Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Fotografovanie a filmovanie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Fotografovanie a filmovanie

FOTOGRAFOVANIE A FILMOVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
1.    GMB zapožičiava fotografický materiál týkajúci sa zbierkových predmetov GMB a povoľuje ich fotografovanie a filmovanie na základe žiadosti, ktorú možno doručiť písomne, faxom alebo elektronicky (vyžiadajte si potvrdenie o prijatí správy).
2.    Žiadosť musí byť dostatočne určitá a musí obsahovať všetky predpísané náležitosti (zoznam diel, kontaktné údaje, účel použitia).
3.    Po prijatí a evidencii bude žiadosť postúpená príslušnému oddeleniu a zodpovednému pracovníkovi.
4.    Požadovaný materiál bude spoplatnený podľa platného cenníka GMB, podľa spôsobu jeho použitia (reprodukčné, študijné účely atď.).
5.    GMB si vyhradzuje právo rozhodnúť, ako a v akom rozsahu žiadaný materiál poskytne.


FOTOGRAFOVANIE A FILMOVANIE V INTERIÉROCH PALÁCA
1.    Fotografovanie bez použitia blesku a statívu na súkromné účely je v expozíciách GMB povolené.
2.    GMB si vyhradzuje právo v konkrétnych prípadoch nepovoliť fotografovanie na jednotlivých výstavách alebo expozíciách GMB. Na zákaz upozorní návštevníka formou piktogramu pri vstupe do predmetných výstavných priestorov.
3.    Fotografovanie a filmovanie v interiéroch paláca na komerčné účely sa uskutočňuje na základe žiadosti a za finančnú úhradu podľa platného cenníka GMB.
4.    Filmovanie za účelom spravodajskej relácie informačného charakteru je od finančnej úhrady oslobodené.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.