Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Verejnosť

utorok 21. 3. 2017 | 17.00

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: ŽIVOT MEDZI -IZMAMI

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Výber 36 výborných a menej známych diel od 29 umelcov z medzivojnového obdobia na Slovensku predstaví jej kurátorka Zsófia Kiss-Szemán.

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

 

utorok 28. 3. 2017 | 17.00

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: UHĽOM, ŠTETCOM, SKALPELOM

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Čím je jedinečná zbierka kresby Múzea umenia Olomouc a ako náročné bolo z jej približne 16 tisíc fondov vybrať 100 diel pre našu výstavu, aj to sú otázky, na ktoré odpovie kurátor zbierky a autor  výstavy, Ivo Binder.

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

 

utorok 4. 4. 2017 | 17.00

PRECHÁDZKA S AUTOROM (+ VERNISÁŽ): ANDREAS FOGARASI

Pálffyho palác, Panská 19

Hodinu pred vernisážou vás svojimi dielami prevedie sám autor. Sprievod bude tlmočený do slovenčiny.

Vstup voľný

 

 

PRIEREZY

Komentované prehliadky s lektorom Vladislavom Malastom na aktuálnych výstavách GMB. Prebiehajú formou prierezového výkladu po celej výstave raz mesačne v sobotu o 17:00 a trvajú 60 min. Na podujatí posúvame bežné zatváracie hodiny z 18:00 na 18:30, takže po výklade Vám ostane ešte krátky čas na dopozeranie výstavy alebo na otázky. Tešíme sa na Vás!

 

V mesiacoch marec a apríl Vám ponúkame miesto prierezových výkladov kurátorske sprievody na aktuálnych výstavách.

 

 

 

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy,

vzdelavanie@gmb.sk; 02 / 5443 2807.

 

 

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH
Galéria mesta Bratislavy organizuje k stálym expozíciám aj k aktuálnym výstavám lektorské sprievody a workshopy pre dospelých.

Objednávky: 

Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred.
Kontakt: Mgr. Petra Baslíková,
vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: Skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 €


ARCHÍV PODUJATÍ:

Lektorský výklad s Vladislavom Malastom a hosťom doc. RNDr. Milanom Paštékom, CSc.

Cyklus arteterapeutických workshopov Ja - ty - my v galérii spojených s lektorským výkladom (leták)

Noc múzeí a galérií 2015

Bratislava pre všetkých 2015
Arteterapeutický workshop spojený s lektorským výkladom (leták
)
BLAF 2014 v GMB:
Oltáre minulosti a súčasnosti (fotografie)

                           Sviatočné hody
Noc galérií a múzeí:
Carpe Noctem!

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej
Autor: Eduard Majsch
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.