Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Seniori

Milí priatelia,

z rozhodnutia Magistrátu hl. mesta Bratislavy, bude Galéria mesta Bratislavy ZATVORENÁ až do odvolania. Týmto RUŠÍME všetky pripravované podujatia a programy k prebiehajúcim výstavám a OBIDVA PALÁCE SÚ PRE VEREJNOSŤ UZAVRETÉ.

Ďakujeme za porozumenie.

Galéria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA

Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB 
pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesa
čne, vždy v stredu o 14.00 h. Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie. Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
avnené vstupné: 1,50 euro/ osoba
 (cena platí iba pre seniorov)
Viac informácií: vzdelavanie@gmb.sk alebo na 
čísle 02/5443 2807

ANTON ČIERNY PROGRAM ZRUŠENÝ
streda 11. 3. 2020 l 14.00
Pálffyho palác, Panská 19
Komentovaná prehliadka s kurátorom Jánom Kralovi
čom na výstave Antona Čierneho (1963), ktorý pôsobí ako profesor na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave. Projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) prezentuje aktuálnu tvorbu výtvarníka v oblasti videa a videoinštalácií. Autor na cestách po rôznych miestach Slovenska nachádza ideové a ideologické súvislosti lokalít, ktoré sú poznačené historickými udalosťami alebo ekologicky neuváženými zásahmi.

ALBÍN BRUNOVSKÝ APRÍL
streda 22. 4. 2020 l 14.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Typickým znakom umelcovej tvorby bolo jednak kombinovanie reálnych prvkov s fantazijnými a citácie z rôznych historických období, a jednak výrazná vybavenosť v ovládaní klasických techník v maľbe aj grafike. Kurátor výstavy Ivan Jančár bližšie predstaví významný cyklus umelcových malieb na perzskom orechovom dreve, ktorým je výstava venovaná.
Vstupné: 1,50 €; bez rezervácie

TANEČNÝ/POHYBOVÝ WORKSHOP: NU DANCE
streda 29. 4. 2020 l 10.00 – 12.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Hlavným cieľom workshopu  je stráviť čas s vlastným telom, ponoriť sa do neho podobne ako v dynamickej meditácii, zatancovať si a hýbať sa. Jeho súčasťou sú jednoduché a fyziodynamicky logické cvičenia na zlepšenie mobility, zbavenie sa stuhnutosti, možných zranení a nepohodlia. Na záver dostane každý možnosť zapojiť sa do dynamickejšieho cvičenia či improvizácie s kolegami, prípadne zotrvať v úlohe pozorovateľa.
Vstupné: 1,50 €; rezervácie tu.

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.