Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

S kočíkom do galérie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

S kočíkom do galérie

Galéria mesta Bratislavy vás pozýva na cyklus stretnutí pre rodičov na materskej dovolenke. Príďte si oddýchnuť a vybočiť z domáceho kolotoča. Venujte čas aj sebe, o deti sa počas trvania programu pomôžeme postarať.
- lektorský sprievod výstavou
- tvorivý workshop pre rodičov
- aktivity pre deti v spolupráci s dobrovoľčkami a dobrovoľníkmi z Bratislavského
dobrovo
ľníckeho centra

ZAOSTRENÉ NA PERIFÉRIU FEBRUÁR
piatok 7. 2. 2020 l 10.00

piatok 14. 2. 2020 l 10.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Nerovnosti v spoločnosti nie sú len problémom dneška, sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Dvadsiate roky minulého storočia boli na Slovensku poznačené vlnami utečencov a chudobou  povojnovej doby, ktoré intenzívne vnímal aj Konštantín Bauer. Podľa čoho rozpoznáme Bauerove diela a aké boli podmienky v Košiciach, ktoré pomohli tomuto výtvarníkovi vyrásť, si porozprávame priamo medzi jeho dielami na výstave.

Vstupné: 4 €; rezervácia tu

Ponúkame možnosť zúčastniť sa opakovania decembrového programu
ku výstave Vladimíra Kompánka.
KEĎ MENEJ JE VIAC FEBRUÁR
piatok 28. 2. 2020 | 10.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Minimalizácia, redukcia, geometrická štylizácia. To sú niektoré z pojmov, ktoré si môžeme prečítať v súvislosti s tvorbou Vladimíra Kompánka. Na workshope si pripomenieme, že
aj nepočetnými, ale správne vybranými tvarmi je možné vytvoriť dielo plné harmónie
a radosti.
Vstupné: 4 €; rezervácia tu

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.