Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Verejnosť

PRIEREZY

Komentované prehliadky s lektorom Vladislavom Malastom na aktuálnych výstavách GMB. Prebiehajú formou prierezového výkladu po celej výstave raz mesačne v sobotu o 17:00 a trvajú 60 min. Na podujatí posúvame bežné zatváracie hodiny z 18:00 na 18:30, takže po výklade Vám ostane ešte krátky čas na dopozeranie výstavy alebo na otázky. Tešíme sa na Vás!

 

sobota 11. 2. 2017 | 17.00

 

PRIEREZY: VEĽKÝ PRÍBEH UMENIA NA PAPIERI

 

Mirbachov palác, Panská 19

 

Výstava Uhľom, štetcom, skalpelom je veľkorysým výberom diel z rozsiahlej zbierky Múzea umenia v Olomouci. Komentovaná prehliadka s lektorom na výstave vám poskytne prehľad o dejinách kresby v najširšom zmysle slova od  barokových skíc starých majstrov až po postmoderné experimenty.

 

Vstupné: 4,50 € (seniori, študenti 2€), bez rezervácie

 

 

 

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy,

vzdelavanie@gmb.sk; 02 / 5443 2807.

 

 

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH
Galéria mesta Bratislavy organizuje k stálym expozíciám aj k aktuálnym výstavám lektorské sprievody a workshopy pre dospelých.

Objednávky: 

Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred.
Kontakt: Mgr. Petra Baslíková,
vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: Skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 €


ARCHÍV PODUJATÍ:

Lektorský výklad s Vladislavom Malastom a hosťom doc. RNDr. Milanom Paštékom, CSc.

Cyklus arteterapeutických workshopov Ja - ty - my v galérii spojených s lektorským výkladom (leták)

Noc múzeí a galérií 2015

Bratislava pre všetkých 2015
Arteterapeutický workshop spojený s lektorským výkladom (leták
)
BLAF 2014 v GMB:
Oltáre minulosti a súčasnosti (fotografie)

                           Sviatočné hody
Noc galérií a múzeí:
Carpe Noctem!

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Ferdinandove kúpele na Železnej studničke
Autor: Johann Vincenz Reim
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.