Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

JOZEF JANKOVIČ. PLYNUTIE ČASU

do 23. októbra 2016 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Rozsiahly prierez tvorbou jednej z vedúcich osobností slovenského sochárstva druhej polovice 20. storočia. Plastiky od počiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia až po čerstvú súčasnosť sú na výstavu zapožičané z celého radu slovenských i českých verejných a súkromných zbierok.

 

BUCHNI, ŠŤUCHNI, POŠTEKLI.

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Sochy sú tvary. Tie od pána Jankoviča sú veľké, farebné, oblé, stlačené, zviazané či ohnuté. Dozvieme sa niečo o jeho tvorbe a vyskúšame si postupy vytvárajúce premeny tvarov, s akými pracoval aj on sám.

 

ŠABLÓNOVÉ HRY

pre škôlkarov

Niektoré sochy pána Jankoviča sa podobajú na skladačky alebo stavebnice. Postavy sa tu menia na vzájomne poprekrývané či ohýbané figúrky. Použijeme jednoduchú fintu, ako roztancovať naše vlastné postavičky.

 

UTAJENÉ V HMOTE

pre žiakov prvého aj druhého stupňa

Je to tvrdé, mäkké, ohybné alebo nemenné? Povrch vecí môže často napovedať, čo je vnútri, ale i naopak, niekedy dokáže naše zmysly oklamať. Na výstave Jozefa Jankoviča budeme hľadať mäkké materiály, ktoré sa stali tvrdými. V tvorivej aktivite si vyskúšame prácu so sadrou a jej premenami.

 

TEKUTÁ SOCHA

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Sochy sochára Jozefa Jankoviča sú farebné, stojace, ležiace i visiace, hranaté i oblé, meniace sa z mäkkých na tvrdé alebo zo stekajúcich na pevné. Po prehliadke výstavy a sprievodných aktivitách si spoločne vyskúšame vytvoriť sochu z vosku.

 

OSAMELÍ

do 30. októbra 2016 Pálffyho palác, Panská 19

Výstava vedľa seba predstavuje práce autorov s diagnózou autizmu a profesionálnych výtvarníkov. Prostredníctvom rôznych médií vrátane kresby, maľby, objektu a videa ponúka štyridsať rôznych autorských výpovedí o ,,osamelosti“ ako jednej z najzákladnejších skúseností ľudského bytia.

 

TY MUSÍŠ ÍSŤ Z KOLA VON!

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Aké je to ocitnúť sa mimo hry alebo ostať sám doma či na ihrisku?  Kedy si najviac uvedomujeme, že nám blízki v niektorej situácii chýbajú,  a kedy by sme naopak boli najradšej sami? Pozrieme si spolu výstavu  Osamelí, zahráme sa zopár hier a spolu alebo každý sám si niečo vytvoríme.

 

RÝPEM RÝPEŠ RÝPEME

pre žiakov základných škôl

Tvoríme radšej sami, alebo spoločne s niekým? Keď pracujeme v tíme, dokážeme sa tešiť aj z diela, v ktorom možno len ťažko nájdeme vlastnú stopu? Po prehliadke výstavy program zavŕšime tvorivou

aktivitou so zábavnými pravidlami a otvoreným koncom.

 

KAŽDÝ Z NÁS JE INÝ

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Výstava Osamelí prezentuje práce autorov s diagnózou autizmu aj profesionálnych výtvarníkov. Tému osamelosti ako jednej z najzákladnejších skúseností ľudského bytia nám z vlastného pohľadu priblíži Ľuba Heinzlová, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zakladateľka portálu Asperger.sk a autorka seriálu Život s Aspergerovým syndromem na Psychologie.cz.

 

AUGUSTE RODIN ZO ZBIERKY FAUROVHO MÚZEA

do 30. októbra 2016 Pálffyho palác, Panská 19

Dve plastiky, dvanásť kresieb a dvanásť litografií prezentovaných na výstave pochádza z Faurovho múzea vo francúzskom mestečku Aix-les-Bains. Jean Faure, farmaceut, priemyselník a milovník umenia vybudoval v rokoch 1920 až 1942 jedinečnú zbierku diel tohto známeho sochára 19. storočia.

 

PATINA SOCHY

hlavne pre stredoškolákov

Auguste Rodin bol jedným z najväčších sochárov 19. storočia, začína ním éra moderného sochárstva. Ľudské telo bolo pre neho najvhodnejším prostriedkom, ktorým možno vyjadriť každý vnútorný duševný stav. Vo svojej sochárskej tvorbe často využíval bronz. Na výstave jeho diel zistíme, čo je to patina a sami si vyskúšame maľovať ňou na kovové platne.

 

AKO SA RODÍ RODIN

najmä pre stredoškolákov

Obraz sochára, ktorý zápasí s hmotou, je starý ako sochárstvo samo. Aj mýtický Pygmalion zápasil a trpel, kým jeho socha konečne ožila. Aké boli témy sochárstva 19. storočia, akú úlohu v ňom zohráva kresba na papieri či vzťah medzi umelcom a modelom? Lektorský výklad o kapitolách z dejín umenia vedený formou diskusie a rozprávaných príbehov.

