Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Ave Maria. Marian Iconography in the Collection of GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Ave Maria. Marian Iconography in the Collection of GMB

Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová
Price: 4 €
Publisher: GMB, 2013

About

 

Galéria mesta Bratislavy pripravila v roku 2013 výstavný projekt Ave Mária, v ktorom sa orientuje na prezentáciu svojich zbierok starého umenia v kontexte mariánskej ikonografie. Projekt je koncipovaný do dvoch častí — v prvej sa stretávame s príbehmi zo života Panny Márie, tematicky prepojenými aj s kristologickými cyklami a Jozefovým príbehom, v druhej sa zaoberáme rôznymi výtvarnými podobami a ikonografickými typmi Máriinho uctievania. Z pôvodného výberu asi štyristo diel s touto tematikou sa kurátorky Jana Luková a Martina Vyskupová sústredili najmä na autorské, provenienčné a typologické spracovanie diel maľby, sochy, kresby a grafiky. Výskum priniesol mnoho nových zistení, ktoré tu verejnosti prezentujeme prvýkrát.

 

 

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.