Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rodiny | Galéria mesta Bratislavy | tvorvé dielne, rodiny, deti, vzdelávanie; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Rodiny

PRAVIDELNÉ RODINNÉ PROGRAMY

TY-PO-POÉZIA OKTÓBER
piatok 18. 10. 2019 l 16.30
sobota 19. 10. 2019 l 15.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 (prízemie)

Už ste sa niekedy stretli s časopisom starým sto rokov a máte predstavu, ako vyzerá? Aj vtedy sa ich tvorcovia usilovali o to, aby odrážali rýchlo sa meniace trendy a išli s módou. K tomu im slúžilo napríklad dobre premyslené používanie geometrických tvarov a písma. Na výstave Rozlomená doba spoznáme veľa takýchto príkladov a necháme sa nimi inšpirovať v ateliéri.

Vstupné:
3 € (tretie dieťa zdarma); rezervácia potrebná

SAMOOBSLUŽNÝ PROGRAM PRE DETI: NESTRAŤ SA V GMB

k expozícii 20. storočia, Pálffyho palác, Panská 19

Príďte sa kedykoľvek poprechádzať po vyznačenej trase medzi umením druhej polovice 
20. storočia na Slovenku. Pripravili sme pre Vás samoobslužného sprievodcu, tenkú knižočku s pracovným listom. Stačí si ho zdarma vypýtať pri vstupe u pani pokladníčky.

PRIHLÁŠKY: Na každý program je potrebné sa vopred prihlásiť, najneskôr 2 dni vopred 
na adrese: vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807.

Vstupné: deti od 3 rokov: 3 € (platí sa iba za 2 deti, každé ďalšie dieťa v rodine má vstup zdarma), sprevádzajúci dospelí vstup zdarma. 
Názov programu, termín:
Meno a vek dieťaťa/ detí:
Telefonický kontakt:

TVORIVÉ HRY S UMENÍM nájdete aj na 
www.umeniezblizka.gmb.sk

 2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.