Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Adresár zamestnancov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Adresár zamestnancov

Zamestnancov GMB môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v čase od 9:00-14:00 hod.

 

RIADITEĽKA/ DIRECTOR

 

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka / Director
e-mail: trnovska(at)gmb.sk

 

KANCELÁRIA RIADITEĽKY/ DIRECTOR’S OFFICE

 

Mgr. Malákova Petra
asistentka riaditeľky / Assistant to Director

tel.: +421 949 000 314
e-mail: gmb(at)gmb.sk

 

Viera Zemková

Personalistka / Manager HR
tel.: +421 949 017 231
e-mail: zemkova(at)gmb.sk

 

ÚSEK KOMUNIKÁCIE / COMMUNICATION DEPARTMENT

 

Mgr. Art. Anna Jablonowska-Holy

Vedúca úseku / Head of Department

tel.: +421 908 040 848

e-mail: jablonowska(at)gmb.sk

 

 

ODDELENIE MARKETINGU A TVORBY PROGRAMOV / DEPARTMENT OF MARKETING AND PROGRAMMING

 

Mgr. Zuzana Novotná

Manažérka pre publicitu / Manager PR

tel.: + 421 949 012 637

e-mail: pr(at)gmb.sk

 

Mgr. Art. Monika Pascoe Mikyšková, ArtD.
manažérka pre sprievodné programy a eventy / Manager for Accompanying Programs and Events
tel.: +421 910 783 456
e-mail: 
mikyskova@gmb.sk

 

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY / EDUCATION DEPARTMENT

 

Mgr. Petra Baslíková
galerijná pedagogička / Gallery Educator 
tel.: +421 948 512 122
e-mail: vzdelavanie(at)gmb.sk

 

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg / Gallery Educator 
tel.: +421 940 989 966
e-mail: vzdelavanie(at)gmb.sk

 

ÚSEK ODBORNEJ ČINNOSTI / ART DEPARTMENT

 

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

hlavná kurátorka / Chief Curator

tel.: +421 948 238 579

e-mail: zofia(at)gmb.sk

 

ODDELENIE ZBIEROK

 

Mgr. Mira Keratová, PhD.

kurátorka zbierky 2. polovice 20. storočia a súčasného umenia / Curator of 2nd half of 20th Century and Contemporary Art

e-mail: keratova(at)gmb.sk

 

Mgr. Jana Luková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy / Curator of Old Master Paintings and Sculptures Collection

tel.: +421 948 613 649

e-mail: lukova(at)gmb.sk

 

Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky / Curator of Old Master Drawings and Prints Collection 

tel.: +421 948 895 194

e-mail: ballx(at)gmb.sk

 

Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby a sochy / Assistant of Paintings and Sculptures Collection
tel.: +421 948 037 358
e-mail: kuklova(at)gmb.sk

 

Mgr. Kristína Mišechová
asistentka zbierky kresby a grafiky / Assistant of Drawings and Prints Collection
tel.: +421 948 994 355
e-mail: misechova(at)gmb.sk

 

Pavol Látal
správca depozitára / Depository
tel.: +421 948 070 893

 

ODDELENIE VEREJNÝCH PROGRAMOV

 

Mgr. Zuzana Jakalová
kurátorka verejných programov / Curator of Public Programmes

e-mail: jakalova(at)gmb.sk

 

ODDELENIE ODBORNEJ OCHRANY ZBIEROK / DEPARTMENT OF CONSERVATION - RESTORATION

 

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
hlavná reštaurátorka / Head restorer

tel.: +421 948 016 372

tel.: +421 948 992 167

e-mail: davidson(at)gmb.sk

 

Anna Gregová, akad. mal. 

reštaurátorka / restorer

tel.: + 421 948 016 372

tel.: +421 948 992 167

e-mail: gregova(at)gmb.sk

 

Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká

reštaurátorka / restorer

tel.: +421 948 992 167

tel.: +421 948 016 372

e-mail: nosalova(at)gmb.sk

 

Mgr. art. Katarína Vaneková

reštaurátorka

tel.: +421 948 016 372

tel.: +421 948 992 167

e-mail: vanekova(at)gmb.sk

 

ODDELENIE PRODUKCIE VÝSTAV A PROJEKTOV/ PRODUCTION AND PROJECTS DEPARTMENT

 

Dagmar Beničková
produkčný pracovník, sprievodné programy a edičné projekty / Production Assistant, Accompanying Programs and Publishing Projects
tel.: +421 915 771 285
e-mail: benickova(at)gmb.sk

 

Mgr. Anna Sopková
produkčný pracovník výstav / Production Assistant, Exhibitions
tel.: +421 902 463 519
e-mail: sopkova(at)gmb.sk

 

Jozef Chovančák
technik - špecialista / Technician - Specialist
tel.: +421 948 539 051

 

Jaroslav Beniček
technik / Technician 
tel.: +421 948 539 051

 

Róbert Klváček
technická podpora
tel.: +421 950 372 969

e-mai: preztech(at)gmb.sk

 

 

KNIŽNICA / LIBRARY


Lucia Halászová

Vedúca knižnice / Librarian
tel.:+421 949 013 639
e-mail: halaszova(at)gmb.sk

 

 

ÚSEK EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ

 

Pavol Beliš

vedúci oddelenia / Head of the Department 
tel.: +421 948 000 680
e-mail: belis(at)gmb.sk

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE / ECONOMIC DEPARTMENT

 

Mgr. Viera Pócsová
hlavná ekonómka / Chief Economist 
tel.: +421 940 995 935

e-mail: pocsova(at)gmb.sk

 

Katarína Kratochvílová
samostatný odborný ekonóm
tel.: +421 949 010 526

e-mail: uctovnictvo(at)gmb.sk

 

Stanislav Paulen

sklad, šofér, majetok / Warehouse, Chauffer, Property

tel.: +421 948 947 265

  

ODDELENIE TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA / TECHNICAL SECURITY DEPARTMENT

 

Samuel Rybnikár
vedúci oddelenia / Head of the Department 
tel.: +421 948 990 334

e-mai: rybnikar(at)gmb.sk

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.