Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM DO KONCA JÚNA 2018

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

TAJOMNÁ PRÍTOMNOSŤ LESA

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Oľga Paštéková

od 26. 4. do 24. 6. 2018

Príroda môže byť bez nás, ale my nemôžeme byť bez nej – s myšlienkou kanadského Indiána sa vo svojej maliarskej tvorbe stotožňuje aj Oľga Paštéková. Sústreďuje sa na spolužitie človeka s prírodou a jej obyvateľmi. Atmosféra prírodných výjavov však nie je náhodná, sprítomňuje tajomstvo, úžas, rešpekt. Témou neuchopiteľnosti prírody a jej prekvapeniami sa budeme zaoberať aj pri spoločnom rozprávaní sa a tvorbe.

 

ZELEŇ

Pálffyho palác, Panská 19

výstava Rudolf Sikora: Eko(ko)mix

od 3. 5. do 29. 7. 2018

Zelená farba vraj z hľadiska evolúcie najviac lahodí ľudskému oku. A hoci je zeleň neodmysliteľnou súčasťou našich životov, v našom okolí jej ubúda. Výstava Eko(ko)mix je výberom zo starších diel Rudolfa Sikoru, ktorý sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje aj riešeniu ekologických otázok. Jeho odkaz je stále aktuálny, preto náš program bude orientovaný na prírodu a možnosti jej ochrany.

 

BÁBKY A DIVADLO

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Agnesa Sigetová: Kresby

do 24. 6. 2018

Aj kresby na nás môžu pôsobiť ako divadelné kulisy. Postavy z diel Agnesy Sigetovej nám pripomínajú bábky na javisku, žijúce svoje príbehy. Príbehy obyčajné aj nevšedné, nie vždy jasne čitateľné, ale ponechávajúce dosť priestoru na ich interpretáciu. Reagovať budeme pohybom a limitmi vlastného tela, ale i skutočnými bábkami, ktoré si vyrobíme v ateliéri.

 

PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 

AKO VZNIKÁ KNIHA

Pálffyho palác, Panská 19

výstava Zo zbierky Galérie Cypriána Majerníka

do 10. 6. 2018

Čo je to knižný dizajn a aké má pravidlá? Dokážeme podľa obálky rozoznať, v akom období kniha vyšla? Porovnáme viaceré vydania rovnakej knihy od jedného autora a z galérie neodídeme bez vlastnoručne vyrobenej knižky.

 

TRI REČI KRESBY

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Agnesa Sigetová: Kresby

do 24. 6. 2018

Ako preniesť čipku na papier a prečo? Program je o rôznych kresbových prístupoch k výstave Agnesy Sigetovej. Sigetová je výrazná osobnosť  umenia minulého storočia, ktorá má blízko ku galandovcom. Jej prínos je značný najmä v oblasti novej figurácie. Je vynikajúcou kresliarkou a médium kresby má v jej diele veľmi silné miesto. 

 

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

PREKRÚTENÉ NOVINY

Pálffyho palác, Panská 19

výstava BAHAMA

do 3. 6. 2018

Ako vieme pracovať s informáciami v médiách? Čítame a chápeme ich obsah správne? Dokážeme na ne reagovať kriticky? To všetko si vyskúšame v našom novom programe venovanom fungovaniu neoficiálnej scény v období normalizácie. Zoskupenie BAHAMA tvorilo protipól k oficiálnemu umeniu, napríklad parodovaním jazyka ideológie. Túto metódu uplatníme pri zostavení fiktívnych novín v našom ateliéri.

 

PRE TÍNEDŽEROV

 

GLAMOUR etc.

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

výstava Daphne Guinness

od 25. 4. do 9. 9. 2018

Mýtus slávy, krásy a ega... Aký je život v žiare reflektorov? Je taký, ako ho vidíme vo filme? Daphne Guinness je módna návrhárka, šperkárka a hudobníčka, ktorá si svoj sen o lesku predvádzacích mól plní v súkromnom i profesijnom živote. Pozlátka tohto sveta sa sčasti prenesie aj na nás v tvorivej dielni.

 

 

 

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

NEBESKÝ JERUZALEM

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotického umenia

Týmito slovami označovali stredovekí ľudia všetko to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť, alebo čo priamo uvideli napríklad vo výzdobe katedrály. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč alebo prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí, ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom na okamih pripodobníme.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

MAĽBE POD KOŽU

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia barokového umenia

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohlo v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

OBRAZ – ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

KLASICKÉ LEKTORSKÉ SPRIEVODY KU VŠETKÝM VYMENOVANÝM VÝSTAVÁM

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

Praktické informácie

 

 

PREMIETAČKA U VÁS

 

Zhasnite, zastrite okná a objednajte si od nás lektora, ktorý príde priamo k vám do triedy aj s premietačkou (dataprojektorom), aby spolu s vašimi žiakmi rozprúdil pútavú diskusiu o témach z dejín umenia. Všetky ponúkané témy prispôsobujeme cieľovej skupine, od najmenších detí až po dospievajúcich žiakov.

 

TÉMY NA VÝBER: T

ÉMY NA VÝBER:

UMELCI A OBJEDNÁVATELIA – Dnes silno vnímame, kto vytvoril slávne dielo, ale vieme aj pre koho? Kedysi mali objednávatelia neraz väčšiu vážnosť ako umelci. Pre koho teda vzniká umenie dnes a v minulosti? Odráža sa to aj na samotných dielach?

 

KÔŇ – Na základe rozdielností v rámci jediného motívu prenikneme do najrozmanitejších uhlov pohľadu a východísk pri vzniku umeleckého diela. Pochopíme, čo je to sloh, štýl či zámer v umení.

 

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom? Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá?

 

DOBRÍ A ZLÍ KLAMÁRI – Pomysleli by ste si, že na dejiny umenia sa dá nazerať aj z perspektívy klamania a neklamania? Nuž, aj klamať je umenie, a práve v umení je klam vyslovene doma. Či je to zlá, alebo dobrá správa, spoznáme spoločne.

 

VAŠA TÉMA – Máte oblasť, ktorá by sa práve hodila do kontextu vyučovania? Alebo ste dostali nápad na skvelú tému, ktorá nie je v našej ponuke? Sem s ňou a pri dostatočnom predstihu (dva týždne) vám ju radi pripravíme a zrealizujeme!

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma. O využití kultúrnych poukazov sa prosím u nás informujte.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!  

 

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Mešťanosta Prešporka Heinrich Justi
Autor: Kornel Spányik (1858 – 1943)
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.