Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie zblízka | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávací program, vzdelávanie umením, rozvoj tvorivosti; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Umenie zblízka

UMENIE ZBLÍZKA je vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy, určený žiakom
od 10 do 15 rokov na školách na celom Slovensku. Aktuálne prebieha 
ročník UMENIE ZBLÍZKA 8, metodické materiálly sú rozposlané pedagógom, ktorí sa prihlásili do projektu. Podrobné informácie o projekte ako aj o jednotlivých ročníkoch nájdete na webovej stránke www.umeniezblizka.gmb.sk.

Program ponúka:
- priblíženie jedinečného a fascinujúceho sveta umenia 20. a 21. storočia
- podporu tvorivého myslenia a zručností mladých ľudí
- vnímanie estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete
- metodický materiál pre pedagógov humanitných predmetov
- zviditeľnenie Vašej školy na webovej stránke projektu, v katalógu a na výstave
- návštevu Galérie mesta Bratislavy

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia.png
Kontakt:
Mgr. Petra Baslíková, vzdelávacie oddelenie 
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel.: 02/ 5443 2807; e-mail: vzdelavanie@gmb.sk

V ôsmych ročníkoch projektu UMENIE ZBLÍZKA boli predstavené diela nasledujúcich umelcov:

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.