Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Piece of the month november

Johann Jacob Matern di Cilano

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa


Johann Jacob Matern di Cilano – pripísané (1687 – 1777): Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa 1728. Olej, plátno, 233 x 162 cm. Zbierka Galérie mesta Bratislavy A 135. 

Pri návšteve Primaciálneho paláca v Bratislave majú návštevníci možnosť hneď vo vstupnej sieni nad hlavným schodiskom vidieť portréty uhorských panovníkov v životnej veľkosti. Najstarším je podobizeň cisára Karola VI. (1685 – 1740), ktorú na výzdobu vtedajšej radnice objednali za pôsobenia mešťanostu Jána Krištofa Burgstallera (1674 – 1758), o čom svedčí maľovaný oslavný nápis na rámovej lište diela: „Suspice Pisonium, totus quem wuspicit orbis, CAROLUS et nostra est, orbis, in urbe, decus. Posuit. A. 1728. Ioh. Christoph. Burgstaller, Iun. L. R. C. Sen. et substitus Consul“ (Pozri sa, Bratislava, ten, na koho celý svet hľadí, Karol, aj tu, v našom meste ozdobou sveta je vždy. Zložil v roku 1728 Ján Krištof Burgstaller ml., senátor a dosadený mešťanosta slobodného kráľovského mesta – preklad citovaný z publikácie Jána Tibenského Bratislava Mateja Bela z roku 1984). Ako inšpirácia pre vznik maľby nepochybne poslúžila dnes už nezachovaná podobizeň panovníkovho otca Leopolda I. (1640 – 1705) z roku 1678, ktorú dal pre rovnaký priestor namaľovať mešťanosta Adam Krištof Pongratz (činný v druhej polovici 17. storočia v Prešporku). Obe maľby sa spomínajú v prvom zväzku známej publikácie Notia Hungariae novae... z roku 1735. Vďaka tomuto popisu sa zachovali aj ich pôvodné dedikačné texty. Doposiaľ sa nám nepodarilo identifikovať prameň k autorstvu Johanna Jacoba Materna di Cilano, ale odborná literatúra túto atribúciu, doposiaľ bez výhrady akceptuje. Maliar Ján Jakub Matern sa narodil v Prešporku, študoval na tunajšom evanjelickom gymnáziu a pôsobil v službách arcibiskupa a prímasa Imricha Eszterházyho (1664 – 1745) a rodu Pálffyovcov.

     Pre bádateľov je viac ako nie práve najlepšie zvládnutá perspektíva a anatómia zaujímavý fakt, že ide o jeden z mála zachovaných typov portrétov panovníka ako uhorského kráľa. V nadživotnej veľkosti dodávala maľba vtedajšej radničnej sieni patričnú vážnosť. Ako možná analógia nám môže poslúžiť kompozične podobný, signovaný a datovaný variant od Jakoba Michla (činný vo Viedni v rokoch 1704 – 1745), vydražený v roku 2009 na aukcii v Londýne. Portrétovaný panovník je tu však v brnení s bohato nariaseným plášťom, mohutnou alonžovou parochňou a aj jeho tvár pôsobí mladšie. Viaceré zopakované prvky interiérovej výzdoby však svedčia o tom, že maliar nášho obrazu mohol vychádzať práve z tohto či podobného diela. Michl pôsobil vo Viedni v okruhu Jána Kupeckého (1667 – 1740), ktorý sám v roku 1716 namaľoval pre radnicu vo Viedni cisárov portrét.

Jana Luková

 

Výber z literatúry:

LUKOVÁ, Jana – VYSKUPOVÁ, MARTINA: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach GMB, GMB 2017

« previous
Piece of the month October 2018
Re – interpretácia
Author: Patrik Kovačovský
next piece »
Piece of the month December 2018
...že či ťa to baví...
Author: Oľga Paštéková

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Gabriele Saint Genois
Curator: Jana Luková
16. 4. 2019 - 16. 6. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Ján Sajko, Ivan Jančár
8. 4. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Curator: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 19. 5. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: František Bílek, Alfons Mucha
Curator: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.