Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, mladí kurátori, výstava, prax; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Štipendium Radislava Matuštíka

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA

PROJEKT, KTORÉHO CIEĽOM JE PODPORA MLADÝCH KURÁTOROV A ZÍSKANIE KURÁTORSKEJ PRAXE V GALÉRII JE URČENÝ

 študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl;

 interným doktorandom a absolventom do 35 rokov a do troch rokov od ukončenia štúdia.

 

HISTÓRIA PROJEKTOV

Štipendium Radislava Matuštíka 2018 (15. ročník)

Podkrovie

ťazným projektom v roku 2018 bol projekt Gabriely Smetanovej „Podkrovie.“ Pätica autorov (Iva Ďurkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová a Ján Skaličan)  reaguje v štafetovej spolupráci na špecifický priestor podkrovia. Výstavný projekt Podkrovie je vzájomnou konfrontáciou zúčastnených autorov, ktorí miesto kontrastu stavajú na schopnosti čítať meniacu sa situáciu výstavy, pomenovať ju a reagovať na ňu. Tým opakovane definujú a prehodnocujú predchádzajúce kroky v procese vrstvenia.

Štipendium Radislava Matuštíka 2017 (14. ročník)

Masmediálne obrazy žien

Komisia v roku 2017 vybrala projekt Lucie Ramljakovej "Masmediálne obrazy žien." Cieľom výstavy je prezentovanými dielami poukázať na nový pohľad a významové obsahy v zobrazeniach ženských rolí  v súčasnej spoločnosti a zároveň poukázať na absurdnosť  vnucovanú masmediálnymi obrazmi žien v podobe estetického perfekcionizmu. 

Zoznam autorov: Stanislav Filko (1937-2015), Jana Želibská (1941), Peter Meluzin (1947), Igor Ondruš (1972), Dorota Sadovská (1973),  Eva Tkáčiková(1974),  Viktor Frešo (1974),  Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová (1975, 1977), Matej Fabian (1979), Lucia Dovičáková (1981), Jana Bubelinyová (1982), Tomáš Glajch (1986)

Štipendium Radislava Matuštíka 2016 (13. ročník)

Techniky spomínania

Dňa 4. marca 2016 odborná komisia v zložení Ivan Jančár (GMB), Zsófia Kiss-Szemán (GMB), Richard Gregor (KHB) a Silvia Čúzyová (Galéria Medium, VŠVU) vybrala projekt Barbory Komarovej "Techniky spomínania". Výstava prebiehala od 10. mája do 26. júna 2016 na III. poschodí Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy.


Štipendium Radislava Matuštíka 2015 (12. ročník)
NOVODOBÝ ROMANTIZMUS  

Kurátorka výstavy: Mária Janušová
V roku 2015 komisia spomedzi 4 sú
ťažných projektov ako víťazný vybrala projekt Novodobý romantizmus s podtitulom Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie. Kurátorský projekt  sa zameriava na poukázanie analogických znakov v súčasnom slovenskom vizuálnom umení a v umení obdobia romantizmu. Vystavujúci autori: Marek Burcl, András Cséfalvay, Dominik Hlinka, Miroslava Kučišová, Soňa Patúcová, Zuzana Pustaiová, Erik Sikora, Juraj Starovecký, Juraj Toman, Petra Vojteková. 
Viac o výstave tu.

Štipendium Radislava Matuštíka 2014
ČO SME SI NAVARILI
Kurátorka: Diana Garafová
V roku 2014 sa do projektu Štipendia Radislava Matuštíka prihlásilo 5 kurátorských projektov zo Slovenska a
Čiech. Komisia ako víťazný vybrala výtvarníčky projekt výtvarníčky Diany Garafovej: Čo sme si navarili. Výstavené diela sa zaoberajú témou jedla, jeho prebytku  či nedostatku, konzumácie a konzumu. Vystavujúci autori: Jaroslav Kyša, Lucia Dovičáková, Martina Bobríková, Oscar De Carmen, Peter Homola, Peter Korecký, Rastislav Podhorský, Stano Masár, Tomáš Džadoň, Zuzana Kmeťová. 

