SVETLO A CITLIVÁ VRSTVA
komentovaná prehliadka s autorom Ľubom Stachom a hostkou Vierou Polakovičovou

utorok 8. 10. 2019 l 17.00

Pálffyho palác, Panská 19

Komentovanej prehliadky s autorom Ľubom Stachom sa zúčastní aj Vierka Polakovičová, ktorá porozpráva o pobyte Johna Cagea na Slovensku v roku 1992.

Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie


ROZLOMENÁ DOBA 1908 - 1928  komentovanÁ prehliadkA s lektorom

streda 9. 10. 2019 l 17.00  streda 23. 10. 2019 l 17.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie

 
DERNIÉRA VÝSTAVY ĽUBO STACHO - SVETLO A CITLIVÁ VRSTVA

nedeľa 13. 10. 2019 l 17.00

Pálffyho palác, Panská 19

Využite príležitosť poslednýkrát navštíviť výstavu a vypočuť si k nej komentár od samého autora, fotografa Ľuba Stacha.

Vstup zdarma; bez rezervácie


AKO FUNGUJE KREATÍVNA MYSE
Ľ tvorivý workshop s Monikou Pascoe Mikyškovou
streda 16. 10. 2019 l 18.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Čo je kreativita a prečo je vlastná len ľudskému druhu? Čo sa deje v ľudskom mozgu pri riešení kreatívnych úloh a ako sa pozerali na ňu predošlé generácie? Čo hovoria na tento fenomén psychólogovia, neurovedci alebo samotní umelci? Rýchly vhľad do témy Vám objasní zákutia kreativnej mysle a otvorí nové horizonty pri riešení bežných úloh.

Vstupné: 4€; rezervácia potrebná


ROZLOMENÁ DOBA 1908 - 1928  komentovanÁ prehliadka s lektorom

streda 23. 10. 2019 l 17.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; bez rezervácie

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.