Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Verejnosť

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na niekoľko najbližších podujatí v GMB: Tešíme sa na Vás!

 

sobota 10. 9. 2016 | 16:00

Kurátor a hosť na výstave Mestské divadlo v Prešporku

Pálffyho palác, Panská 19

V predposledný deň trvania výstavy predstaví jej kurátorka Martina Vyskupová výber diel a ich príbeh, ktorý sa viaže na budovy prešporského Mestského divadla (z 18. a 19. storočia) pred vznikom SND. Jana Laslavíková (SAV Bratislava) nás uvedie do dejín slovenského divadla v 18. a 19. storočí s dôrazom na Mestské divadlo v Prešporku.

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

 

streda 28. 9. 2016 | 17:00

Slávnostné ukončenie výstavy Viva Italia!

Pálffyho palác, Panská 19

Kultúrny program prebehne za účasti Carla Palliho, ktorého zbierka bola predmetom výstavy a Laury Monaldi, kurátorky. Organizátorom podujatia je Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave.

Vstup voľný, bez rezervácie

sobota 1. 10. 2016 | 14:00 – 18:00

Spoločne na nádvorí. Prezentácia a predaj výrobkov chránených dielní

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Počas celého sobotného popoludnia si k nám môžete prísť kúpiť alebo pozrieť ručné výrobky klientov z viacerých centier na pomoc ľuďom so znevýhodnením. Sú našimi pravidelnými návštevníkmi a my sa veľmi tešíme dlhodobej spolupráci s nimi.

Vstup voľný

sobota 1. 10. 2016 | 17:00

Rozhovor s autorom: Jankovič na Jankovičovi

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Ktoré diela na výstave považuje sám autor za kľúčové, aké príbehy alebo spomienky ho k nim viažu – aj to sú témy, o ktorých sa porozprávame. Rozhovor s Jozefom Jankovičom bude viesť  autor viacerých umelcových monografií, historik a teoretik umenia Juraj Mojžíš.

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

sobota 22. 10. 2016 | 17:00

Prierezy: Auguste Rodin

Pálffyho palác, Panská 19

Sochy, akvarely a litografie A. Rodina sú zapožičané z múzea Faure vo francúzskom Aix-les-Bains. Kto bol Jean Faure, aký príbeh v sebe nesie jeho zbierka a v čom je jedinečná? Ktoré Rodinove diela sú verejnosti menej známe a čím záujmu tie, ktoré vystavujeme v Bratislave? Program s lektorom GMB, Vladislavom Malastom.

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

 

PRIEREZY

Komentované prehliadky s lektorom Vladislavom Malastom na aktuálnych výstavách GMB. Prebiehajú formou prierezového výkladu po celej výstave raz mesačne v sobotu o 17:00 a trvajú 60 min. Na podujatí posúvame bežné zatváracie hodiny z 18:00 na 18:30, takže po výklade Vám ostane ešte krátky čas na dopozeranie výstavy alebo na otázky. Tešíme sa na Vás!

Najbližší termín: 22. október 2016 o 17:00; Výstava: Auguste Rodin

Miesto: Pálffyho palác, Panská 19

Vstupné: celé: 4,50 €; zľavnené (študenti, seniori): 2 €. Na podujatie nie je potrebná rezervácia.

 

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy,

vzdelavanie@gmb.sk; 02 / 5443 2807.

 

 

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH
Galéria mesta Bratislavy organizuje k stálym expozíciám aj k aktuálnym výstavám lektorské sprievody a workshopy pre dospelých.

Objednávky: 

Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred.
Kontakt: Mgr. Petra Baslíková,
vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: Skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 €


ARCHÍV PODUJATÍ:

Lektorský výklad s Vladislavom Malastom a hosťom doc. RNDr. Milanom Paštékom, CSc.

Cyklus arteterapeutických workshopov Ja - ty - my v galérii spojených s lektorským výkladom (leták)

Noc múzeí a galérií 2015

Bratislava pre všetkých 2015
Arteterapeutický workshop spojený s lektorským výkladom (leták
)
BLAF 2014 v GMB:
Oltáre minulosti a súčasnosti (fotografie)

                           Sviatočné hody
Noc galérií a múzeí:
Carpe Noctem!

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét T. G. Masaryka
Autor: Štefan Polkoráb
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.