Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rodiny | Galéria mesta Bratislavy | tvorvé dielne, rodiny, deti, vzdelávanie; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Rodiny

DENNÝ TÁBOR PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV 15. - 19. JÚLA 2019
Prihlášky: vzdelavanie@gmb.sk
Stáva sa ti, že vidíš to, čo si ostatní nevšimnú? Pridaj sa k nám a objav, čo je ukryté pod povrchom vecí, v umeleckých dielach a zatvorenými dverami galérií. Zistíme, čo znamená byť umelcom a ako sa zmenil život a jeho zobrazovanie v umení za posledných 100 rokov. 

KDE SA SKRÝVA UMENIE?

Denný tábor pre deti od 7 do 13 rokov
Kedy? 15.-19. júla 2019, denne od 8:30 do 16:30
Kde? Galéria mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava

Čo nás čaká?
- preskúmame diela na výstave umenia 20. a 21. storo
čia v GMB (Rozlomená doba) aj KHB (Orient Express)
- objavíme tajné zákutia oboch galérií,
- vydáme sa na výlet,
- stretneme živých umelcov,
- budeme tvori
ť, rozmýšľať, experimentovať,
- ale aj oddychova
ť a hrať sa.

Za ko
ľko? Cena 120€ zahŕňa:
- stravu (desiata, obed, olovrant, pitný režim),
- materiál na aktivity,
- cestovné, vstupné,
- odborných lektorov a dozor.
Počet miest je limitovaný, prihlášky prosím posielajte na adresu: vzdelavanie@gmb.sk

Bližšie informácie: Vladislav Malast, 02/5443 2807

PRAVIDELNÉ RODINNÉ PROGRAMY

ŽENA V SLNKU JÚN

piatok 14. 6. 2019 l 16.30 – 18:00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo sú mnohé dávne sochy odeté do zlata, prečo sa na nejednom obraze ligoce zlaté pozadie a u väčšiny starých malieb nájdeme zlatý rám? Zlatníci kedysi nevyrábali iba šperky, ale bežne sa podieľali na výzdobe rôznych umeleckých predmetov. Medzi dielami barokového umenia sa dozvieme viac o technike i symbolike zlátenia a našu vlastnú zručnosť si otestujeme v ateliéri.
Vstupné: 3 € (tretie dieťa zdarma), rezervácia potrebná


SAMOOBSLUŽNÝ PROGRAM PRE DETI: NESTRA
Ť SA V GMB
k expozícii 20. storo
čia, Pálffyho palác, Panská 19
Prí
ďte sa kedykoľvek poprechádzať po vyznačenej trase medzi umením druhej polovice 
20. storo
čia na Slovenku. Pripravili sme pre Vás samoobslužného sprievodcu, tenkú knižočku s pracovným listom. Stačí si ho zdarma vypýtať pri vstupe u pani pokladníčky.

PRIHLÁŠKY: Na každý program je potrebné sa vopred prihlásiť, najneskôr 2 dni vopred 
na adrese: vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807.

Vstupné: deti od 3 rokov: 3 € (platí sa iba za 2 deti, každé ďalšie dieťa v rodine má vstup zdarma), sprevádzajúci dospelí vstup zdarma. 
Názov programu, termín:
Meno a vek die
ťaťa/ detí:
Telefonický kontakt:

TVORIVÉ HRY S UMENÍM nájdete aj na www.umeniezblizka.gmb.sk
 

 2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.