Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Trvanie: 60 minút, pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 minút
Prihlasovanie:
 7 dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk
alebo na tel. 02/5443 2807

Vstupné: 
deti MŠ          1,00 €
žiaci ZŠ a SŠ  1,50 €
študenti VŠ     2,50 €
Pedagogický sprievod - vstup zdarma.
Je možné využiť kultúrne poukazy.

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

ČAS JE SLIMÁK

Pálffyho palác, Panská 19

Mesiac fotografie, Joan Fontcuberta

do 12. 1. 2020

Všetko okolo nás podlieha pôsobeniu času. Nestarneme len my a príroda okolo nás,
ale všetko, čo človek vytvorí. Touto myšlienkou sa zaoberá 
aj fotograf Joan Foncuberta, ktorý nechá svoje diela zjesť slimákom, rozložiť či inak poškodiť. O tom, ako môžeme 
v postupnom zániku nájsť 
poetiku a prečo čas nie je nevyhnutne náš nepriateľ,
sa porozprávame 
na výstave a necháme sa inšpirovať aj v ateliéri.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

ODKRYTÉ Z DEPOZITÁRA

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Výber diel k výročiu Nežnej revolúcie

od 7. 11. do 18. 12. 2019

Od Nežnej revolúcie ubehlo 30 rokov – celá jedna generácia, ktorá si nepamätá predchádzajúci režim ani udalosti novembra ’89. Vyjadrenie osobného postoja či názoru predstavovalo riziká a vyžadovalo odvahu. A ako je to dnes? Dokážeme sa vzoprieť nezmyselným pravidlám a tvorivo prispieť k zmene? Zo zbierok GMB sme pre vás vybrali niekoľko zriedka vystavovaných diel 
z čias bývalého režimu, pri ktorých si ich zábavnou aktivitou a ateliérom pripomenieme.

 

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA

 

NEBESKÝ JERUZALEM

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotického umenia

Týmito slovami označovali stredovekí ľudia to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť,
alebo čo priamo uvideli napríklad vo výzdobe katedrály. 
Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop

s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč, alebo

prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme

ľudí tej doby i veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom

na okamih pripodobníme.

 

AKO VZNIKÁ KNIHA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Čo je to knižný dizajn a aké má pravidlá? Dokážeme podľa obálky rozoznať, v akom období kniha vyšla? Porovnáme viaceré vydania tej istej knihy a z galérie neodídeme
bez vlastnoručne vyrobenej publikácie.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme?
V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. 
Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha
s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach 
obrazu a odhaľujeme, aké predmety
a akým spôsobom vyrábali stredovekí 
remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér
na tiché miesto 
sústredenej práce…

 

MAĽBE POD KOŽU

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu
či záverečné lakovanie mohli v niektorých prípadoch 
zabrať viac času ako samotná maľba.
V rámci programu si povieme 
a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.

 

OBRAZ – ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž
od Mateja 
Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.