Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM   /FEB. - APR. 2018/

 

SKLO: MOŽNOSTI A LIMITY

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

do 25. 2. 2018

Výstava prezentuje rôzne kontrastné polohy súčasného skla u viacerých

generácií slovenských a českých autorov. Vedľa seba tu nájdete dizajnové

sady, konceptuálne ladené objekty či sklenené plastiky.

 

PRIESVITNÝ SVET

pre škôlkarov, žiakov prvého a druhého stupňa

Z čoho sa vyrába sklo a aké sú jeho vlastnosti? Výstava o skle nám ukáže,

akými rozličnými spôsobmi k nemu môžu výtvarní umelci pristupovať.

Po výstave nás čaká výtvarná dielňa s tajomstvom.

 

BARBORA KOŽÍKOVÁ-LICHÁ – MALÉ VEĽKÉ PRÍBEHY

Pálffyho palác, Panská 19

do 18. 3. 2018

Barbora Kožíková-Lichá (1976 – 2015) rozvíja „malé príbehy“ ženy, matky,

partnerky. Pracuje s vlastným výrazovým slovníkom symbolov v podobe

zvierat, stromov, prameňov, anjelov. Využíva druhotne použité materiály

s vlastným príbehom: textílie, obrusy, časti odevov, výšivky.

 

KVITNÚCE VÁZY

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Ktoré predmety okolo nás sú tie najkaždodennejšie? Sú to tie, ktoré

vidíme ako prvé, keď sa zobudíme, alebo tie samozrejmé, ktoré si

neuvedomujeme? A vedeli by sme ich pustiť do sveta našej fantázie?

V ateliéri to vyskúšame najobľúbenejšími výtvarnými technikami Barbory

Kožíkovej-Lichej.

 

ZO ZBIERKY GALÉRIE CYPRIÁNA MAJERNÍKA

Pálffyho palác, Panská 19

do 8. 4. 2018

Výstava je pripomienkou dočasne obnovenej Galérie Cypriána Majerníka,

ktorá v rokoch 2008 – 2014 sídlila v bratislavskom Zichyho paláci. Keďže

pôvodným zameraním galérie bolo od jej vzniku v roku 1957 propagovanie

mladého umenia, aj túto zbierku tvoria autorské juvenílie – diela

vytvorené do piatich rokov od ukončenia štúdia.

 

PRVÉ KROKY

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

V programe sa ocitneme medzi dielami vytvorenými na samom začiatku

tvorby, hneď po ukončení školy daného autora. Aj my si pripomenieme

situácie, keď sme niečo urobili prvýkrát. V ateliéri si vyskúšame veci,

ktoré najprv nebudeme vedieť, ale potom sa nám víťazne podaria.

 

AKO VZNIKÁ KNIHA

pre žiakov prvého a druhého stupňa

Čo je to knižný dizajn a aké má pravidlá? Dokážeme podľa obalu rozoznať,

v akom období kniha vyšla? Porovnáme viaceré vydania rovnakej

knihy od jedného autora a budeme tvoriť jednoduchou technikou

sieťotlače.

 

PETER KALMUS: 33,33

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

do 1. 4. 2018

Inštalácia Petra Kalmusa vychádza z udalostí 21. augusta 1968, keď

Československo obsadilo polmiliónové vojsko krajín Varšavskej zmluvy

a hrubou silou zastavilo reformný proces. Kalmus svoju výstavu venoval

obetiam ruskej invázie, prevažne mladým mužom a ženám, ktorí v tých

letných dňoch prišli o život a o ktorých vieme len veľmi málo.

 

STOPA

pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredoškolákov

Ako súvisia udalosti roku 1968 s tým, ako žijeme dnes? Môžeme meniť

svet? Na výstave Petra Kalmusa sa budeme rozprávať o občianskom

aktivizme, o tom, či sa dá zasahovať do vecí viac či menej verejných.

V tvorivej aktivite sa pokúsime netradičným spôsobom zanechať svoju

stopu na podklade.

 

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

MENU PRE CHROBÁKA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia gotického umenia

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej

hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická

drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad

od pôvodného? Dozvieme sa o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom

lístku práve toto dielo a spoločne si vyskúšame tvorivé experimentovanie

s materiálmi.

 

PREČO SOCHY NEMAJÚ RUKY?

