Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Seniori

Galéria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA
Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB 
pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesačne, vždy v stredu o 14.00 h. 
Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie. 
Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).

REŠTAUROVANÁ REGINA ANGELORUM 
APRÍL 
streda 17. 4. 2019 l 14.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Reštaurátorky Galérie mesta Bratislavy vám predstavia priebeh mnohoročného reštaurovania a súčasný stav výskumu monumentálneho barokového obrazu Kráľovná anjelov od neznámeho autora 18. storočia. Olejomaľba zo zbierok GMB patrí k najväčším barokovým obrazom na Slovensku a dnes je inštalovaná v kaplnke sv. Jána Evanjelistu v bratislavskom františkánskom kostole.
Vstupné: 1,50 €, bez rezervácie
Viac informácií získate na vzdelavanie@gmb.sk alebo na čísle 
02/5443 2807.

GABRIELE ST. GENOIS
streda 15. 5. 2019 l 14.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

O dielach a živote Gabriely st. Genois, talentovanej aj keď akademicky neškolenej maliarke žánrových scén 19.stor., ktorá tvorila pre
vilu v bratislavskom Horskom parku, porozpráva kurátorka výstavy Jana Luková.
Vstupné: 1,50 €, bez rezervácie

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.