Štipendium Radislava Matuštíka 2013
PANEL STORY
Kurátorky: Lucia Miklošková, Lucia Štrbáková
V roku 2013 komisia spomedzi 10 projektov ako ví
ťazný vybrala projekt Panel story, ktorý reflektuje reakcie 15 slovenských a českých súčasných výtvarníkov na tému panelákovej kultúry v paradoxoch verejného - súkromného, anonymného - intímneho, vonkajšieho - vnútorného. Vystavujúci autori: Peter Cvik, Tomáš Džadoň, Juraj Florek, Sylva Francová (CZ), Pavla Gajdošíková (CZ), Katarína Hladeková (CZ), Martin Kochan, David Možný (CZ), Mira Podmanická, Rastislav Sedlačík, Martin Špirec, Lucia Tallová, Juraj Toman, Jaroslav Varga, Silvie Vondřejcová (CZ) 
repríza výstavy: Tur
čianska galéria, Martin (19. 7. - 22. 9. 2013)

Štipendium Radislava Matuštíka 2012
DUŠE V SKRÝŠI
Kurátorka: Magdaléna Ševčíková
V roku 2012 sa do projektu Štipendia Radislava Matuštíka prihlásilo 12 kurátorských projektov zo Slovenska a
Čiech. Komisia ako víťazný vybrala projekt Magdalény Ševčíkovej, študentky managmentu v kultúre Masarykovej univerzity v Brne - Duše v skrýši. Kurátorský projekt mapuje tvorbu autorov, ktorých spája zobrazovanie postavy so zahalenou tvárou (Lucia Dovičáková, Marcel Mališ, Alžběta Josefy, Jiří Topinka, Adéla Sobotková) a uvažuje o príčinách tohto sledovaného fenoménu. 

Štipendium Radislava Matuštíka 2011 
BACK TO NATURE
Kurátorka: Veronika Kahánková
Výstava sa zaoberá problematikou centra a periférie, ktorú skúma v súvislosti s tvorbou absolventov Vysokej školy výtvarných umení (Michal Fri
č, Erika Miklóšová, Marek Ružinský), ktorí sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť domov a tvoriť mimo hlavných centier umenia.

Štipendium Radislava Matuštíka 2010
SKRIŇA MATTHEWA BARNEYHO
Kurátori: Jana Písařková, Tomáš Hodboď 
Výstava sa zaoberá vplyvom  imidžu umelca na jeho tvorbu, ktoré sú neraz, najmä v sú
časnom umení ťažko oddeliteľné.  Odvolávajúc sa na symbol umeleckého imidžu, amerického umelca Matthewa Barneyho, kurátori oslovili šesť umelcov, aby zverejnili ľubovoľný obsah svojho šatníka. Jeho prezentácia na výstave v šiestich skriniach zároveň hravo parafrázuje muzeálne zbierky či archívy a vytvára priestor pre možné skrýše či trináste komnaty.

Štipendium Radislava Matuštíka 2009
GUARDS IN RESIDENCE / REZIDENCIA MUZEÁLNEHO DOZORU
Kurátorky: Kveta Kazmuková, Katarína Patrášová
Štipendium Radislava Matuštíka každoro
čne udeľuje Galéria mesta Bratislavy študentom umenovedných a umeleckých odborov s cieľom podporiť realizáciu vlastného kurátorského projektu a získanie praxe v galerijnom prostredí. Víťazný projekt šiesteho ročníka Guards in residence / Rezidencia muzeálneho dozoru kurátoriek Kvety Kazmukovej a Kataríny Patrášovej, poslucháčok VŠVU, vychádza z viedenského programu Artist in Residence. Ten sa však v koncepcii autoriek mení z rezidenčného pobytu umelcov na rezidenčný pobyt galerijného dozoru z Galérie mesta Bratislavy v galérii vo Viedni a naopak. Konfrontuje stratégie galérií vo vzťahu ku konkrétnej skupine muzeálneho/galerijného dozoru s ich kompetenciou dozerania na správanie diváka a  ochranu umeleckého diela. Výstava plánovaná na máj až jún 2009 v priestoroch Pálffyho paláca sa z organizačných dôvodov presunula na rok 2010, kedy sa uskutočnili dve samostatné prezentácie: prezentácia Štipendia Radislava Matuštíka 2009 a prezentácia Štipendia Radislava Matuštíka 2010.    

