Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Školy

Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám:

Ponuku vzdelávacích programov k aktuálnym výstavám pre Vás v týchto dňoch pripravujeme. Bude v ponuke na začiatku školského roka a budeme ju posielať na všetky kontakty škôl a pedagógov, ktoré máme k dipozícii. Ak si želáte byť v našom adresári osobných kontaktov pedagógov, pošlite nám prosím Váš kontakt na adresu vzdelavanie@gmb.sk. Tešíme sa na Vás!

 

 

Praktické informácie:

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma.

 

SPRAVME HODINU INAK!

Galéria mesta Bratislavy (GMB) ponúka učiteľom odborných predmetov na základných a stredných školách programy, ktoré obohatia vyučovanie a sprístupnia učivo v nových súvislostiach. 

DL_tretinky_HODINA_1.jpg

TRVANIE: 60 – 90 minút; súčasťou je aj tvorivá dielňa.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa treba najneskôr sedem dní vopred na adrese vzdelavanie@gmb.sk alebo na telefónnom čísle 02/5443 2807.

VSTUPNÉ: Žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, pedagogický sprievod má vstup zdarma. Vstup je možný aj s využitím vzdelávacích poukazov.

LETÁK NA STIAHNUTIE TU.

Projekt Vzdelávanie umením realizujeme vďaka podpore Nadácie Orange.

OBJAV UMENIE V GALÉRII MESTA BRATISLAVY 

ČO JE PRIPRAVENÉ:
lektorské sprievody a vzdelávacie programy s tvorivou dielňou
KDE?
v historických priestoroch Pálffyho a Mirbachovho paláca GMB
PRE KOHO?
pre žiakov MŠ a ZŠ, študentov SŠ a VŠ, počas letných prázdnin pre denné tábory
 
AKO?
zážitkovo, tvorivo, interaktívne

MATERSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÉ ŠKOLY (1. STUPEŇ)

MENU PRE CHROBÁKA

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia gotického umenia na Slovensku

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola objavili ranogotickú drevenú sochu, takzvanú Vajnorskú madonu. Ako sa líši jej terajší vzhad od toho pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.

PREČO SOCHÁM CHÝBAJÚ RUKY
Miesto: Mirbachov palác GMB, Františkánske námestie 11, stála expozícia barokového umenia
Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými sochy oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

ČO PREZRÁDZA MOJA TVÁR
Miesto: Mirbachov palác GMB, Františkánske námestie 11, stála expozícia barokového umenia
Aké sú spojenia medzi myšlienkami, pocitmi a výrazom našej tváre? Čo prezrádza mimika zobrazených postáv o ľuďoch, ktorí žili pred 200 rokmi, ale ich pocity sú podobné tým naším? Program o podobách a premenách emócií: originálnym spôsobom ich zaznamenal Franz Xaver Messerchmidt vo svojich autoportrétoch – svetoznámych „charakterových hlavách“.

PRÍRODA V GALÉRII 
Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Umelci v minulosti prírodu najmä maľovali. V 60. rokoch 20. storočia sa však do nej odvážili vstúpiť a zanechať priamo v nej stopu svojej prítomnosti. Každý z nás už v prírode niečo vytvoril, postavil hrad z piesku alebo bunker v snehu. V programe sa symbolicky prenesieme do prírody ukrytej na dielach v galérii.


ZÁKLADNÉ ŠKOLY - 2. STUPEŇ A STREDNÉ ŠKOLY

KNIHA TROCHU INAK

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našichkaždodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia gotiky a umenia 20. a 21. storočia

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Premostením storočí, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

 

OBRAZ - ODRAZ

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Na čo slúži zrkadlo? Aké má vlastnosti a z čoho je vyrobené? Staneme sa súčasťou nekonečnej Pasáže Mateja Kréna a spoločne objavíme jej tajomstvá. Dozvieme sa, ako fyzikálne princípy môžu umocniť myšlienku umeleckého diela.

 

TAJNÉ SPRÁVY

Miesto: Pálffyho palác GMB, Panská 19, stála expozícia umenia 20. a 21. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi. Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a odovzdávania informácií.

 

 

REZERVÁCIE
KONTAKT:
Mgr. Vladislav Malast, 02/5443 2807, vzdelavanie@gmb.sk
PRE KO
ĽKO? minimálny počet účastníkov 5, maximálny 25, v prípade tvorivých dielní 15
VSTUPNÉ: 
deti MŠ – 1,- €
                 žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ: 1,50 € Vstup je možný aj na vzdelávacie poukazy.
                 študenti VŠ: 2,50 €
                 pedagogický dozor - zdarma
                 študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Svedectvo VI.
Autor: Jozef Jankovič
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.