Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

FPU prispel na rekonštrukciu diela Ilony Németh | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

FPU prispel na rekonštrukciu diela Ilony Németh

Dielo Ilony Németh s názvom Ulička bolo vytvorené v roku 1994. Dnes sa nachádza v zbierkach GMB a patrí medzi najčastejšie vypožičané diela v jej zbierkach. Predmetné dielo plnohodnotne zastupuje autorkinu ranú zrelú tvorbu.

 

Tvorba Ilony Németh sa rozvíjala od konca osemdesiatych rokov a smerovala k fenoménu Public Privacy, balansujúcemu na hranici súkromného a verejného. Ilona Németh patrí medzi prvých umelcov na Slovensku, ktorí sa venovali umeleckému stvárneniu týchto problémov. Ako umelec, ktorý kladie dôraz na akúkoľvek komunikáciu, v predovšetkým samozrejme na vizuálnu, si Ilona Németh zaujala popredné miesto v rade multimediálnych umelcov. Využíva rôzne formy komunikácie medzi umelcom a divákom, často vytvára diela interaktívne. Inštalácia Ulička patrí medzi jej prvé diela, v ktorých sa prelína pohľad umelca so sociologickým a spoločenským pohľadom a podnecuje diváka k interaktivite.

 

Práve však vďaka interaktívnemu charakteru diela sa videoinštalácia nachádzala v nevystaviteľnom stave a GMB musela ustúpiť od jej prezentácie. Po 23-tich rokoch od vzniku a pri permanentnej prezentácii aj formou častej výpožičky sa dielo poškodilo a bolo nutné reštaurovanie diela formou autorskej rekonštrukcie.

Inštalácie, vrátane videoinštalácií, si vyžadujú špecifický prístup pri reštaurovaní. Vzhľadom na špecifické  materiály a ojedinelé, často experimentálne postupy pri práci považovali sme za nutné spolupracovať so samotným autorom. Ilona Németh súhlasila s autorskou rekonštrukciou diela.

Dielo bolo zakúpené bez akéhokoľvek obalu, nič ho nechránilo. Preto k dielu sme dali vyrobiť na mieru vytvorenú úložnú debnu, ktorá teraz slúži na skladovanie a transport diela.

Ide o debny vyhotovené na mieru, zvnútra so špeciálnou výplňou a výbavou na fixáciu jednotlivých súčiastok, s označením miesta, zoznamom a dokumentárnymi fotografiami súčiastok i celého diela pri plnej funkčnosti.

 

Prezentované rané dielo renomovanej umelkyne Ilony Németh s názvom Ulička pozostáva z dvoch radov oceľových stojanov a prútov, ktoré nahrádzajú živých ľudí tvoriacich „uličku“ pri treste bitím. Mechanická náhrada ľudí pri treste je veľmi sugestívna situácia ohrozenia a agresivity prostredia. Návštevník sám môže prejsť uličkou trestu, pričom vzniká situácia  stiesnenosti, strachu a hanby. Toto rané zrelé dielo stojí na začiatku vykročenia autorky k inštaláciám a prostrediam, kde kombinovala použitie prírodných materiálov a ready-mades. Dielo bolo prvým, v ktorom vôbec použila elektroniku pri vytváraní mobilnej interaktívnej inštalácii. Ľudskú silu s pocitom nenávisti alebo túžby po pomste nahradila chladnou mechanickou silou.

Dielo je prezentované na výstave s názvom Plus. Mínus. Súčasné slovenské umenie zo zbierok Galérie mesta Bratislavy v Oblastnej galérii Liberec v termíne od 27. 9. 2018 do 6. 1. 2019. 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.