Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

S kočíkom do galérie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

S kočíkom do galérie

Galéria mesta Bratislavy vás pozýva na cyklus stretnutí pre rodičov na materskej dovolenke. Príďte si oddýchnuť a vybočiť z domáceho kolotoča. Venujte čas aj sebe, o deti sa počas trvania programu pomôžeme postarať.

- lektorský sprievod výstavou
- tvorivý workshop pre rodičov
- aktivity pre deti v spolupráci s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi z Bratislavského dobrovoľníckeho centra


OPTICKÁ REČ
OKTÓBER
piatok 11. 10. 2019 l 10.00
piatok 18. 10. 2019 l 10.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Rýchle spoločenské zmeny v povojnových dvadsiatich rokoch minulého storočia nastolili potrebu ich komunikácie v novom vizuálnom jazyku. Typografia, ktorá si rýchlo osvojila konštruktivistickú estetiku jednoduchých geometrických foriem sa stala zjednocujúcim znakom pri tvorbe tlačených médií. Estetika novovznikajúcich magazínov sa stane témou nielen našej prednášky, ale aj aktivity v ateliéri.

Vstupné: 4 €; rezervácia potrebná


PRIHLÁŠKY:

Na program je potrebné sa prihlásiť najneskôr deň vopred na adrese:
vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: 4 €, „sprevádzajúce deti“ vstup zdarma

 

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.