Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY LETO 2022  

Galéria mesta Bratislavy prispieva do ponuky denných mestských táborov. Ponúkame vám na výber z viacerých programov k aktuálnym výstavám a stálym expozíciám. Každý program pozostáva z interaktívnej časti vo výstave a z tvorivej dielne v ateliéri.

Trvanie: 90 minút

Rezervácie: minimálne 7 dní vopred: vzdelavanie@gmb.sk

Termín: 1. 7. - 31. 8. 2022, ideálne v dopoludňajších hodinách
Vstupné: 2,-eurá na žiaka, pedagogický doprovod zdarma

 

MENU PRE CHROBÁKA 

Pálffyho palác GMB,  Panská ul. 19
expozícia gotického umenia
Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.

TRI DIMENZIE 

Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11

výstava sochárky Erny Masarovičovej

Aké je skonštruovať sochu z kovu, dokážu to aj deti? Na výstave bratislavskej sochárky Erny Masarovičovej budeme spolu objavovať tretiu dimenziu, čaká nás strihanie, vykrajovanie, šróbovanie, rezanie a ohýbanie plôch. Tešíme sa na spoločné kovové zvuky.

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.