Štipendium Radislava Matuštíka 2008 
GUESTBOOK. Návštevník galérie 21. storočia
Kurátorky: Mária Gmitrová, Michaela Truhlíková 
Do piateho ro
čníka projektu Štipendium Radislava Matuštíka bolo prihlásených päť projektov. Ako víťazný bol vybraný projekt GUESTBOOK. Návštevník galérie 21. storočia Márie Gmitrovej a Michaely Truhlíkovej, študentiek 2. ročníka Katedry dejín umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Keďže práve návštevník sa podieľa na vzniku návštevnej knihy, stáva sa tak aj spoluautorom diela, na ktoré sa príde pozrieť do galérie znova ako návštevník. Týmto je akcentovaná myšlienka výstavy, že aj z „príjemcu“ umenia sa môže stať jeho tvorca.

Štipendium Radislava Matuštíka 2007

POOR LITTLE ARTIST. Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás
Kurátorky: Alexandra Niczová, Eliška Mazalanová
Do 4. ro
čníka bolo prihlásených päť projektov. Víťazná výstava POOR LITTLE ARTIST. Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás (kurátorky Eliška Mazalanová, Alexandra Niczová) sa snaží reflektovať pretrvávajúcu, no pomerne málo spracovanú tému vzťahu umelcov ku kurátorom a teoretikom umenia. Umelci venujúci sa tejto téme sa zamerali najmä na jej problematickú stránku. Okrem tu prezentovaných autorov treba spomenúť napríklad Viktora Freša, Michala Murina, Anetu Monu Chisu a Luciu Tkáčovú, Ondreja Brodyho, skupinu AZORRO, Maritia Catellana a ďalších. Inú rovinu zas predstavujú výtvarníci stavajúci sa do pozície kurátora.

Štipendium Radislava Matuštíka 2006 

INTIM GALLERY. LEN ON A VY 
Kurátorky: Diana Majdáková, Eva Kotláriková
Do 3. ro
čníka Štipendia pre mladých kurátorov bolo prihlásených osem projektov. Ako víťazný komisia vyhodnotila projekt študentiek Filozofickej fakulty UK Diany Majdákovej a Evy Kotlárikovej INTIM GALLERY. LEN ON A VY (11. 5. – 11. 6. 2006, Pálffyho palác GMB).

 

Cena riaditeľa GMB: ŽIVO/T/ V GALÉRII/E

Kurátorka: Tatiana Recká
Špecifikom Štipendia 2006 bolo udelenie Ceny riadite
ľa GMB projektu Tatiany ReckejŽIVO/T/ V GALÉRII/E (21. – 23. 4. 2006, Pálffyho palác GMB, v rámci podujatia Bratislava pre všetkých).

 

Štipendium Radislava Matuštíka 2005

DIEVČA ZA MILIÓN

Kurátorka: Dana Halušková
Projekt je založený na zvukových záznamoch ženských hlasov z audiotextových odkazova
čov telekomunikačných spoločností a firiem, hlásení hypermarketov či staničných oznamov. Absencia obrazu podnecuje svet imaginácie, anonymita žien z nich vytvára osoby našich snov, hodné možno aj niekoľko miliónov. Do 2. ročníka Štipendia bolo prihlásených päť projektov.

 

Štipendium Radislava Matuštíka 2004

VEREJNÁ OBJEDNÁVKA

Kurátorky: Katarína Hrdá, Táňa Koššová
Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy s cie
ľom umožniť a podporovať kurátorskú prax študentov – budúcich kurátorov. Do prvého ročníka projektu bolo prihlásených deväť projektov. Víťazný projekt VEREJNÁ OBJEDNÁVKA, na ktorom participovali študenti VŠVU Dávid Baffi, Peter Beňo, Peter Krupa, Matúš Priehyba a Erik Šille, sa zameriava na skúmanie vzťahu laickej verejnosti ako potenciálneho publika ku galerijným inštitúciám. Jeho cieľom je pritiahnuť diváka do galérie vytvorením diela na jeho „objednávku“.

 

ZLOŽENIE KOMISIE:

·     Mgr. Zsófia Kiss Széman, teoretička umenia, Galéria mesta Bratislavy 

·     Mgr. Barbora Geržová, teoretička umenia, Nitrianska galéria

·     Mgr. Richard Gregor, teoretik umenia, Kunsthalle Bratislava

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.