 

ŠTEFAN POLKORÁB: UCHO PÁNA PREZIDENTA

22. 9. – 6. 11. 2016 Pálffyho palác, Panská 19

Prevažne krajinár a maliar ľudového žánru Štefan Polkoráb bol aj portrétistom. V roku 1932 namaľoval podľa prezidenta Tomáša G. Masaryka. Výsledné dielo sa v zbierke GMB, skicár so štúdiami sa nachádza Výstava prezentuje tento obraz vo výtvarných i dejinných súvislostiach.

 

JEHO VÝSOSŤ UCHO

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Počnúc prezidentom T. G. Masarykom už nebolo Slovensko súčasťou monarchie, ale republiky. Aký rozdiel to bol pre bežného človeka? Kým je prezident dnes a aké funkcie zastáva? Pomocou jednoduchých zadaní si spoločne porovnáme, ako fungovala propagácia hlavy štátu v minulosti a ako funguje dnes.

 

 

 

Praktické informácie:

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma.

 

SPRAVME HODINU INAK!

Galéria mesta Bratislavy (GMB) ponúka učiteľom odborných predmetov na základných a stredných školách programy, ktoré obohatia vyučovanie a sprístupnia učivo v nových súvislostiach. 

DL_tretinky_HODINA_1.jpg

TRVANIE: 60 – 90 minút; súčasťou je aj tvorivá dielňa.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa treba najneskôr sedem dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk alebo na telefónnom čísle 02/5443 2807.

VSTUPNÉ: Žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, pedagogický sprievod má vstup zdarma. Vstup je možný aj s využitím vzdelávacích poukazov.

LETÁK NA STIAHNUTIE TU.

Projekt Vzdelávanie umením realizujeme vďaka podpore Nadácie Orange.

OBJAV UMENIE V GALÉRII MESTA BRATISLAVY 

ČO JE PRIPRAVENÉ:
lektorské sprievody a vzdelávacie programy s tvorivou dielňou
KDE?
v historických priestoroch Pálffyho a Mirbachovho paláca GMB
PRE KOHO?
pre žiakov MŠ a ZŠ, študentov SŠ a VŠ, počas letných prázdnin pre denné tábory
 
AKO?
zážitkovo, tvorivo, interaktívne

MATERSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÉ ŠKOLY (1. STUPEŇ)

MENU PRE CHROBÁKA

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia gotického umenia na Slovensku

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola objavili ranogotickú drevenú sochu, takzvanú Vajnorskú madonu. Ako sa líši jej terajší vzhad od toho pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.

PREČO SOCHÁM CHÝBAJÚ RUKY
Miesto: Mirbachov palác GMB, Františkánske námestie 11, stála expozícia barokového umenia
Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými sochy oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

ČO PREZRÁDZA MOJA TVÁR
Miesto: Mirbachov palác GMB, Františkánske námestie 11, stála expozícia barokového umenia
Aké sú spojenia medzi myšlienkami, pocitmi a výrazom našej tváre? Čo prezrádza mimika zobrazených postáv o ľuďoch, ktorí žili pred 200 rokmi, ale ich pocity sú podobné tým naším? Program o podobách a premenách emócií: originálnym spôsobom ich zaznamenal Franz Xaver Messerchmidt vo svojich autoportrétoch – svetoznámych „charakterových hlavách“.

PRÍRODA V GALÉRII 
Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Umelci v minulosti prírodu najmä maľovali. V 60. rokoch 20. storočia sa však do nej odvážili vstúpiť a zanechať priamo v nej stopu svojej prítomnosti. Každý z nás už v prírode niečo vytvoril, postavil hrad z piesku alebo bunker v snehu. V programe sa symbolicky prenesieme do prírody ukrytej na dielach v galérii.


ZÁKLADNÉ ŠKOLY - 2. STUPEŇ A STREDNÉ ŠKOLY

KNIHA TROCHU INAK

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našichkaždodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia gotiky a umenia 20. a 21. storočia

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Premostením storočí, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

 

OBRAZ - ODRAZ

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Na čo slúži zrkadlo? Aké má vlastnosti a z čoho je vyrobené? Staneme sa súčasťou nekonečnej Pasáže Mateja Kréna a spoločne objavíme jej tajomstvá. Dozvieme sa, ako fyzikálne princípy môžu umocniť myšlienku umeleckého diela.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

 

REZERVÁCIE
KONTAKT:
Mgr. Vladislav Malast, 02/5443 2807, vzdelavanie@gmb.sk
PRE KO
ĽKO? minimálny počet účastníkov 5, maximálny 25, v prípade tvorivých dielní 15
VSTUPNÉ: 
deti MŠ – 1,- €
                 žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ: 1,50 € Vstup je možný aj na vzdelávacie poukazy.
                 študenti VŠ: 2,50 €
                 pedagogický dozor - zdarma
                 študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét T. G. Masaryka
Autor: Štefan Polkoráb
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.