Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Trvanie: 60 minút, pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 minút
Prihlasovanie:
 7 dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk
alebo na tel. 02/5443 2807

Vstupné: 
deti MŠ          1,00 €
žiaci ZŠ a SŠ   1,50 €
študenti VŠ    2,50 €
Pedagogický sprievod - vstup zdarma.

Je možné využiťkultúrne poukazy.

 

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM


PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

PRÍBEHY S OPICOU  
Pálffyho palác, Panská 19
k výstave Matej Krén/Juraj Krén
do 31. 5. 2020
Poďme si prečítať rozprávku! Aké príbehy máme najradšej? Plné veselých príhod
a bláznivých výmyslov, alebo tie napínavé s odvážnymi hrdinami? Medzi dielami Mateja Kréna je toľko kníh, koľko ste ešte nikdy nevideli. A jeden príbeh sa pokúsime oživiť.

 

ZNAKY V SNEHU 

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
k výstave Vladimír Kompánek – Čaro zimy a fašiangov
do 1. 3. 2020
Koníky, dedinčania a zasnežené strechy domov. Obrazy Vladimíra Kompánka znázorňujú krajiny, v ktorých by sme sa aj my chceli na chvíľu ocitnúť. Sneh skrýva škridle na strechách, zaobľuje komíny a zo stromov vytvára biele gule. Tieto princípy skrývania a odkrývania použijeme aj v našej tvorivej dielni. Ozaj, a vedeli ste, že aj hračky a preliezačky môžu byť umeleckým dielom?

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A PRE STREDOŠKOLÁKOV


KNIHA V OHROZENÍ
Pálffyho palác, Panská 19
k výstave Matej Krén/Juraj Krén
do 31. 5. 2020
Platí ešte v dnešnej dobe príslovie povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si? To, aké knihy čítame, veľa hovorí o našom vkuse a vnútornom svete, ktorý si cez ne budujeme. Matej Krén zbiera vyradené knihy z knižníc a znova ich usporadúva vo svojich inštaláciách. Knihy sa tak stávajú stavebným materiálom naplneným významami a zážitkami, ktoré môžu v sebe niesť. Príďte s nami zažiť dobrodružstvo spoznávania sveta cez písmená.

TO PODSTATNÉ
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
k výstave Vladimír Kompánek – Čaro zimy a fašiangov
do 1. 3. 2020
Prečo k nám niektoré obrazy prehovárajú úplne jasne a význam niektorých musíme odkrývať postupne a zdĺhavo? V tejto veci môže rozhodovať  dobre zvolená téma, ktorá je blízka viacerým ľudom, ale aj spôsob, ako ju umelec namaľuje. Na výstave Vladimír Kompánek – Čaro zimy a fašiangov zistíme, že aj podstata je niečo, čo sa dá odkrývať, či dokonca objavovať.

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM


PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA


NEBESKÝ JERUZALEM
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotického umenia
Týmito slovami označovali stredovekí ľudia všetko to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť, alebo čo priamo uvideli, napríklad vo výzdobe katedrály. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.


MOŽNO PRÍDE MOZART
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
expozícia barokového umenia
Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč, alebo prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí, ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom na okamih pripodobníme.


TAJNÉ SPRÁVY
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia umenia 20. storočia
Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A PRE STREDOŠKOLÁKOV


DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotiky
Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce.

MAĽBE POD KOŽU

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia
Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohli v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.