Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie zblízka | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávací program, vzdelávanie umením, rozvoj tvorivosti; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Umenie zblízka

UMENIE ZBLÍZKA je vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy, určený žiakom
od 10 do 15 rokov na školách na celom Slovensku. Projekt má dvojro
čnú periodicitu a najbližšie vás budeme informovať o pripravovanom ročníku UMENIE ZBLÍZKA 8.
Podrobné informácie o projekte ako aj o jednotlivých ro
čníkoch nájdete na webovej stránke www.umeniezblizka.sk.

Program ponúka:

- priblíženie jedinečného a fascinujúceho sveta umenia 20. a 21. storočia
- podporu tvorivého myslenia a zru
čností mladých ľudí
- vnímanie estetických hodnôt v sú
časnom obrazmi presýtenom svete
- metodický materiál pre pedagógov humanitných predmetov
- zvidite
ľnenie Vašej školy na webovej stránke projektu, v katalógu a na výstave
- návštevu Galérie mesta Bratislavy


Projekt je realizovaný s podporou 
Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia.png

Kontakt:
Mgr. Vladislav Malast, vzdelávacie oddelenie 
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel./Fax: 02/ 5443 2807; e-mail: vzdelavanie@gmb.sk

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku www.umeniezblizka.gmb.sk

História programu UMENIE ZBLÍZKA

V siedmych ročníkoch projektu UMENIE ZBLÍZKA boli predstavené diela nasledujúcich umelcov:

 

       MILAN ADAMČIAK

       JANKO ALEXY

       EDUARD ANTAL

       ANDREJ BARČÍK

       PETER BARTOŠ

       JURAJ BARTUSZ

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.