Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Adresár zamestnancov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Adresár zamestnancov

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka / Director
e-mail: trnovska(at)gmb.sk

Ing. Michaela Slobodová, MBA
asistentka riaditeľa / assistant to director
tel.: +421 2 5443 5102
e-mail: gmb(at)gmb.sk

Mgr. Zuzana Novotná

Manager/PR 

tel.: + 421 2 5464 0728

e-mail: pr(at)gmb.sk

 

ODBORNÉ ODDELENIE / ART DEPARTMENT
 

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
hlavná kurátorka / chief curator
kurátorka zbierky maľby a sochy 20. storočia / Curator of 20th Century Painting and Sculpture Collection

tel.: +421 2 5443 2614

e-mail: zofia(at)gmb.sk

 

 

Mgr. Mira Keratová, PhD.

kurátorka zbierky 2. polovice 20. storočia a súčasného umenia / Curator of 2nd half of 20th Century and Contemporary Art

tel.: +421 2 5443 1556-8

e-mail: keratova(at)gmb.sk

 

Mgr. Jana Luková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy / Curator of Old Master Paintings and Sculptures Collection

tel.: +421 2 5443 1556-8

e-mail: lukova(at)gmb.sk

 

Mgr. Kristína Mišechová
asistentka zbierky kresby a grafiky / Assistant of Drawings and Prints Collection
tel.: +421 2 5443 1556-8
e-mail: misechova(at)gmb.sk

 

Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby a sochy / Assistant of Paintings and Sculptures Collection
tel.: +421 2 5413 1802
e-mail: kuklova(at)gmb.sk

 

Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky / Curator of Old Master Drawings and Prints Collection 

tel.: +421 2 5443 1556-8

e-mail: ballx(at)gmb.sk

 

Mgr. Zuzana Jakalová
kurátorka verejných programov / Curator of Public Programmes

tel.: +421 2 5443 1556-8

e-mail: jakalova(at)gmb.sk

 

REŠTAURÁTORSKÉ ODDELENIE / RESTORATION DEPARTMENT

 

Mgr.art Barbara Davidson, ArtD.
tel.: +421 2 5443 1556-8

Anna Gregová, akad. mal. 

tel.: + 421 2 5443 1556-8

 

Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká

tel.: +421 2 5443 1556-8

 

Mgr. art. Katarína Vaneková

tel.: +421 2 5443 1556-8

 

 

VÝSTAVNÉ ODDELENIE / EXHIBITION DEPARTMENT

 

Dagmar Beničková
asistentka výstav / exhibition assistant
tel.: +421 2 5443 2160
e-mail: benickova(at)gmb.sk

 

Mgr. Anna Sopková
asistentka výstav / exhibition assistant
tel.: +421 2 5443 2160
e-mail: sopkova(at)gmb.sk

 

VZDELÁVACIE ODDELENIE / EDUCATION DEPARTMENT

 

Mgr. Petra Baslíková
galerijná pedagogička / gallery educator 

tel.: +421 2 5443 2807
e-mail: vzdelavanie(at)gmb.sk

 

Mgr. Art. Monika Pascoe Mikyšková, ArtD.
galerijná pedagogička / gallery educator 

tel.: +421 2 5443 2807
e-mail: vzdelavanie(at)gmb.sk

 

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg / gallery educator 

tel.: +421 2 5443 2807
e-mail: vzdelavanie(at)gmb.sk

 

KNIŽNICA / LIBRARY


Lucia Halászová

tel.:+421 2 5443 1556-8
e-mail: halaszova(at)gmb.sk

 

INŠTALAČNÉ ODDELENIE / INSTALLATION DEPARTMENT

 

Jozef Chovančák
technik - špecialista / technician - specialist
tel.: +421 2 5443 1556-8

 

Pavol Látal
správca depozitára / depository
tel.: +421 2 5443 1556-8

 

Stanislav Daniž
technik / technician 
tel.: +421 2 5443 1556-8

 

Radoslav Božík
umelecký stolár, ramár / art carpenter, framer
tel.: +421 2 5443 1556-8

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE / ECONOMIC DEPARTMENT

 

Klára Fehervíziová
hlavná ekonómka / chief economist 
tel.: +421 2 5443 2603
e-mail: feherviziova(at)gmb.sk 

 

PERSONÁLNE ODDELENIE / PERSONNEL DEPARTMENT

 

Viera Zemková
tel.: +421 2 5443 1556-8
e-mail: zemkova(at)gmb.sk

 

SPRÁVA BUDOV / PROPERTY MANAGEMENT

 

Pavol Beliš
vedúci oddelenia / head of the department 
tel.: +421 2 5443 1556-8, +421 2 5441 0196
e-mail: belis(at)gmb.sk

 

Jaroslav Beníček

sklad, šofér / warehouse, chauffer
tel.: +421 2 5443 1556-8

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.