Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY JESEŇ 2021 
Aj vám už po dlhšom čase chýba návšteva galérie a možnosť spoločne tvoriť? Tešíme sa, že vám môžeme ponúknuť niekoľko nových programov, ktoré sme pripravili k aktuálnej výstave sochára Juraja Gavulu a k obnovenej expozícii gotického umenia. 

Trvanie: škôlky 60 minút, školy 90 minút
Prihlasovanie: 7 dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk alebo na tel. 0948 512 122 
Vstupné:  škôlky 1,00 € / dieťa, školy (ZŠ, ZUŠ, SŠ a VŠ) 1,50 € / žiak resp. študent
Pedagogický sprievod - vstup zdarma. 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

KAMENE S TAJNOU SCHRÁNKOU
Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11   
výstava Juraj Gavula - Vitálne formy           
Viete o tom, že v meste kráčame aj medzi menej nápadnými sochami, než sú pamätníky a fontány? Naopak, môžu to byť napohľad jednoduché “kocky”, ktoré však skrývajú zaujímavé tajomstvo. Na našom programe s ateliérom spoznáme niektoré z nich. 

MENU PRE CHROBÁKA 
Pálffyho palác GMB,  Panská ul. 19
expozícia gotického umenia
Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.

FAREBNÉ KÚZLA
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotického umenia
Svetlo prenikajúce cez vitráže, obrazy s plátkami pravého zlata, symetria tvarov, toto všetko prispievalo k očareniu ľudí v katedrále v stredoveku a funguje aj dnes. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

TVRDÝ ORIEŠOK  
Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11
výstava Juraj Gavula - Vitálne formy      
“Fascinuje ma konštrukcia flóry, fauny, fyzikálny a chemický proces v nej. Túto logiku prírody sa snažím objavovať a pretaviť v plastike.” Aj týmito slovami vyjadril svoj vzťah k sochárstvu Juraj Gavula, ktorý sa vo svojej tvorbe najširšie uplatnil pri stavbách nemocníc, kliník a zdravotných zariadení. Najprv vo výstave a následne s kladivom a dlátom v ruke sa aj my zameriame na hľadanie vzťahu medzi krásou a funkciou sochárskeho diela.

KALIGRAFIA INAK
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotického umenia
Písmo je jeden z najzákladnejších vynálezov ľudstva, tak podstatný pre komunikáciu či vzdelanie, no nemenej fascinujúce je aj po vizuálnej stránke. Každý z nás má svoj rukopis, no podľa písma vieme rozlišovať aj časové obdobia či miestne kultúry. Medzi dielami v galérií nájdeme zaujímavé príklady použitia písma v stredoveku a v ateliéri si vyskúšame náročnú techniku písania gotickou minuskulou.

Stretneme sa v GMB!

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.