Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

S kočíkom do galérie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

S kočíkom do galérie

Milí priatelia,

z rozhodnutia Magistrátu hl. mesta Bratislavy, bude Galéria mesta Bratislavy ZATVORENÁ až do odvolania. Týmto RUŠÍME všetky pripravované podujatia a programy k prebiehajúcim výstavám a OBIDVA PALÁCE SÚ PRE VEREJNOS
Ť UZAVRETÉ.

Ďakujeme za porozumenie.

Galéria mesta Bratislavy vás pozýva na cyklus stretnutí pre rodi
čov na materskej dovolenke. Príďte si oddýchnuť a vybočiť z domáceho kolotoča. Venujte čas aj sebe, o deti sa počas trvania programu pomôžeme postarať.
- lektorský sprievod výstavou
- tvorivý workshop pre rodi
čov
- aktivity pre deti v spolupráci s dobrovo
ľčkami a dobrovoľníkmi z Bratislavského
dobrovo
ľníckeho centra

SPODNÉ PRÚDY PROGRAM ZRUŠENÝ

piatok 13. 3. 2020 l 10.00
piatok 20. 3. 2020 l 10.00
Pálffyho palác, Panská 19
Aké môžu by
ť následky dlhodobo neriešených problémov v spoločnosti? Výstava Antona Čierneho otvára témy využívania prírodných surovín i ľuských zdrojov, ako aj riziko nového totalitarizmu, ktoré sú previazané s konkrétnymi lokalitami Slovenska. Program s tvorivou aktivitou pre rodičov na materskej dovolenke, pričom o deti sa im pomôžu postarať galerijní dobrovoľníci.

ZÁHRADNÉ DIVADLO APRÍL
piatok 17. 4. 2020 l 10.00
piatok 24. 4. 2020 l 10.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Tak ako Brunovského imaginácia, aj jeho samotné diela akoby sa rodili, klíčili a vyvierali v bohatých formách a detailoch. Dialóg s prírodným potvrdil aj sériou malieb na perzskom orechovom dreve. Program s tvorivou aktivitou pre rodičov na materskej dovolenke, pričom o deti sa im pomôžu postarať galerijní dobrovoľníci.
Vstupné: 4 €; rezervácia tu

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.