Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM

 

UHĽOM, ŠTETCOM, SKALPELOM

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

do 16. 4. 2017

Výstava predstaví zbierky Múzea umenia Olomouc mapujúce premeny kresliarskeho umenia od starej kresby až po súčasnosť. Šírka výberu umožní zoznámiť sa aj. so všetkými základnými tendenciami 1. polovice 20. storočia – od symbolizmu cez expresionizmus, kubizmus až po abstraktné výboje a surrealistické ponory do podvedomia.

 

ČAROKRESBY

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Čarostrelca od C. M. von Webera asi väčšina z vás pozná, no stretli ste sa už niekedy s čarokresbami? Na výstave Uhľom, štetcom, skalpelom je až neuveriteľná pestrosť tých najrôznejších kresieb a kresbových techník, aké si len možno predstaviť. Po prechádzke výstavou aj my premeníme náš ateliér na kresbové (aj zvukové!) laboratórium a vytvoríme diela, aké sa bežne nevidia.

 

KRÍŽIK – BODKA

pre žiakov druhého stupňa aj pre stredoškolákov

Vedeli ste, že najtvorivejší ľudia sú neraz zároveň tí najhravejší? Tvoria a skúšajú tak, že ich to baví, slobodne, hrou. Lebo práve vtedy vedia posúvať hranice zaužívaného a objavovať nové veci. Na výstave vyzistíme, ktoré kresby nás dokážu prekvapiť a prečo. Čím vybočujú z normálu či dokonca prekračujú hranice kresby. V ateliéri potom sami nadviažeme na tento experiment.

 

PRÍBEH UMENIA NA PAPIERI

pre študentov stredných a vysokých škôl

Hoci sú kresby zvyčajne komornejšie ako maľby a pre ich krehkosť a citlivosť aj zriedkavejšie vystavované, majú za sebou dlhú i výpravnú históriu. Komentovaná prehliadka s lektorom na

výstave vám poskytne prehľad o dejinách kresby v najširšom zmysle slova od barokových skíc starých majstrov až po postmoderné diela súčasných autorov.

 

 

ŽIVOT MEDZI -IZMAMI

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

do 2. 4. 2017

Výstava predstavuje dianie na umeleckej scéne v 30. a 40. rokov na Slovensku so zreteľom na bohaté a pestré využitie prvkov -izmov v maliarstve a sochárstve. Výber ponúka 36 výborných a menej známych diel od 29 umelcov zo zbierok Galérie mesta Bratislavy a zo súkromných zbierok.

 

OD SNA KU SNU

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Súhlasíte s názorom, že vďaka snom máme akoby dva životy? Najprv niečo prežijeme cez deň a potom v spánku ešte cestujeme, podstupujeme rôzne dobrodružstvá i ohrozenia. Prečo sa nám snívajú sny a aké majú vlastnosti, sú naozaj rozmazané? Na výstave uvidíme aj obrazy so snovou atmosférou či priamo  inšpirované snom. V tvorivej časti vytvoríme dielo spôsobom, o akom sa nám nesnívalo...

 

 

FULLA DO VRECKA

pre žiakov druhého stupňa aj pre stredoškolákov

Benka, Fulla, Galanda, Bazovský... určite ste tieto mená už viackrát počuli a neraz dokonca aj práve v tomto poradí. Čo spravilo týchto umelcov tak žiadanými a populárnymi? Na výstave sa okrem pozretia diel pokúsime odpovedať aj na otázky fungovania, reklamy, marketingu a trhu s umením. V ateliéri sa potešíme malou drobnosťou len pre seba.

 

 

´

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

MENU PRE CHROBÁKA

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia gotického umenia

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, takzvaná Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo z konca 14. storočia, a spoločne si vyskúšame tvorivé experimentovanie s materiálmi.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

KNIHA TROCHU INAK

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

PREČO SOCHY NEMAJÚ RUKY?

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, expozícia barokového umenia

Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými ich oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

 

PRÍRODA V GALÉRIÍ

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Umelci v minulosti prírodu najmä maľovali. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa však do nej odvážili vstúpiť a zanechať v nej stopu svojej prítomnosti. Proces zmeny, ktorému bolo dielo vystavené, tvoril dôležitú súčasť diela. Program o zdrojoch a prejavoch prírodných síl, ktoré využíva aj umelecká tvorba, predstaví výtvarné diela meniace svoj tvar, skupenstvo a charakter.

 

ROZHÝBANÉ TVARY

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás rozličné tvary zaujímajú a čo sa s nimi dá robiť, keď ich začneme spájať alebo nimi hýbať?

Medzi dielami z 20. storočia budeme prostredníctvom spoločných aktivít hľadať prieniky medzi dvojrozmernosťou a trojrozmernosťou v umení a v tvorivej časti si vytvoríme vlastné netradičné priestorové objekty.

 

OBRAZ - ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia druhej polovice 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a k čomu všetkému nám slúži? Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude Pasáž od Mateja Kréna, ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

 

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia umenia 20. storočia a expozícia gotiky

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Premostením storočí, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19, expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na samotnom pulte je kniha s krásnou väzbovou úpravou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme, aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci. V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

Klasické lektorské sprievody ku všetkým vymenovaným výstavám

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

 

Praktické informácie:

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma. O využití kultúrnych poukazov sa prosím u nás informujte.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej
Autor: Eduard Majsch
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.