Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

k aktuálnym výstavám

 

UMENIE ZBLÍZKA 6

do 22. 1. 2016 Pálffyho palác, Panská 19

Šiesty ročník vzdelávacieho programu Galérie mesta Bratislavy určeného žiakom základných a stredných škôl na celom Slovensku. Tento rok sa do projektu zapojilo 152 škôl, z ktorých sme na výstavu vybrali 31 prác žiakov kreatívne reagujúcich na diela od 7 súčasných slovenských umelcov.

 

JE UMENIE NABLÍZKU?

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Kde všade nájdeme umenie? Čím všetkým umenie môže byť a kto ho tvorí? Na výstave Umenie zblízka si vyberieme niekoľko diel, ktoré navzájom odlíšime a pri každom z nich sa trošku zahráme. V tvorivej aktivite zas naopak, vytvoríme dielo, v ktorom sa všetky objavené inšpirácie spoja.

 

ŽE ČI ŤA TO BAVÍ

pre žiakov druhého stupňa

Názov programu je citáciou jedného z diel na výstave Umenie zblízka. Citácia a interpretácia budú našou témou pre tvorivú časť v ateliéri. V teoretickej časti sa oboznámime s históriou umeleckého

vzdelávania na Slovensku a predstavíme si úspešný vzdelávací projekt pre školy a výstavu Umenie zblízka.

 

AJ VZDELÁVANIE V GALÉRII JE UMENIE!

najmä pre stredoškolákov

Lektorský výklad k výstave vzdelávacieho projektu Umenie zblízka o tom, ako sa galérie (i tá naša) usilujú v novom tisícročí meniť z „kamenných inštitúcií“ na dynamické miesta zážitkov.

 

k stálym expozíciám

 

MENU PRE CHROBÁKA

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia gotického umenia

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, takzvaná Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo z konca 14. storočia, a spoločne si vyskúšame tvorivé experimentovanie s materiálmi.

 

TAJNÉ SPRÁVY

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

PREČO SOCHY NEMAJÚ RUKY?

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, expozícia barokového umenia

Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými ich oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

 

PRÍRODA V GALÉRII

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Umelci v minulosti prírodu najmä maľovali. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa však do nej odvážili vstúpiť a zanechať v nej stopu svojej prítomnosti. Proces zmeny, ktorému bolo dielo vystavené, tvoril dôležitú súčasť diela. Program o zdrojoch a prejavoch prírodných síl, ktoré využíva aj umelecká tvorba, predstaví výtvarné diela meniace svoj tvar, skupenstvo a charakter.

 

ČO PREZRÁDZA MOJA TVÁR

pre žiakov prvého stupňa

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, expozícia barokového umenia

Aké sú spojenia medzi myšlienkami, pocitmi a výrazom našej tváre? Čo prezrádza mimika o ľuďoch, ktorí žili pred 200 rokmi, ale ich pocity sú podobné tým našim? Program o podobách a premenách emócií: originálnym spôsobom ich zaznamenal Franz Xaver Messerchmidt vo svojich autoportrétoch – svetoznámych „charakterových hlavách“.

 

ROZHÝBANÉ TVARY

pre malých aj veľkých

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás rozličné tvary zaujímajú a čo sa s nimi dá robiť, keď ich začneme spájať alebo nimi hýbať?

Medzi dielami z 20. storočia budeme prostredníctvom spoločných aktivít hľadať prieniky medzi dvojrozmernosťou a trojrozmernosťou v umení a v tvorivej časti si vytvoríme vlastné netradičné priestorové objekty.

 

KNIHA TROCHU INAK

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

OBRAZ – ODRAZ

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a k čomu všetkému nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia 20. Storočia a expozícia gotiky

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Premostením storočí, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

 

NAPRIEČ STOROČIAMI

pre žiakov druhého stupňa a pre stredoškolákov

Pálffyho palác, Panská 19

Pálffyho palác je jedným z dvoch palácov v historickom centre Bratislavy, v ktorých sídli Galéria mesta Bratislavy. Pozývame vás na prechádzku po tejto výnimočnej budove, ktorá odhaľuje fragmenty zásadných historických etáp vývoja mesta od keltského osídlenia a rímskeho obdobia cez obdobie Slovanov a ranokresťanskú dobu až po gotiku a neskoršie obdobie. Dozvieme sa, ako architektúra

odrážala životné postoje, názory, ideály, spôsob myslenia aj bežný život.

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

Klasické lektorské sprievody ku všetkým vymenovaným výstavám

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

 

Praktické informácie:

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Termíny: od 9:00, doobeda i poobede, utorok – piatok, výnimočne i pondelky

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Počet v skupine: minimálny 6, v prípade tvorivých dielní maximálny 20

 

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

Vzdelávacie programy v GMB podporuje Martin Borguľa, poslanec Bratislavy.

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Ferdinandove kúpele na Železnej studničke
Autor: Johann Vincenz Reim
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.