Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Reštaurovanie diela Portrét cisára Františka II. | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Reštaurovanie diela Portrét cisára Františka II.

Fond na podporu umenia podporil reštaurovanie zbierkového predmetu GMB, konkrétne ide o vážne poškodený obraz cisára Františka II. Habsburského ( ). Maľbu galéria získala prevodom z Múzea mesta Bratislavy a vzhľadom na závažnosť a rozsah reštaurátorských prác bola nútená zabezpečiť jeho reštaurovanie dodávateľsky. Bez poskytnutia prostriedkov z verejných zdrojov by tento projekt nemohol byť realizovaný. Prezentácia výsledkov reštaurovania je plánovaná na september 2017.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.