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11,

expozícia barokového umenia

Na čo nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré

sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými ich

oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej

dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

PRÍRODA V GALÉRII

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Môže byť príroda aj v galérii? Čo je to krajinomaľba a ako vzniká? Umelci

v minulosti prírodu najmä maľovali, my však spoznáme aj takých, ktorí do

nej priamo vstupovali a zanechali v nej stopu svojej prítomnosti. V ateliéri

budeme experimentovať s prírodnými farbivami.

 

NAJMÄ PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11,

expozícia barokového umenia

Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop

s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách alebo prestretý stôl

s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí,

ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom

pripodobníme.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré

vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi.

Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu

do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia

a odovzdávania informácií.

 

ROZHÝBANÉ TVARY

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás rozličné tvary zaujímajú a čo sa s nimi dá robiť, keď ich začneme

spájať alebo nimi hýbať? Na dielach z 20. storočia budeme prostredníctvom

spoločných aktivít hľadať prieniky medzi dvoj- a trojrozmernosťou v umení

a v tvorivej časti si vytvoríme vlastné netradičné priestorové objekty.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

MAĽBE POD KOŽU

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 19. storočia

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy.

Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohlo zabrať aj viac času ako

samotná maľba. Na programe si povieme a názorne ukážeme, aké postupy

si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

OBRAZY V KOMIKSE

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 19. storočia

Z obrazov z 19. storočia na nás hľadia tváre, ktorých príbeh poznáme len

málo, ak vôbec. My si však ich príbehy môžeme predstaviť či vymyslieť.

Tajné priateľstvá, rodinné väzby, na čistom papieri sa môže odohrať hocičo.

O tom, akou rečou na nás prehovárajú dobové portréty, ale aj o stavbe súčasného

komiksu sa dozvieme viac v programe venovanom stálej expozícii

Poldruha storočia.

 

KNIHA TROCHU INAK

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými

významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou

súčasťou našich každodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií

poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na

svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

OBRAZ – ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži?

Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto

spojením vznikli? V galérii nájdeme niekoľko príkladov na túto tému.

Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás

uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia a expozícia gotiky

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady

gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych

rokoch minulého storočia. Premostením storočí si budeme klásť otázky

o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne

a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho

stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte

je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme,

aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci.

V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

FULLA DO VRECKA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Benka, Fulla, Galanda, Bazovský... Aké zvučné mená! Čo však urobilo

týchto umelcov takými žiadanými a populárnymi? Na výstave sa okrem

zoznámenia s ich dielami pokúsime odpovedať aj na otázky fungovania

reklamy, marketingu a trhu s umením. V ateliéri sa potešíme malým

suvenírom len pre seba.

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

KLASICKÉ SPRIEVODY KU VŠETKÝM VYMENOVANÝM VÝSTAVÁM

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným

prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

 

PREMIETAČKA

 

Lektor prostredníctvom premietania v premietacej sále Pálffyho paláca,

ako aj uprostred diel v expozíciách rozprúdi pútavý dialóg so žiakmi na

témy z dejín umenia. Všetky ponúkané témy prispôsobujeme cieľovej

skupine, od najmenších detí až po dospievajúcich žiakov.

 

TÉMY NA VÝBER:

 

UMELCI A OBJEDNÁVATELIA – Dnes silno vnímame, kto vytvoril slávne dielo,

no vieme aj pre koho? Kedysi mali objednávatelia neraz väčšiu vážnosť ako

umelci. Pre koho teda vzniká umenie dnes a v minulosti? Odráža sa to aj na

samotných dielach?

 

KÔŇ – Na základe rozdielností v rámci jediného motívu prenikneme do

najrozmanitejších uhlov pohľadu a východísk pri vzniku umeleckého diela.

Pochopíme, čo je to sloh, štýl či zámer v umení.

 

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď

je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom?

Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá?

 

DOBRÍ A ZLÍ KLAMÁRI – Pomysleli by ste si, že na dejiny umenia sa dá

nazerať aj z perspektívy klamania a neklamania? Nuž, aj klamať je umenie,

a práve v umení je klam vyslovene doma. Či je to zlá, alebo dobrá správa,

spoznáme spoločne.

 

VAŠA TÉMA – Máte oblasť, ktorá by sa práve hodila do kontextu vyučovania?

Alebo ste dostali nápad na skvelú tému, ktorá nie je v našej ponuke?

Sem s ňou a pri dostatočnom predstihu (dva týždne) vám ju radi pripravíme

a zrealizujeme!

Praktické informácie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma. O využití kultúrnych poukazov sa prosím u nás informujte.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Defilé cisárskej generality v Prešporku 1841
Autor: Antal József Strohmayer
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.