Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

História | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

História

Vznik galérie sa odvíjal od uznesenia mestských orgánov z 13. decembra 1958, keď vznikol Vlastivedný ústav mesta Bratislavy. Združoval štyri strediská: Múzeum mesta Bratislavy, Mestskú galériu, Regionálnu knižnicu a Mestské pamiatkové stredisko. Do Mestskej galérie sa v rokoch 1959 – 1961 vyčlenili diela výtvarného charakteru zo zbierok Mestského múzea. Mestská galéria ako samostatné mestské kultúrno-výchovné zariadenie bola zriadená s účinnosťou od 1. januára 1961. Prehistória zbierky však siaha až do 19. storočia, keď bolo v roku 1868 na podnet Spolku pre skrášľovanie mesta založené Mestské múzeum.

Súkromné zberateľstvo umeleckých diel má v Bratislave dlhú tradíciu. Na jej začiatku stál miestodržiteľ Uhorska Albert, knieža sasko-tešínske. Na Bratislavskom hrade vlastnil rozsiahlu zbierku svetovej grafiky, ktorú v roku 1794 presťahoval do Viedne, kde sa stala základom známej Albertíny. Okrem neho boli v Prešporku (Bratislave) v 18. a 19. storočí známi viacerí šľachtici a meštianske rodiny, ktoré sa venovali zberateľstvu. Zo šľachticov to boli Ján Pálffy, František Török, Karol Nyáry a Emil Mirbach, ktorý svoju zbierku výtvarného umenia odkázal mestu. Z meštianskych zbierok boli známe Hübnerova, Ederova, Lanfranconiho, Stampfelova, Schercova a ďalšie. Viaceré výtvarné diela z týchto zbierok sa dostali kúpou alebo darom do Mestského múzea.


V roku 1883 sochár Viktor Tilgner daroval rodnému mestu kolekciu svojich diel, ktorá sa stala bezprostredným podnetom na vznik výtvarnej galérie v rámci Mestského múzea. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začalo múzeum kupovať výtvarné diela priamo od umelcov združených v Bratislavskom umeleckom spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület). Po 2. svetovej vojne sa do zbierky dostali aj mnohé konfiškáty. Novovzniknutá Mestská galéria, dnes Galéria mesta Bratislavy, v akvizičnej činnosti ďalej pokračuje.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.