Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

O nás | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

O nás

Poslaním Galérie mesta Bratislavy je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom expozícií výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať umelecké diela rôznorodým skupinám publika.

Vážení priatelia,

Galéria mesta Bratislavy je tu pre všetkých obyvateľov mesta Bratislavy a jeho návštevníkov. Pripravovanými výstavami Vám chceme spríjemniť voľné chvíle strávené v historických priestoroch našej galérie pri prehliadke stálych expozícií a aktuálnych výstav slovenského a svetového výtvarného umenia.

Na internetovej stránke našej galérie nájdete komplexné informácie o jej činnosti a zbierkach od založenia až po súčasnosť. Dúfame, že sa pre Vás stanú zdrojom informácií o kultúrnom dianí v Bratislave, ku ktorému naša galéria prispieva, a zároveň pozvánkou navštíviť výstavy a iné kultúrne podujatia, ktoré pre Vás pripravujeme.

Veríme, že sa u nás budete cítiť príjemne a stanete sa stálymi návštevníkmi našich podujatí.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ GMB

 

Organizačná štruktúra GMB

Zriaďovacia listina GMB

Výročné správy o činnosti a hspodárení GMB nájdete tu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.