Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Školy

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Trvanie: 60 minút, pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 minút
Prihlasovanie:
 7 dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk
alebo na tel. 02/5443 2807

Vstupné: 
deti MŠ          1,00 €
žiaci ZŠ a SŠ  1,50 €
študenti VŠ     2,50 €
Pedagogický sprievod - vstup zdarma.
Je možné využiť kultúrne poukazy.

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM

PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH
PROGRAMY OD MŠ PO STREDNÉ ŠKOLY

KNIHA V OHROZENÍ
Pálffyho palác, Panská 19
k výstave Matej Krén/Juraj Krén
do 1. 3. 2020
Platí ešte v dnešnej dobe príslovie povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si? To, aké knihy čítame, veľa hovorí o našom vkuse a vnútornom svete, ktorý si cez ne budujeme. Matej Krén zbiera vyradené knihy z knižníc a znova ich usporadúva vo svojich inštaláciách. Knihy sa tak stávajú stavebným materiálom naplneným významami a zážitkami, ktoré môžu v sebe niesť. Príďte s nami zažiť dobrodružstvo spoznávania sveta cez písmená.

TO PODSTATNÉ
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
k výstave Vladimír Kompánek – Čaro zimy a fašiangov
do 23. 2. 2020
Prečo k nám niektoré obrazy prehovárajú úplne jasne a význam niektorých musíme odkrývať postupne a zdĺhavo? V tejto veci môže rozhodovať  dobre zvolená téma, ktorá je blízka viacerým ľudom, ale aj spôsob, ako ju umelec namaľuje. Na výstave Vladimír Kompánek – Čaro zimy a fašiangov zistíme, že aj podstata je niečo, čo sa dá odkrývať, či dokonca objavovať.

PRE  VEĽKÝCH

PROGRAMY PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ A STREDNÉ ŠKOLY

O SLOBODE
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Výstava Odkryté z depozitára
do 18. 12. 2019
Sloboda je jednou z najcennejších hodnôt, ktorú sme si novembrovou revolúciou vybojovali. Čo však znamená slobodne konať a do akej miery túto kvalitu v našich životoch napĺňame? Dokážeme sa aj dnes vzoprieť nezmyselným pravidlám a tvorivo prospieť k zmene? Nad stále aktuálnou otázkou sa spoločne zamyslíme pri konfrontácii slobody a neslobody vo výtvarných dielach minulého režimu a súčasnosti. A túto tému prenesieme aj do aktivity v ateliéri.

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM


PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH
PROGRAMY OD MŠ PO STREDNÉ ŠKOLY

NEBESKÝ JERUZALEM
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotického umenia
Týmito slovami označovali stredovekí ľudia všetko to najkrajšie, čo si len vedeli predstaviť, alebo čo priamo uvideli, napríklad vo výzdobe katedrály. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.


MOŽNO PRÍDE MOZART
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
expozícia barokového umenia
Čo si predstavíme, keď sa povie osemnáste storočie? Zdobený strop s maľovanými anjelmi? Máriu Teréziu v krásnych šatách, zlátený koč, alebo prestretý stôl s porcelánovým servisom? Na výstave hravou formou odpozorujeme ľudí, ktorí vtedy žili, ako aj veci, ktorými sa obklopovali. V ateliéri sa im potom na okamih pripodobníme.


TAJNÉ SPRÁVY
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia umenia 20. storočia
Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

PRE VEĽKÝCH
PROGRAMY PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ A STREDNÉ ŠKOLY

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia gotiky
Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce.

MAĽBE POD KOŽU

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

expozícia barokového umenia
Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohli v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.
 

OBRAZ – ODRAZ
Pálffyho palác, Panská 19
expozícia umenia 20. storočia
Prečo nás od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude aj Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.